PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 199--210
Tytuł artykułu

Inwestycyjne eldorado czy początek zmierzchu realizowanej strategii? - analiza wybranych czynników atrakcyjności inwestycyjnej z perspektywy aglomeracji wrocławskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Eldorado for Investors or The Beginning of The End Of The Implemented Strategy? - Analysis of Selected Factors of Investment Attractiveness from The Perspective of The Wroclaw Agglomeration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Atrakcyjność inwestycyjna to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na poziom rozwoju obszarów w skali krajowej i międzynarodowej. Celem artykułu jest ocena dotychczasowej strategii przyciągania inwestorów zagranicznych i wspierania rozwoju polskich firm z terenu aglomeracji wrocławskiej oraz określenie przyszłych kierunków działań. Badania empiryczne przeprowadzone w latach 2014-2015 umożliwiły skonfrontowanie znaczenia przypisywanego czynnikom atrakcyjności inwestycyjnej przez ankietowanych inwestorów z wyrażanym przez nich zadowoleniem z obecnego stanu tych czynników. Mimo że spektakularne wysiłki ostatniej dekady ukierunkowane na wspieranie rodzimego biznesu i przyciąganie inwestorów zasługują na bardzo wysoką ocenę, to warto mieć na uwadze pewne ograniczenia realizowanej koncepcji rozwoju. Przeprowadzone badania wskazują, że spośród 8 najważniejszych czynników stanowiących fundamenty atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w 7 przypadkach znaczenie czynnika lokalizacji nie znajduje potwierdzenia w zadowoleniu z jego obecnego stanu(abstrakt oryginalny)
EN
Investment attractiveness is one of the most important factors affecting the level of development and competitiveness of various areas in national and international scale. Therefore, the aim of this article is to assess the current strategies to attract foreign investors and promote the development of Polish companies operating in the Wrocław Agglomeration, as well as to identify future directions. Empirical studies conducted in the years 2014--2015 allowed to confront the importance attributed to factors of investment attractiveness of the surveyed investors with their satisfaction from the current state of individual factors. Although spectacular efforts of the last decade, aimed at promoting home business and attracting foreign investors should be evaluated very highly, it is worth keeping in mind, however, some restrictions of the implemented concept of development of Wrocław Agglomeration. The studies indicate that in 7 out of the 8 most important factors that are the foundations of the investment attractiveness of the Wroclaw Agglomeration, the importance of the location factors is not confirmed by the satisfaction of its current state(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barcley R., 2000, The location of foreign direct investment, Foreign Direct Investment in Emerging Economies.
 • Bellak C., Leibrecht M., Riedl A., 2008, Labour costs and FDI flows into Central and Eastern European Countries: A survey of the literature and empirical evidence, Structural Change & Economic Dynamics, vol. 19, no. 1.
 • Bevan A., Estrin S., 2004, The determinants of foreign direct investment into European transition economies, Journal of Comparative Economics, no. 32.
 • Bitzenis A., Zugic V., 2014, FDI Motives in the Serbian Manufacturing Sector, Journal of East-West Business, no. 20.
 • Blonigen B.A., 2005, A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, Atlantic Economic Journal, no. 33.
 • Faeth I., 2009, Determinants of Foreign Direct Investment: A Tale of Nine Theoretical Models, Journal of Economic Surveys, no. 23 (1).
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000.
 • Geamanu M., 2015, Analysis of the evolution of foreign direct investment in the European Union, amid the global economic crisis, Theoretical and Applied Economics, vol. XXII, no. 2 (603).
 • Godlewska H., 2005, Lokalizacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa.
 • Godlewska-Majkowska H. (red.), 2012, Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Oficyna SGH w Warszawie.
 • Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2007, Poland and Its Investment Development Path, Eastern European Economics, vol. 45, no. 2, March-April.
 • Ignacy J., Kopyściański T., 2011, Selection criteria of strategic goals for local government, Argumenta Oeconomica, no.2 (27).
 • Kinda T., 2010, Investment Climate and FDI in Developing Countries: Firm-Level Evidence, World Development, no. 38 (4).
 • Meyer K., Estrin S., 2011, Brownfield Acquisitions: A Reconceptualization and Extension, Management International Review, no. 51.
 • Mironko A., 2014, Determinants of FDI flows within emerging economies, Studies in Economic Transition, Palgrave Macmillan.
 • Olejniczak J., 2015, Instrumenty podatkowe polityki fiskalnej, [w:] Patrzałek L. (red.), Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Onaran O., Stockhammer E., 2008, The effect of FDI and foreign trade on wages in the Central and Eastern European Countries in the post-transition era: A sectoral analysis for the manufacturing industry, Structural Change & Economic Dynamics, vol. 19, no. 1.
 • Pelegrin A., Bolance C., 2008, Regional foreign direct investment in manufacturing. Do agglomeration economies matter?, Regional Studies, vol. 42 (4).
 • Procher V., 2011, Agglomeration effects and the location of FDI: evidence from French first-time
 • movers, Annals of Regional Science, vol. 46, no. 2.
 • Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M., 2010, Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Seric A., 2010, Determinants of FDI location in Central and Eastern Europe (CEE), OECD Journal: General Papers, vol. 2, OECD 2011.
 • Slangen A.H., Hennart J.F., 2007, Greenfield or Acquisition Entry: A Review of the Empirical Foreign Establishment Mode Literature, Journal of International Management, no. 13 (4).
 • Stawicka M., Kwieciński L., Wróblewski M., 2010, Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Styś A. (red.), 1999, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Szałucka M., 2015, Does Location Really Matter? The Influence of FDI Location on Enterprise Competitiveness: The Evidence from Polish Enterprises, Managing Global Transitions, no. 13 (2).
 • Teixeira A., Dias M., 2013, The importance of geopolitics in firms' international location decisions: The Polish case, Communist and Post-Communist Studies, no. 46.
 • www.invest-in-wroclaw.pl (6.06.2016).
 • www.invest-in-wroclaw.pl/sektory (2.05.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445360

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.