PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 433 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 91--101
Tytuł artykułu

Dekompozycja strumieni emigracyjnych w regionach Polski w latach 2002 i 2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decomposition of Emigration Streams in Polish Regions in the Years 2002 and 2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie profilu emigrantów wyjeżdżających z regionów Polski, w latach 2002 i 2011, w relacji do populacji, z których się wywodzą przez: wyodrębnienie strumieni emigracyjnych z województw Polski, a następnie analizę wybranych aspektów demograficznych poprzez zastosowanie współczynników selektywności emigracji. W okresie od 2002 r. do 2011 r. z Polski wyemigrowało prawie 2,3 mln osób. Fala migracyjna zbiegła się z niskim przyrostem naturalnym oraz starzeniem się polskiego społeczeństwa, co w dłuższym horyzoncie czasowym może prowadzić do istotnych zmian w strukturze demograficznej Polski. W rezultacie coraz większe znaczenie zyskuje pytanie dotyczące wpływu emigracji na sytuację demograficzną regionów Polski(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to define a profile of emigrants leaving Polish regions in the years 2002 and 2011, in relation to the population they originate from; through: separation of emigration streams from Polish voivodeships and afterwards analysis of selected demographic aspects through the use of selective emigration factors, and in consequence showing the differentiation of emigration as a whole, including Polish voivodeships. In the period 2002-2011 almost 2.3 million Poles emigrated. The migration wave coincided with low birth and aging of Polish society, which in long time horizon might have a big impact on changes in the demographic structure in Poland. Therefore a question about the impact of emigration on demographic situation of Polish regions is gaining importance(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cieślak D., 1992, Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa.
 • Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Studia i Monografie, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2008, Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, no. 33/91, Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • GUS, 2003, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa.
 • GUS, 2011, System badań migracji zagranicznych w Polsce, Warszawa.
 • GUS, 2012, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa.
 • GUS, 2014, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html.
 • Iglicka-Okólska K., 2003, Priorytety i kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej, Seria: Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Iwińska K., 2014, Kierunki i profil emigracji mieszkańców województwa dolnośląskiego na tle polskiej emigracji w latach 2002 i 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 333, s. 213-222.
 • Jaźwińska E., 2000, Metody ilościowe w badaniach nad migracjami zagranicznymi, Prace Migracyjne nr 36, Warszawa.
 • Jończy R., 2011, Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010. Diagnoza i rekomendacje w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Jończy R., 2013, Regionalne skutki odpływu ludności Polski w okresie transformacji (wnioski z badań własnych w regionie opolskim), [w:] Lesińska M., Okólski M. (red.), Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne - reakcja państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mioduszewska M., 2008, Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, CMR Working Papers, no. 36/94, Warszawa.
 • Puzio-Wacławik B., 2010, Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 8, PTE, Kraków.
 • KBN PAN, 2014, Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski, Warszawa.
 • Solga B., 2013, Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 • Zięba S. (red.), 2008 Migracja - wyzwanie XXI wieku, KUL, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.