PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 74--86
Tytuł artykułu

Metoda agregacji bilansującej w kwalifikacji strategii rozwoju technologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Balanced Aggregation Method in The Evaluation of Technology Development Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono opis przypadku zastosowania metody agregacji bilansującej w ocenie strategii rozwoju technologii. Metoda agregacji bilansującej została rozbudowana o elementy metody AHP w zakresie badania spójności porównań parami. Przedmiotem analizy było 20 technologii, które były oceniane przez 94 ekspertów z punktu widzenia determinant wewnętrznych (mocne i słabe strony) oraz determinant zewnętrznych (szanse i zagrożenia). W badaniach przyjęto założenie, że identyfikacja determinant powinna zostać uzupełniona o elementy analizy ilościowej, której wyniki pomogą w opracowaniu ostatecznego rankingu badanych technologii. Identyfikacja czynników warunkujących rozwój wybranych technologii stanowiła punkt wyjścia w ocenie ich relatywnego znaczenia i ocenie ważonej. Zastosowanie agregacji bilansującej pozwoliło na dokonanie kwalifikacji strategii rozwoju badanych technologii oraz opracowanie ramowego programu rozwoju wsparcia dla biznesu w województwie małopolskim(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a case of the use of the balanced aggregation method in the evaluation of technology development strategy. The balanced aggregation method has been expanded with elements of AHP method in respect of the study of cohesion pairwise comparisons. The case describes the analysis of 20 technologies that were judged by 94 experts from the point of view of the determinants of internal (strengths and weaknesses) and external determinants (opportunities and threats). The identification of the factors conditioning the development of selected technologies was the starting point in assessing their relative importance and weighted evaluation. The use of aggregation allowed to choose technology strategies and develop a framework program of business support in the Małopolska Voivodeship(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Benner L., 1975, Accident investigation - Multilinear events sequencing methods, Journal of Safety Research, no. 7 (2), June.
 • Boczkowska K., Niziołek K., 2014, Strategie bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie działalności podmiotów gospodarczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366.
 • David F.R., 1999, Strategic Management, Prentice Hall, New Jersey.
 • Galata S., 2004, Strategiczne zarządzanie organizacjami, Difin, Warszawa 2004.
 • Gierszewska G., 2003, Strategie przedsiębiorstwa w dobie globalizacji, WSHiP, Warszawa.
 • Glinka B., Kostera M. (red.), 2012, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Hale A., 1971, A review of industrial accident research literature, Committee on Safety and Health at Work Research paper, London.
 • Hansen A., 1993, Wypadkoznawstwo na co dzień, Wydawnictwo Ośrodek Szkolenia PIP, Wrocław.
 • Heinrich H., 1959, Industrial accident prevention, McGraw-Hill, 4th edition.
 • Hepburn A., 1953, Some Theoretical Aspects of Industrial Accident Causation - the Accident Sequence, Geneva.
 • Markowski A., 2000, Zapobieganie stratom w przemyśle, cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • PN-N 18001, 2004 - System zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, Dz.U. nr 269, poz. 2672.
 • Shapiro C., 2007, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.
 • Sommerfeld E., 1961, Unfallforschung in Dienste der betrieblichen unfallverhütung, Bartmann.
 • Stabryła A., 2006, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stabryła A., 2007, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Studensky R., 1986, Teorie przyczynowości wypadkowej i ich empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo GIG, Katowice.
 • Thompson J.L., 1993, Strategic Management. Awareness and Change, Chapman and Hall, London.
 • Tilles S., 2010, Jak ocenić strategię firmy?, Harvard Business Review Polska nr 84, luty.
 • www.stat.gov.pl.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść́ i koncepcji, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.