PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 27 | 175
Tytuł artykułu

Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy podjęto próbę adaptacji koncepcji zarządzania wartością na gruncie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. W przeprowadzonych badaniach pominięto fazę przygotowania, projektowania i zabudowy gruntu, ograniczając się do fazy eksploatacji, gdyż w tej fazie wszelkie zmiany wartości nieruchomości wynikają z realizowanego procesu zarządzania. Przedmiotem badań była ocena wpływu podejmowanych działań w zakresie zarządzania nieruchomością na jej wartość.(fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alexander A., Muhlebach R., Managing and Leasing Commercial Properties, IREM, Chicago 2007.
 • Ansoff I., Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Arnold L.E., Commercial Investment Real Estate: Marketing and Brokerage Manage- ment, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1991.
 • Ball M., Lizieri V., MacGregor B., The Economics of Commercial Property Markets, Routledge, London 1998.
 • Belniak S., Metoda "dynamicznej" wyceny nieruchomości [w:] Wartość tarnowskich nieruchomości, red. M. Tłustochowska, MWSE, Tarnów 2004.
 • Belniak S., Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Berle A., Corporate Powers as Powers in Trust, "Harvard Law Review" 1931, vol. 44.
 • Biurowce w Krakowie. Podsumowanie roku 2011, KRN Media, Kraków 2012.
 • Biurowce w Polsce, 7 edycja, Nowy Adres SA, wiosna 2010.
 • Biurowce w Polsce, 8 edycja, Nowy Adres SA, jesień 2010.
 • Biurowce w Polsce, 10 edycja, Nowy Adres SA, jesień 2011.
 • Borowski G., Nieruchomościowe fundusze inwestycyjne, cz. I i II, "Nieruchomości" 2004, nr 11 i 12.
 • Brueggeman W., Fisher J., Real Estate Finance and Investments, 10th ed., Irwin, Chicago 1997.
 • Cicharska M., Reksa Ł., Nieruchomość jako źródło finansowania [w:] Nieruchomość, kredyt, hipoteka, red. G. Główka, Poltext, Warszawa 2008.
 • Clarkson M.B.E., A Risk-based Model of Stakeholder Theory, The Centre for Corporate Social Performance and Ethics, Toronto University, Toronto 1994.
 • Commercial Property Management, Commercial Property Guidance Note, RICS, London 1995.
 • Copeland T., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York 1995.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Czerkas K., Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Czynniki ryzyka i modele transakcji, IRH, Warszawa 2010.
 • Czyżewski B., The Land Rent Category in Mainstream Economics and Its Contemporary Applications, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, nr 1(11).
 • Danielewski J., Hałas a cykl życia obiektu budowlanego, "Facility Manager" 2008, nr 3.
 • Dąbrowski M., Kirejczyk K" Inwestycje deweloperskie, Twigger, Warszawa 2001.
 • Dodd E.M., For Whom Are Corporate Managers Trustees?, "Harvard Law Review" 1932, vol. 45.
 • Downs Jr. J.C., Principles of Real Estate Management, IREM, Chicago 1980.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Studia i Monografie, nr 143, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, red. W. Baranowski, EIN-KIN, Warszawa- Kraków 2008.
 • European Valuation Standards 2009,6th ed" TEGoVA, Belgium 2009.
 • Europejskie standardy wyceny 2000 (wydanie polskie), PFSRM, TEGoVA, Estates Gazette, Warszawa 2000.
 • Ficek E., Henderson T., Johnson R., Real Estate Principles and Practices, 6th ed., Macmillan Publishing Company, New York 1994.
 • Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Gawron H., Podstawy zarządzania nieruchomościami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Gawron H., Znaczenie zarządcy w gospodarowaniu nieruchomościami, "Nieruchomości. Rynek i Prawo" 2000, nr 4.
 • Geltner D., Miller N., Commercial Real Estate Analysis and Investments, South-Western Publishing, Maison 2001.
 • George H., Progress and Poverty, Schalkenbach Foundation, New York 1981.
 • Geraedts R.P., van der Voordt T.J.M., A Tool to Measure Opportunities and Risks of Converting Empty Offices into Dwellings, Sustainable Urban Area, ENHR, Rotterdam 2007.
 • Geraedts R.P., van der Voordt T.J.M., Good Buildings Drive out Bad Buildings [w:] Inter- national Conference on Open Building, red. B. Jia, Hong Kong 2003.
 • Goryński J., Rozważania nad cyklem życia wytworów materialnych, "Ekonomista" 1984, nr 6.
 • Green S.D., A SMART Methodology for Value Management, Occasional Paper No. 53, Chartered Institute of Building, Ascot 1992.
 • Henclewska L., Pięta J.K., Marchwicka W., Libera L., Plany zarządzania nieruchomościami. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Huntsman B., Lewellen W.G., Managerial Pay and Corporate Performance, "The American Economic Review" 1970, vol. 60.
 • Hurd R.M., Principles of City Land Value, Ayer Company Publishers Inc., North Stratford 1970.
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.
 • Irwin R., Real Estate Handbook, McGraw-Hill, New York 1993.
 • Jansen P.A., The Facilities Management Value Map, FM Gesprache Kufstein, January 2008.
 • Jarecki P., Thomas Malthus - liberalna ekonomia polityczna według angielskiej szkoły klasycznej, http://www.nbportal.pl/pl/np/artykuly/historia/historia_ekonomii_10 (dostęp: 31.01.2012).
 • Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, "Journal of Applied Finance", vol. 14, nr 3.
 • Jońska B., Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Jurek-Maciak M., Pośrednie i bezpośrednie sposoby inwestowania na rynku nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" 2007, nr 54.
 • Jurek-Zbrojska A., Aspekty prawne umów najmu komercyjnego, szkolenie nt. "Umowy najmu w nieruchomościach komercyjnych", Warszawa, 31.01.2012.
 • Katalog budynków biurowych, Cushman & Wakefield, 2009.
 • Kietliński W., Woźniak C., Nieruchomości komercyjne, "Nieruchomości" 2009, nr 6.
 • Knight J., Value Based Management, McGraw-Hill, New York 1998.
 • Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Konowalczuk J., Ramian T., Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości [w:] Współczesne kierunki inwestowania, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • Kowalik G., Planowanie, analiza, strategie działania dla ekonomicznego zarządzania nieruchomościami, szkolenie nt. "Aspekty finansowe i ekonomiczne w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi", Warszawa, 6.09.2011.
 • Kozłowska A., Alternatywne teorie zachowania przedsiębiorstw [w:] Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 • Krakowski rynek nieruchomości 2011, Wydawnictwo Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, UMK, Kraków 2011.
 • Krupa D.M., Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWE, Warszawa 2005.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 • Kucharska-Stasiak E., Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2006, vol. 14, nr 1.
 • Kucharska-Stasiak E., Wartość rynkowa nieruchomości, Twigger, Warszawa 2000.
 • Kusztal K., Nalepka A., Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2003, nr 614.
 • Kyle R., Property Management, 2nd ed., Longman Group USA, Chicago 1984.
 • Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 • Leśniak A., Zima K., Zarządzanie wartością przedsięwzięć budowlanych w warunkach polskich, "Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej" 2010, z. 1-B.
 • Lipiński J., Deweloper na rynku nieruchomości, "Nieruchomości" 2000, nr 2.
 • Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Łepkowski B., Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych, szkolenie nt. "Aspekty finansowe i ekonomiczne w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi", Warszawa, 6.09.2011.
 • Marcinek K., Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P., Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 • Marketbeat - raport o rynku nieruchomości w Polsce, Cushman & Wakefield Polska, jesień 2010.
 • Masły D., Jakość budynków biurowych w świetle najnowszych metod oceny jakości środowiska zbudowanego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • Menger C., Principles of Economics, New York University Press, New York 1976.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. Wydanie polskie, PFSRM, IVSC, Warszawa 2005.
 • Minasowicz A., Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie, Poltext, Warszawa 2009.
 • Modern Office Standards - Poland, Rolfe Judd, CBRE, 2009.
 • Mucha I., Zarządca jako kreator wartości rynkowej nieruchomości [w:] Bariery rozwoju rynku nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Muczyński A., Zarządzanie stanem technicznym nieruchomości - wybrane zagadnienia, "Wycena" 2005, nr 4/71.
 • Najbar K., Uhruska M., Strategie zarządzania nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2006, vol. 14, nr 1.
 • Nalepka A., Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Nalepka A., Łach K., Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością, "Świat Nieruchomości" 2005, nr 54.
 • Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Masły D., Wartość użytkowa budynku, Verlag Dashofer, Warszawa 2003.
 • Nogalski B., Bors K., Zarządzanie przez wartość, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 4.
 • Nowak A., Rząsa K., Miary wartości użytkowej gruntów [w:] Grunt to grunt. Aktualne aspekty w szacowaniu, materiały XVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, PFSRM, ŚSRM, Katowice 2007.
 • Office Building Management, IREM, Chicago 2002.
 • Olearczuk E., Eksploatacja nieruchomości budynkowych, COIB, Warszawa 2005.
 • Polonsky M.J., A Stakeholder Theory Approach to Designing Environmental Marketing Strategy, "Journal of Business & Industrial Marketing" 1995, vol. 10, nr 3.
 • Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 • Powszechne krajowe zasady wyceny, PFSRM, Warszawa 2009.
 • Principles of Real Estate Management, 16th ed., IREM, Chicago 2011.
 • Prystupa M., Rygiel K., Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny, Elipsa, Warszawa 2003.
 • Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007.
 • Rappaport A., Creating Shareholders Value. A Guide for Managers and Investors, Free Press, New York 1998.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 • Remisiewicz M., Estetyka za biurkiem, "Businessman Magazine" 2004, nr 163.
 • RemØy H., Koppels R., van Oel C., de Jonge H., Characteristics of Vacant Offices: A Del- phi Approach, Sustainable Urban Area, ENHR, Rotterdam 2007.
 • Robinson J., The Economics of Imperfect Competition, MacMillan, London 1948.
 • Roulac S.E ..Real Estate Value Chain Connections: Tangible and Transparent, "Journal of Real Estate Research" 1999, vol. 17, nr 3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109, z późn. zm.
 • Samuelson P.A., Economics, McGraw-Hill Book Co., New York 1958.
 • Schumacher D.T., The Buy & Hold Real Estate Strategy, John Wiley & Sons, New York 1992.
 • Service Charge in Commercial Property, RICS Code of Practice, 2nd ed., RICS, London 2011.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, wyd. 8 - poszerzone, PFSRM, Warszawa 2004.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998.
 • Stefaniak N.J., Real Estate Marketing, Walker-Pearse, LTD., West Allis, Wisconsin 1997.
 • Stewart G.B., The Quest for Value, Harper Business, New York 1991.
 • Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Szczepankowski R, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Śliwińska M., Facility Management - udogodnienia teleinformatyczne w nieruchomościach, "Nieruchomości" 2006, nr 6.
 • Śliwiński A., Od zarządzania nieruchomościami do Facility Management - pułapki modernizacji, "Nieruchomości" 2006, nr 1.
 • Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Śliwiński A., Śliwiński B" Facility Management, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Thedy M., Krasowski T., Struktury inwestowania w nieruchomości komercyjne na polskim rynku nieruchomości, "Nieruchomości" 2008, nr 11.
 • Trojanowski D., Nieruchomość komercyjna i jej miejsce, "Nieruchomości" 2002, nr 4.
 • Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 • Uhruska M., Klasyfikacja efektów zarządzania wartością nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 850.
 • Uhruska M., Model łańcucha wartości w kontekście zarządzania wartością nieruchomości [w:] Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, t. 2, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Uhruska M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością w sferze nieruchomości inwestycyjnych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2008, vol. 16, nr 4.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U., nr 144, poz. 930, z późn. zm.
 • Walras L., Etudes d'économie sociale, Economica, Paris 1990.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005.
 • Wycena nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, PFSRM, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Zarządzanie wartością nieruchomości, red. M. Tertelis, Beck Info Biznes, Warszawa 2010 (publikacja elektroniczna na płycie CD).
 • Źróbek-Różańska A., Źróbek R., Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi, "Acta Scientiarum Polonorum, Administrate Foćorum" 2008, nr 7(3).
 • Żurowski T., Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi [w:] Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska-Stasiak, Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444952

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.