PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 107--118
Tytuł artykułu

Proces przedsiębiorczego odkrywania jako metoda strategicznego planowania i implementacji inteligentnych specjalizacji regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Process of Entrepreneurial Discovery as A Method of Strategic Planning and Implementation of Regional Smart Specializations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano teorię i praktykę wykorzystania procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) w budowaniu strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, jak i w procesie jej implementacji oraz możliwej ewolucji. Metoda ta uznana została przez Komisję Europejską za obowiązującą, jako podstawowy element decydujący o spełnieniu warunku ex ante, a więc także o dofinansowaniu regionalnych programów operacyjnych. Koncepcja ta polega na wykorzystaniu wielu możliwości związanych z planowaniem strategicznym. Mimo jednolitego założenia w szczegółach, przy porównywaniu poszczególnych regionów, może bardzo się różnić. Praca ta ma charakter pogłębionego studium przypadku, dotyczącego województwa podkarpackiego. Autorzy są głównymi kreatorami i koordynatorami inteligentnych specjalizacji tego regionu, wyłonionych w procesie przedsiębiorczego odkrywania(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the theory and practice of use of the entrepreneurial discovery process (EDP) in building innovation strategy for smart specialization, and in the process of its implementation and its possible evolution. This method has been recognized by the European Commission as binding, as a primary element in the fulfillment of the condition of the ex ante, so as to co-finance the regional operational programs. This concept involves the use of many opportunities related to strategic planning. Despite the uniform assumptions, in detail, when comparing individual regions, it can vary greatly. This work is a thorough case study concerning the Podkarpackie Voivodeship. The authors of this work are the main creators and coordinators of the smart specialization in the region, selected in the process of entrepreneurial discovery(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Bibliografia
 • Boden M., Marinelli E., Haegman K., Dos Santos P., 2015, Bridging thinkers and doers: first policy lessons from the Entrepreneurial Discovery Process in Eastern Macedonia and Thrace, Institute for Prospective and Technological Studies, Smart Specialisation Policy, Brief, no.14.
 • Coffano M., Foray D., 2014, The centrality of entrepreneurial discovery in building and implementing a smart specialisation strategy. [La centralità della scoperta imprenditoriale nella creazione e implementazione della strategia di specializzazione intelligente], Scienze Regionali, no. 13 (1).
 • Czakon W., 2015a, Metodyka systematycznego przeglądu literatury, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W., 2015b, Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Del Castillo Hermosa J., Elorduy J.P., Eguía B.B., 2015, Smart specialization and entrepreneurial discovery: Theory and reality, Revista Portuguesa de Estudos Regionais, vol. 39, no. 1.
 • Deloitte, 2013, W czym tkwi sekret liderów innowacji? Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów - raport z badania, Warszawa, 23.09.
 • Dhaliwal S., Deakins D., 2014, Entrepreneurial Discovery and Asian Entrepreneurship in the UK. Social Entrepreneurship, Springer.
 • Dziedzic S., Woźniak L., 2013, Mądre specjalizacje (smart specialization) oraz kluczowe technologie wspomagające (key enabling technologies) w rozwoju regionu - od wyboru do realizacji; od teorii do praktyki w województwie podkarpackim, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argilès R., 2013, Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Komisja Europejska, kwiecień.
 • Foray D. i in., 2009, Smart Specialisation - The Concept, a Policy Brief of the Knowledge for Growth Expert Group advising the then Commissioner for Research, Janez Potočnik.
 • Kaleta A., 2016, Między tradycyjną a nowoczesną analizą strategiczną, Przegląd Organizacji, nr 3.
 • Klimas P., 2015, Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010, KOM, 2020, wersja ostateczna.
 • Maj M., Rychlicki P., 2011, Kierunki rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o klastry, Openfield Research&Communications.
 • Mieszkowski K., Kardas M., 2015, Facilitating an Entrepreneurial Discovery Process for Smart Specialisation. The Case of Poland, Journal of the Knowledge Economy, no. 6 (2).
 • Radzyner A., Hamza Ch., 2014, Report. Expert assessment of the situation and perspectives for Podkarpackie, Poland in view of the development of a RIS, Komisja Europejska, Wiedeń, Metis Supporting good governance.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 2015, Rzeszów.
 • Rodríguez-Pose A., Wilkie C., 2015, Institutions and the Entrepreneurial Discovery Process for Smart Specialization, no. 1523, Utrecht University, Section of Economic Geography.
 • Santini C., Marinelli E., Boden M., Cavicchi A., Haegeman K., 2016, Reducing the distance between thinkers and doers in the entrepreneurial discovery process: An exploratory study, Journal of Business Research, no. 69 (5).
 • Sarasvathy S.D., Dew N., 2013, Without judgment: An empirically-based entrepreneurial theory of the firm, The Review of Austrian Economics, no. 26 (3).
 • Stańczyk S., Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., 2014a, Inteligentna specjalizacja wiodąca jakość życia. Plan działania na lata 2014-2020, Rzeszów.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., 2014b, Inteligenta specjalizacja wiodąca lotnictwo i kosmonautyka. Plan działania na lata 2014-2020, Rzeszów.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., 2014c, Inteligenta specjalizacja wspomagająca informacja i telekomunikacja. Plan działania na lata 2014-2020, Rzeszów.
 • Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., 2013, Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014-2020, Rzeszów.
 • Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Czerepiuk P., Wyrwa D., 2015, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Rzeszów.
 • Woźniak L., Ziółkowski B., Dziedzic S. i wsp., 2008, Raport z badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445114

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.