PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2 | nr 1 Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością | 215--229
Tytuł artykułu

Mobilność pracowników a retencja wiedzy w branży hotelarskiej

Warianty tytułu
Mobility of Employees and Knowledge Retention in Hotel Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna teoria i praktyka zarządzania podkreśla kluczowe znaczenie wiedzy dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Zwiększająca się mobilność pracowników i związany z nią odpływ wiedzy z organizacji staje się niezwykle trudnym wyzwaniem dla menedżerów. Problem odnajduje swój szczególny wyraz w branży hotelarskiej, w której fluktuacja zatrudnienia uznawana jest za immanentną cechę biznesu. W literaturze przedmiotu występuje znaczący niedostatek opracowań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, poświęconych praktykom zatrzymywania wiedzy w przedsiębiorstwach hotelarskich. Dlatego celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie istniejącej luki poznawczej poprzez analizę problemu retencji wiedzy w branży hotelarskiej. Podstawę analizy stanowi przegląd współczesnego dorobku literaturowego związanego z zarządzaniem wiedzą i mobilnością zatrudnienia w branży hotelarskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The extant theory and practice of management emphasize the importance of knowledge for the survival and growth of enterprises, yet increasing staff mobility and related outflow of knowledge become the key challenge for managers. Given that employment fluctuation is considered to be an inherent feature of the hotel business, hospitality industry appears as a suitable environment for a thorough exploration of the problem. However, there is a significant shortage of both theoretical and empirical studies devoted to knowledge management practices in hotel enterprises. Therefore, the purpose of this article is to fill the existing cognitive gap by analyzing the problem of knowledge retention in the hospitality industry. The analysis is based on a review of the extant literature related to knowledge management and staff mobility in this industry. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Afiouni F. (2007), Human resource management and knowledge management: a road map toward improving organizational performance. Journal of American Academy of Business, 11, 124-131.
 • Ahmad A., Bosua R., Scheepers R. (2014). Protecting organizational competitive advantage: A knowledge leakage perspective. Computers & Security, 42, 27-49.
 • Barron P., Anastasiadou C. (2009). Student part-time employment. Implications, challenges and opportunities for higher education. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(2), 140-153.
 • Baum T. (2008), Implications of hospitality and tourism labour markets for talent management strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 720-729.
 • Bednarczyk M., Najda-Janoszka M. (red.) (2014). Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski. CeDeWu, Kraków.
 • Borkowski S., Wszendybył E. (2007). Jakość i efektywność usług hotelarskich. PWN, Warszawa.
 • Botha A., Kourie D., Snyman R. (2008). Coping with continuous change in the business environment: Knowledge management and knowledge management technology. Oxford, UK: Chandos Pub.
 • Buckingham M., Coffman C. (2001). Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Warszawa: MT Biznes.
 • Chalkiti K., Sigala M. (2010). Staff turnover in the Greek tourism industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(3), 335-359.
 • Cho S., Johanson M.M., Guchait P. (2009). Employees intent to leave: a comparison of determinants of intent to leave versus intent to stay. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 374-381.
 • Cooper C. (2006). Knowledge management and tourism. Annals of Tourism Research, 33(1), 47-64.
 • Daghfous A., Belkhodja O., Angell L.C. (2013). Understanding and managing knowledge loss. Journal of Knowledge Management, 17(5), 639-660.
 • Davenport T.H., Prusak L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage, What They Know. Cambridge: Harvard Business School Press.
 • Davidson M.C.G., Timo N., Wang Y. (2010). How much does labour turnover cost? A case study of Australian four and five star hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(4), 451-466.
 • Dejnaka A. (2002). CRM: zarządzanie kontaktami z klientami. Gliwice: Wydawnictwo Helion - Onepress.
 • de Kok A., Bellefroid B., Helms R. (2013). Knowledge Sharing and Channel Choice: Effects of the new way of working. W: Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Mangement ECKM 2013.
 • Droege S.B., Hoobler J.M. (2003). Employee Turnover And Tacit Knowledge Diffusion: A Network Perspective. Journal of Managerial Issues, 15(1), 50-64.
 • Gamble P.R., Blackwell J. (2001). Knowledge Management. A state of the art guide. London: Kogan Page.
 • Hinkin T.R., Tracey J.B. (2000). The cost of turnover. Putting a price on the learning curve. Cornell Hotel&Restaurant Administration Quartely, 41(3), 14-21.
 • Hinkin T., Tracey J. (2006). Development and use of a web-based tool to measure the costs of employee turnover: Preliminary findings. Cornell Hospitality Report, 6(6).
 • Hinkin T., Tracey J. (2008). Contextual factors and cost profiles associated with employee turnover. Cornell Hospitality Quarterly, 49(1), 12-27.
 • Hjalager A.M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23(5), 465-474.
 • Horvath J.A. (2000). Working with Tacit Knowledge. W: J.W. Cortada, J.A. Woods (eds), The Knowledge Management Yearbook 2000-2001 (s. 34-51). Butterworth-Heinemann.
 • Hughes J.C., Rog E. (2008). Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 743-757.
 • Jurkowska A. (2015). Talent chce być wolny. Kompendium HR, 102-103.
 • Kurowska-Pysz J. (2013). Rola pracowników wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W: M. Moszkowicz, R. Kamiński, M. Wąsowicz (red.), Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia (s. 115-126). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Liebowitz J. (2009). Knowledge retention strategies and solutions. New York: Taylor & Francis Group.
 • Marshall N., Sapsed J. (2000). The Limits of Disembodied Knowledge: Challenges of Inter-Project Learning in the Production of Complex Products and Systems. Paper presented at the conference, Knowledge Management: Concepts and Controversies, Warwick University, 10-11 February.
 • Milman A., Ricci P. (2004). Predicting job retention of hourly employees in the lodging industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 11(1), 28-41.
 • Najda-Janoszka M. (2013a). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej. Współczesne Zarządzanie, 1, 96-105.
 • Najda-Janoszka M. (2013b). Zatrzymywanie wartości z innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne. Przegląd Organizacji, 7, 20-26.
 • Najda-Janoszka M., Wszendybył-Skulska E. (2015). Knowledge leakage in the context of staff outflow - the case of small hotels in southern Poland. Paper presented at the EIASM 5th International Conference on Tourism Management and Related Issues, Kos, Greece, 8-9 October 2015.
 • Nelson R.R., Winter S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Bellknap: Cambridge Mass.
 • Parise S., Cross R., Davenport T.H. (2006). Strategies for Preventing a Knowledge-Loss Crisis. Sloan Management Review, 47(4), 31-38.
 • Paulin D., Suneson K. (2012). Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers - Three Blurry Terms in KM. Electronic Journal of Knowledge Management, 10(1), 81-91, www.ejkm.com
 • Płoszaj A. (2012). Doświadczenia administracji kanadyjskiej. W: S. Mazur, A. Płoszaj (red.), Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe (s. 124-143). Warszawa: Scholar.
 • Ratajczyk M. (2014). Personel wciąż za mało doceniany czynnik. Raport 2014 Rynek hotelarski w Polsce. Warszawa: Brog Marketing.
 • Smith K., Gregory S.R., Cannon D. (1996). Becoming an employer of choice: assessing commitment in the hospitality workplace. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(6), 3-9.
 • Sturman M.C. (2001). The compensation conundrum: Does the hospitality industry shortchange its employees - and itself? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(4), 70-76.
 • Taylor M., Finley D. (2009). Acculturation, assimilation, and retention of international workers in resorts. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 681-692.
 • Teece D.J. (2002). Managing Intellectual Capital: Organizational, Strategic, and Policy Dimensions. Oxford: Oxford University Press.
 • Urbancova H., Linhartova L. (2011). Staff Turnover as a Possible Threat to Knowledge Loss. Journal of Competitiveness, 3, 84-98.
 • Walsh K., Taylor M.S. (2007). Developing in housecareers and retaining management talent. Cornell Hotel&Restaurant Administration Quartely, 48(2), 163-182.
 • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016). Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą w organizacji. Pozyskano z: www.wszechnica.uj.pl/_public/temp/Zalaczniki/Podrecznikdozarzadzaniawiedza.pdf (12.01.2016).
 • Wszendybył-Skulska E. (2011). Istota zarządzania wiedzą w hotelarstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe, 651 (Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Tom II), 763-770.
 • Yiu M., Law R. (2014). Review and application of knowledge management and knowledge sharing in tourism. Asia Pacfic Journal of Tourism Research, 19(7), 737-759.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445156

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.