PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 14, nr 2 (59), t. 1 Starzenie się społeczeństw a współczesne teorie ekonomii i zarządzania | 156--170
Tytuł artykułu

Postawy osób starszych wobec tradycyjnych i innowacyjnych kanałów dystrybucji usług finansowych

Warianty tytułu
The Attitudes of Elderly People Towards Traditional and Innovative Delivery Channels of Financial Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnący udział osób starszych w strukturze populacji stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami oferującymi produkty do nich skierowane. Przykładem takich produktów są usługi finansowe. Przedmiotem niniejszego tekstu są usługi ubezpieczeniowe i bankowe oferowane osobom starszym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano dwie hipotezy badawcze: H1: Cechy społeczno-demograficzne osób powyżej 50. roku życia wpływają na preferencje w zakresie korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji oraz H2: Zmienne społeczno-demograficzne osób powyżej 50. roku życia wpływają na postrzeganą przez nich dostępność usług finansowych. Weryfikacja postawionych hipotez została zrealizowana na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1498 osób w wieku 50+ pochodzących z północnej Polski. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów usług finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing participation of elderly people in the structure of the population is posing new challenges for companies offering products to them. Financial services are an example of such products. Insurance and bank services offered to elderly people through traditional and modern delivery channels are a subject of the present text. Based on the literature review two research hypotheses were formulated: H1: socio-demographic characteristics of people over 50 years old affect their preferences as for using insurance services through traditional and modern distribution channels and H2: socio-demographic characteristics of people over 50 years old influence the availability of financial services perceived by them. The verification of the constructed hypotheses was carried out on the basis of research conducted among 1498 people aged 50+ from the northern Poland. Moreover, recommendations are included in the article for the economic practice serving better adaptation of the market offer to expectations of customers of financial services. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Altobello, S. i Hale, N.D. (2009). Information Search for Home, Medical, and Financial Services by Mature Consumers. Journal of Services Marketing, 23 (4), 226-235, http:// dx.doi.org/10.1108/08876040910965566.
 • Beattya, R.C., Shimb, J.P. i Jones, M.S. (2001). Factors Influencing Corporate Web Site Adoption: A Time-based Assessment. Information & Management, (6), 337-354, http:// dx.doi:10.1016/S0378-7206(00)00064-1.
 • Boyd, W.L, Leonard, M. i White, C. (1994). Customer Preferences for Financial Services: An Analysis. International Journal of Bank Marketing, 12 (1), 9-15, http://dx.doi. org/10.1108/02652329410049562.
 • Buko, J., (2011). Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 18, 268-278.
 • CBOS. (2013). Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerwiński, B. (2015). Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14, 19-30.
 • Giordani, G., Floros, C. i Judge, G. (2014). Econometric Investigation of Internet Banking Adoption in Greece. Journal of Economic Studies, 41 (4), 586-587, http://dx.doi. org/10.1108/JES-04-2011-0042
 • GUS. (2014). Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2015). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2015 r. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-infor macyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsie biorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2015-r-,3,13.html (20.05.2016).
 • Hurlen, P, 0stbye, T., Borthne, A. i Gulbrandsen, P. (2010). Introducing PACS to the Late Majority. A Longitudinal Study. Journal of Digital Imaging, (1), 87-94, http:// dx.doi.org/10.1007/s10278-008-9160-x.
 • Kennett, P.A., Moschis, G.P. i Bellenger, D.N. (1995). Marketing Financial Services to Mature Consumers. Journal of Services Marketing, 9 (2), 62-72, http://dx.doi. org/10.1108/08876049510086026.
 • Koku, P.S. (2015). Financial Exclusion of the Poor: A Literature Review. International Journal of Bank Marketing, 33 (5), 654-668, http://dx.doi.org/10.1108/IJBM-09-2014- 0134.
 • Kubicki, P. (2010). Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu "EAPN Polska - razem na rzecz Europy Socjalnej". Warszawa.
 • Mahajan, V., Muller, E. i Srivastava, R.K. (1990). Determinants of Adopter Categories Using Innovation Diffusion Models. Journal of Marketing Research, (1), 125-177.
 • Mattila, M., Karjaluoto, H. i Pento, T. (2003). Internet Banking Adoption among Mature Customers: Early Majority or Laggards? Journal of Services Marketing, (5), 514-528, http://dx.doi.org/10.1108/08876040310486294.
 • Milner, T. i Rosenstreich, D. (2013). Insights into Mature Consumers of Financial Services. Journal of Consumer Marketing, 30 (3), 248-257, http://dx.doi. org/10.1108/07363761311328919.
 • Moschis, G.P. (2003). Marketing to Older Adults: An Updated Overview of Present Knowledge and Practice. Journal of Consumer Marketing, 20 (6), 516-525, http:// dx.doi.org/10.1108/07363760310499093.
 • Pluta-Olearnik, M. (2015). Rozwój technologii internetowej w usługach a równowaga sił między dostawcami usług a ich użytkownikami. Logistyka, (2), 1564-1569.
 • Polasik, M. i Wisniewski, T.P. (2009). Empirical Analysis of Internet Banking Adoption in Poland. International Journal of Bank Marketing, 27 (1), 32-52, http://dx.doi. org/10.1108/02652320910928227.
 • Rod, M., Ashill, N.J., Shao, J. i Carruthers, J. (2009). An Examination of the Relationship between Service Quality Dimensions, Overall Internet Banking Service Quality and Customer Satisfaction: A New Zealand Study. Marketing Intelligence & Planning, 27 (1), 103-126, http://dx.doi.org/10.1108/02634500910928344.
 • Singer, D.D., Baradwaj, B.G., Flaherty, S. i Rugemer, F. (2012). The Frequency and Intensity of Experience in Online Banking Use. Journal of Internet Banking and Commerce, (1), 1-22.
 • Trocchia, P.J. i Janda, S. (2000). A Phenomenological Investigation of Internet Usage among Older Individuals. Journal of Consumer Marketing, (7), 605-616, http://dx.doi. org/10.1108/07363760010357804.
 • Warchlińska, A. (2013) Rola instytucji parabankowych w kwestii przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Studia Ekonomiczne, 173, 46-57.
 • Wan, W.W.N, Luk, C.-L. i Chow, C.W.C. (2005). Customers' Adoption of Banking Channels in Hong Kong. International Journal of Bank Marketing, 23 (3), 255-272, http:// dx.doi.org/10.1108/02652320510591711.
 • Yousafzai, S. i Yani-de-Soriano, M. (2012). Understanding Customer-specific Factors Underpinning Internet Banking Adoption. International Journal of Bank Marketing, (1), 60-81, http://dx.doi.org/10.1108/02652321211195703.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.