PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2 | nr 1 Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością | 187--200
Tytuł artykułu

Dylematy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
Dilemmas in the Development of Entrepreneurship in the Public Healthcare Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym może przyjmować wiele form i generować szereg korzyści, ale należy również mieć na uwadze uwarunkowania, w jakich może być rozwijana. Właśnie ewolucja przedsiębiorczości, jak również jej złożoność wynikająca z wielu uwarunkowań tego procesu jest istotną przyczyną stale pojawiających się badań w tej tematyce. Przykładem luki badawczej w tym obszarze jest kwestia pomiaru przedsiębiorczości w warunkach sektora publicznego. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań związanych z pomiarem przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia oraz dylematów naukowca podejmującego tak zdefiniowany obszar badawczy. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: Natężenie przedsiębiorczości w publicznych jednostkach ochrony zdrowia jest umiarkowane i nie znajduje zdecydowanego odzwierciedlenia w uzyskiwanych efektach tychże organizacji. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego w formie wywiadu przeprowadzanego z przedstawicielami kadry kierowniczej w 351 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Postawiona hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Badania w zakresie przedsiębiorczości publicznej stanowią ciekawy i inspirujący obszar badań w zakresie nauk o zarządzaniu. Pomimo zgłaszanych wątpliwości związanych z możliwością prowadzenia badań nad przedsiębiorczością w warunkach sektora publicznego, przeprowadzone badania oraz uzyskane wyniki badań empirycznych wskazują na zasadność podjętego nurtu badawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship in the public sector may take many forms and generate a number of benefits, but one should also keep in mind the circumstances, in which it can be developed. That entrepreneurship's evolution, as well as its inherent complexity of the multiple determinants of this process, is a significant cause constantly emerging research on this topic. An example of the research gaps in this area is a matter of measuring entrepreneurship in terms of the public sector. The purpose of this article is to present the results of research related to the measurement of entrepreneurship in the public healthcare units and dilemmas scientist-taking in so defined research area. Research hypothesis formulated as follows: The intensity of entrepreneurship in the public healthcare units is moderated and is not strongly reflected in the outcomes of these organizations obtained. The survey was conducted by using a questionnaire in the form of an interview conducted with representatives of the executives in 351 public health units. The hypothesis has been verified positively. Research in the field of public entrepreneurship is an interesting and inspiring area of research in management sciences. Despite of the reported concerns about the possibility of conducting research on entrepreneurship in the public sector, the results of empirical studies on the point to the legitimacy of mainstream research have been undertaken. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barczyk S. (2010). Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Bellone C.J., Goerl G.F. (1992). Reconciling public entrepreneurship and democracy. Public Administration Review, 52(2).
 • Berman E.M., West J.P. (1998). Responsible risk-taking. Public Administration Review, 58.
 • Bozeman B., Kingsley G. (1998). Risk culture in public and private organizations. Public Administration Review, 58(2).
 • Brown T.E., Davidsson P. Wiklund J. (2001). An operationalization of stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior. Strategic Management Journal, 22(10).
 • Cohen S., Eimicke W.B. (2000). Trends in 20th century United States government ethics. International Journal of Organization Theory and Behavior, 3.
 • Currie G., Humphreys M., Ucbasaran D., McManus S. (2008). Entrepreneurial leadership in the English public sector: Paradox or possibility?. Public Administration, 86(4).
 • Dess G.G., Lumpkin G.T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. The Academy of Management Executive, 19(1).
 • Diefenbach F.E. (2011). Entrepreneurship in the public sector: when middle managers create public value. Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer Fachmedien.
 • Drucker P. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York: Harpercollins Publishers.
 • Dyduch W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Goodsell C.T. (1993). Reinvent Government or Rediscover It? Public Administration Review, 53(1), 85-87.
 • Gupta A. (2008). Outsourcing and Offshoring of Professional Services: Business Optimization in a Global Economy. London: IGI Global.
 • Hass-Symotiuk M. (2011). System pomiaru dokonań i dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Ireland R.D., Covin J.G., & Kuratko D.F. (2009). Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 19-46.
 • Jadesadalug V., Ussahawanitchakit P. (2008). The impact of organizational synergy and autonomy on new product performance: moderating effects of corporate mindset and innovation. International Journal of Business Strategy, 8(3).
 • Kanter R.M. (1983). Change maters: Innovation for productivity in the American corporation. New York: Simon & Schuster.
 • Kearney C., Hisrich R.D., Roche F. (2009). Public and private sector entrepreneurship: similarities, differences or a combination? Journal and Small Business and Enterprise Development, 16(1).
 • Kim Y. (2007). A multidimensional model of public entrepreneurship (Dissertation). Rutgers The State University of New Jersey, Newark, NJ. Retrieved from: Dissertations & Theses: A&I database (Publication No. AAT 3280389).
 • Kim Y. (2010). Stimulating Entrepreneurial Practices in the Public Sector: The Roles of Organizational Characteristics. Administration & Society, 42(7).
 • Knight G.A. (1997). Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm entrepreneurial orientation. Journal of Business Venturing, 12(3).
 • Kożuch B., Tylek A. (2012). Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, nr 5.
 • Kraśnicka T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE.
 • Kraśnicka T. (2011). Przedsiębiorczość publiczna - geneza, istota, modele. W: T. Kraśnicka (red.), Przedsiębiorczość w sektorze publicznym: wybrane zagadnienia i wyniki badań. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Lee L., Sukoco B.M. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and knowledge management on organizational effectiveness in Taiwan: The modelling role of social capital. International Journal of Management, 24(3).
 • Lumpkin G.T., Dess G.G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(3).
 • Morris M.H., Jones F.F. (1999). Entrepreneurship in established organizations: The case of the public sector. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1).
 • Ostrom E. (1964). Public Entrepreneurship. A Case Study in German Water Basin Management. Los Angeles: University of California.
 • Ramamurti R. (1986). Public Entrepreneurs: Who They Are and How They Operate. Californian Management Review, 28(3).
 • Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3).
 • Roberts N.C., King P.J. (1991). Policy entrepreneurs: Their activity structure and function in the policy process. Journal of Public Administration Research and Theory, 1(2).
 • Roberts N., King P. (1996). Transforming public policy: Dynamics of policy entrepreneurship and innovation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, 11.
 • Terry L.D. (1998). Administrative Leadership, Neo-Manedalism, and the Public Management Movement. Public Administration Review, 58(3).
 • Wood C.C., Holt D.T., Reed T.S., Hudgens B.J. (2008). Perceptions of corporate entrepreneurship in Air Force organizations: Antecedents and outcomes. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 21(1).
 • Wortman M.S. Jr. (1986). A Unified Framework, Research Typologies. W: D.L. Sexton, R.W. Smilor (eds), The Art and Science of Entrepreneurship. Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company.
 • Xu J., Carey R. (2013). The Renaissance of Public Entrepreneurship: Governing Development Finance in a Transforming World. Background Research Paper. Pozyskano z: http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/Xu-Carey_The-Renaissance-of-Public-Entrepreneurship-Governing-Development-Finance-in-a-Transforming-World_FINALFINAL.pdf (15.04.2016).
 • Zbierowski P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 • Zbierowski P. (2014). Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw - społeczna efektywność organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1, 356(2).
 • Zerbinati S., Souitaris V. (2005). Entrepreneurship in the public sector: a framework of analysis in European local governments. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 17(1), 43-64. doi: 10.1080/0898562042000310723.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445146

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.