PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 140--149
Tytuł artykułu

Więzi osobiste jako komponent relacji biznesowych w ocenie reprezentantów polskich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personal Ties as A Component of Business Relationships According to Polish Enterprises' Representatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie znaczenia więzi osobistych jako komponentu relacji biznesowych z perspektywy polskich przedsiębiorstw. Podstawą rozważań są wyniki badania jakościowego przeprowadzonego techniką wywiadu niestandaryzowanego z 16 menedżerami reprezentującymi 4 przedsiębiorstwa zlokalizowane w Toruniu. Zgromadzony materiał poddany został analizie treści z wykorzystaniem programu MAXQDA. Prowadzi ona do konkluzji, że osobisty wymiar relacji jest bardzo ważny dla menedżerów odpowiedzialnych za budowanie relacji ich przedsiębiorstw z partnerami biznesowymi. Dostrzegają oni wiele korzyści wynikających z tego rodzaju więzi, takich jak większe wzajemne zaufanie, efektywny przepływ informacji czy skuteczne rozwiązywanie napotykanych we współpracy problemów. Jednocześnie, zdaniem badanych menedżerów, w polskim biznesie coraz wyraźniejsza staje się tendencja do postrzegania relacji biznesowych w sposób protransakcyjny, w którym nie dba się o osobiste relacje partnerów(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to identify the importance of personal ties as a component of business relationships from the perspective of Polish enterprises. The paper is based on qualitative reserach conducted in a form of semi-structured interviews with 16 managers representing 4 enterprises located in Toruń. The content analysis with a use of MAXQDA software leads to a conclusion that the personal dimension of business relationships is very important for Polish managers. They notice various advantages of this kind of relationships, such as growing mutual trust, effective information flow, successful problem solving. At the same time, according to managers, business relationships in Poland are more and more often regarded in transactional way, i.e. without any concern for partners' personal relationships(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Amit R., Schoemaker P.J., 1997, The Competitive Dynamics of Capabilities: Developing Strategic Assets for Multiple Features, [w:] Day G.S., Reibstein D.J., Gunther R.E. (red.), Wharton on Dynamic Competitive Strategy, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Bachmann R., van Witteloostuijn A., 2006, Analysing inter-organizational relationships in the context of their business systems - a conceptual framework for comparative research, Reihe Soziologie. Sociological Series, 78, s. 1-22.
 • Barney J.B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol. 17, nr 1, s. 99-120.
 • Biggemann S., Buttle F., 2005, Conceptualising Business-to-Business Relationship Value, Paper presented at the 21st Annual Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, 1-3 September, Rotterdam, Netherlands, available at: http://impgroup.org/uploads/papers/4667.pdf (accessed 10 February 2016).
 • Child J., Faulkner D., Tallman S., 2005, Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford.
 • Czakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Ellram L.M., Hendrick T.E., 1995, Partnering characteristics: a dyadic perspective, Journal of Business Logistics, vol. 16, no. 1, s. 41-64.
 • Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Snehota I., 2003, Managing Business Relationships, John Wiley&Sons Ltd., Chichester.
 • Fredrickson B.L., 2003, Positive Emotions and Upward Spirals in Organizations, [w]: K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, R.E. (red.), Positive Organizational Scholarship. Foundation of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, s. 163-173.
 • Gesteland R.R., 1999, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
 • Glińska-Neweś A., 2013, Employee Interpersonal Relationships, [w:] Managing the Key Areas of Po-
 • sitive Organisational Potential for Company Success, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 125-154.
 • Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grądzki R., Zakrzewska-Bielawska A., 2011, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw w aspekcie relacji zewnętrznych [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 307-318.
 • Gummesson E., 1994, Making relationship marketing operational, International Journal of Service Industry Management, vol. 5, no. 5, s. 5-20.
 • Håkansson H., Snehota I., 1995, Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London & New York.
 • Heffernan T., 2004, Trust formation in cross-cultural business-to-business relationships, Qualitative Market Research: An International Journal, vol. 7, nr 2, s. 114-125.
 • House R.J., Hanges P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V., 2004, Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Hutt M.D., Speh T.W., 1997, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa.
 • Klein K.J., Dansereau F., Hall R.J., 1994, Levels issues in theory development, data collection, and analysis, Academy of Management Journal, vol. 36, no. 6, s. 195-229.
 • Knights D., McCabe D., 2003, Governing through teamwork: reconstituting subjectivity in a call centre, Journal of Management Studies, vol. 40, s. 1587-1619.
 • Krot K., Lewicka D., 2011, Innovation and organisational trust: study of firms in Poland, International Journal of Innovation and Learning, vol. 10, no. 1, s. 43-59.
 • Lewicki R.J., Bunker B.B., 1996, Developing and Maintaining Trust in Work Relationships, [w:] Kra-
 • mer R.M., Tyler T.R. (red.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, s. 114-139.
 • Lyons B., Mehta J., 1997, Contracts, opportunism and trust: self-interest and social orientation, Cambridge Journal of Economics, vol. 21, s. 239-257.
 • Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D., 1995, An integrative model of organizational trust, Academy of Management Review, nr 20, vol. 3, s. 709-734.
 • Mitręga M., Ramos C., Forkmann S., Henneberg S.C., 2011, Networking capability, networking outcomes, and company performance. A nomological model including moderation effects, paper presented at 27th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, Glasgow, Scotland, available at: http://www.impgroup.org/uploads/papers/7658.pdf (accessed 20 February 2016).
 • Morgan R.M., Hunt S.D., 1994, The commitment - trust theory of relationship marketing, Journal of Marketing, vol. 58 (July), s. 20-38.
 • Palmatier R.W., 2008, Interfirm relational drivers of customer value, Journal of Marketing, vol. 72 (July), s. 76-89.
 • Parker B., 2005, Introduction to Globalization and Business. Relationships and Responsibilities, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Shaladi B., 2012, Business relationship development and the influence of psychic distance, Innovative Marketing, vol. 8, no. 3, s. 73-80.
 • Stankiewicz M.J., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., 2002, Kanały marketingowe, PWN, Warszawa.
 • Sudolska A., 2011, Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sułkowski Ł., 2015, Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzania, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzania, W. Czakon (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Tuten T., Urban D., 2001, A model of partnership formation and success, Industrial Marketing Management, vol. 30, no. 2, s. 149-164.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445190

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.