PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 431 Local and Regional Economy in Theory and Practice | 18--26
Tytuł artykułu

PEST Analysis of Piechowice Municipality - Power and Future Impact Direction of Environmental Factors

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza PEST gminy miejskiej Piechowice - siła i przyszły kierunek oddziaływania czynników otoczenia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Analiza PEST jest powszechnie stosowanym narzędziem, które pomaga analizować zmiany w makrootoczeniu danego podmiotu. W ramach przeprowadzonej analizy można dostrzec zachodzące zmiany w szerszej perspektywie, wystrzegać się negatywnych zjawisk oraz wykorzystywać pojawiające się szanse rozwojowe. W opracowaniu dokonano segmentacji czynników otoczenia mających wpływ na rozwój gminy w podziale na czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne. Jednocześnie oceniono siłę oddziaływania poszczególnych czynników na rozwój gminy (w trzystopniowej skali) oraz przewidywany kierunek ukształtowania się danego czynnika (pozytywny, bez zmian, negatywny) w perspektywie do roku 2026 pod względem wpływu na ten rozwój. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie analizy PEST dla gminy miejskiej Piechowice, przy uwzględnieniu potencjalnej siły oraz przyszłych kierunków oddziaływania uwzględnionych czynników na jej rozwój.(abstrakt oryginalny)
EN
PEST analysis represents the commonly used tool supporting the analysis of a given entity macro-environmental changes. Within the framework of the conducted analysis the occurring changes can be observed in a broader perspective, avoiding negative phenomena and taking advantage of the occurring developmental opportunities. The study presents the segmentation of environmental factors exerting an impact on the Municipality development, divided into political, economic, socio-cultural and technological factors. The impact power of particular factors on the Municipality development was also assessed (in a three-level scale) along with the anticipated direction of particular factor development (positive, unchanged, negative) in the perspective till 2026 in terms of its influence on the discussed development. The purpose of the study is to present PEST analysis for Piechowice Municipality, taking into account its potential power and future impact directions of the analysed factors on its development. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Allen M., 2001, Analysing the Organisational Environment, Select Knowledge Limited, Welwyn Garden City.
 • Analoui F., Karami A., 2003, Strategic Management in Small and Medium Enterprises, Thomson Learning, London.
 • Basu R., 2004, Implementing Quality: A Practical Guide to Tools and Techniques: Enabling the Power of Operational Excellence, Thomson Learning, London.
 • Diamond J., 2012, Leadership and the Voluntary and Community Sector, [in:] Leadership and Change in Sustainable Regional Development, Sotarauta M., Horlings L., Liddle J. (eds.), Regional Studies Association, Regions and Cities, Routledge, New York.
 • Kotler P., Keller K., Brady M., Goodman M., Hansen T., 2009, Marketing Management, Pearson Education, Harlow.
 • McCabe S., 2010, Marketing Communications in Tourism and Hospitality. Concepts, Strategies and Cases, Routledge, New York.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Olmstead J., 2002, Creating the Functionally Competent Organization. An Open Systems Approach, Greenwood Publishing Group, Westport.
 • Porter M., 1998, Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, The Free Press, Simon and Schuster, New York.
 • Raszkowski A., 2015a, Elementy procesu tworzenia strategii rozwoju organizacji pozarządowych, Nauki o Zarządzaniu 3(24), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Raszkowski A., 2015b, Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2026, Urząd Miasta w Piechowicach, Piechowice.
 • Raszkowski A., 2010, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010-2013, Urząd Miasta w Piechowicach, Piechowice.
 • Stimson R., Stough R., Roberts B., 2006, Regional Economic Development. Analysis and Planning Strategy, Springer, Heidelberg.
 • Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010-2015, 2010, Lubuska Organizacja Turystyczna, Piechowice.
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023, 2015, Urząd Miasta Jelenia Góra, Jelenia Góra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445070

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.