PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu | 104--117
Tytuł artykułu

Kooperacja jako kluczowy czynnik sukcesu projektu - podejście oparte na poczwórnej helisie na przykładzie koncepcji bytomskiego klastra rewitalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omne trinum perfectum (łac.) - wszystko, co złożone z trzech, jest doskonałe. Z tą łacińską maksymą mamy do czynienia praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Dla chrześcijan przybiera ona postać Świętej Trójcy (Ojciec, Syn i Duch Święty), będącej równocześnie jednością - Bogiem1. Dla osób zajmujących się naukami ekonomicznymi, ale także dla dziennikarzy, publicystów i polityków, istnieją trzy podstawowe elementy opisujące stan gospodarki. To inflacja, bezrobocie i produkt krajowy brutto. Inny przykład pochodzi z nauki o zarządzaniu projektami. Dobre przygotowanie projektu to koncentracja na trzech podstawowych elementach: przedmiocie projektu, czasie realizacji i budżecie. Te trzy wzajemnie ze sobą powiązane elementy nazywa się potrójnym ograniczeniem (triple constraint), którego fenomen wyraża się w twierdzeniu, że zmiana jednego czynnika ma wpływ na dwa pozostałe2. Powyższe dotyczy także filarów zrównoważonego rozwoju, za które uważa się społeczność, gospodarkę i środowisko3. Odzwierciedleniem takiego podejścia jest teoria potrójnej helisy, która uwzględnia konieczność kooperacji trzech sektorów: publicznego, biznesowego i naukowego4(fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • W. Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine, Leicester, England: Inter-Varsity Press, Grand Rapids, MI, Zondervan 1994
 • Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 2000 Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 2000
 • W.M. Adams, The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century, Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting 2006
 • H. Etzkowitz, The Triple Helix: University-lndustry-Government Innovation in Action, Ro- utledge, New York 2008
 • Słowo cluster oznacza "grupę rzeczy lub ludzi znajdujących się blisko siebie; grupę podobnych rzeczy wzrastających bądź trzymających się razem" (za Merriam-Webster Dictionary)
 • M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 • J.E. Wilson III, How to Make a Region Innovative, "strategy+business magazine" 2012, Issue 66, Spring, New York
 • R. Wawrzyniec, Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 245, Łódź 2010
 • J. Biniecki, B. Szczupak, Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004
 • R. Rusko, Value-Creation And Networking In Coopetition And Public Valué Management - The Two Challenging Complementing Frameworks of Management Studies, "Manager Journal" 2010, No. 12, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest,
 • P. Dunleavy, H. Margetts, S. Bastow, J. Tinkler, New Public Management Is Dead - Long Live Digital-Era Governance, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2005, No. 16, London
 • G. Kelly, G. Mulgan, S. Muers, Creating Public Valué: An Analytical Framework For Public Service Reform, Prime Minister Strategy Unit of the Cabinet Office of The United Kingdom 2002
 • G. Stoker, Public Valué Management: A New Narrative for Networked Governance?, "The American Review of Public Administration" 2006, Vol. 36, No. 1
 • J. Biniecki, W. Frenkiel, Platforma inicjatyw lokalnych [w:] A. Klasik (red.), Polityka regionalna i zarządzanie rozwojem lokalnym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998
 • Beyond "Triple Helix" - towards "QuadHelix" by Christer Asplund on March 22, 2012: http://blog.bearing-consulting.com/2012/03/22/beyond-triple-helix-towards-quad-helix/ (dostęp: 20.05.2015)
 • R. Arnkil, A. Jarvensivu, P. Koski, T. Piirainen, Exploring Quadruple Helix. Outlining User- Oriented Innovation Models, Tyoraportteja 85/2010 Working Papers, Institute for Social Research, University of Tampere 2010,
 • http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (dostęp: 18.05.2015)
 • Ch. Landry, The Creative City. A Toolkid for Urban Innovators, Earthscan Ltd., London 2008
 • K. Gwosdz, A. Sobala-Gwosdz, Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji, "Przegląd Geograficzny" 2012, t. 84, z. 4, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445236

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.