PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 433 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 9--18
Tytuł artykułu

Ocena zrównoważonego rozwoju Polski w układzie powiatów w ujęciu przyczyna - stan - reakcja. Przypadek bezrobocie - ubóstwo - aktywność gospodarcza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evaluation of Sustainable Development in the System of Counties in Poland from the Pressure - State - Response Perspective. Example Of Unemployment - Poverty - Economic Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja strategii rozwoju, projektów, czy programów wymaga opracowania narzędzi do pomiaru i oceny planowanych w nich działań i osiąganych rezultatów. W artykule przedstawiono analizę i ocenę sytuacji powiatów Polski w latach 2011-2013 dotyczącą monitoringu zrównoważonego rozwoju w obszarze ubóstwa, bezrobocia i działań przeciwdziałającym tym zjawiskom. Nowoczesna polityka regionalna (terytorialna) musi mieć charakter zintegrowany. Przedstawiona analiza została przeprowadzona dla zjawisk połączonych zależnością według zasady "od problemu do jego rozwiązania" (przyczyna - stan - reakcja). Ujęcie przyczynowo-skutkowe i wykorzystanie różnych narzędzi statystycznych (metod porządkowania liniowego, analizy zależności, statystyk przestrzennych, miar dynamiki) pozwoliły na wszechstronną ocenę zjawisk oraz identyfikację obszarów problemowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of development strategies, projects or programmes requires developing tools useful in measuring and evaluating the actions planned within their framework as well as the achieved results. The article presents the analysis and evaluation of the situation in Polish counties, in the period 2011-2013, in terms of sustainable development monitoring in the areas of poverty, unemployment and also the activities counteracting these phenomena. Modern regional (local) policy has to be of an integrated nature. The presented analysis covered the phenomena linked by the relationship in accordance with the rule "from a problem to its solution" (pressure - state - response). The cause-effect approach and the application of diverse statistical tools (linear ordering methods, impact analysis, spatial statistics or dynamics measures) allowed for the comprehensive evaluation of the studied phenomena, as well as the identification of problem areas.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bal-Domańska B., 2015, Pomiar zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym na przykładzie Banku Danych Lokalnych [w druku].
 • Bal-Domańska B., 2016, Propozycja procedury oceny zrównoważonego rozwoju w układzie presja - stan - reakcja w ujęciu przestrzennym [w druku].
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie wschodnim, Prace Geograficzne, nr 172, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Continuo, Wrocław.
 • Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowiska, Warszawa-Białystok.
 • Cliff A.D., Ord J.K., 1981, Spatial Processes: Models and Applications, Pion, London.
 • Eurostat, 2014, Towards a harmonised methodology for statistical indicators, Manuals and Guidelines, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-GQ-14-011&mode=view.
 • Moran P.A.P., 1947, The interpretation of statistical maps, Journal of the Royal Statistical Society, vol. B10, s. 243-251.
 • OECD, 2002, Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure from Economic Growth, SG/SD20021FINAL, OECD, Paris.
 • Suchecki B. (red.), 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szlachta J., 1984, Wschodnie tereny przygraniczne jako obszar problemowy, Gospodarka Planowa, nr 12, s. 552-559.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445364

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.