PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 37 | nr 110 | 103--112
Tytuł artykułu

Opłacalność produkcji ziemniaka dla przemysłu skrobiowego w gospodarstwie indywidualnym

Warianty tytułu
Profitability of Starch Potato Cultivation for the Agri-Food Industry in an Individual Holding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena opłacalności uprawy ziemniaka w gospodarstwie indywidualnym w latach 2012-2013, a przeznaczonego do przemysłu skrobiowego. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Tajfun. Dane pochodziły z gospodarstwa specjalizującego się w produkcji ziemniaka skrobiowego, współpracującego z PPS PEPEES w Łomży. Największy plon handlowy bulw ziemniaka uzyskano w 2013 roku, a wartość produkcji z 1 ha w poszczególnych latach była zróżnicowana i kształtowała się na poziomie od 7974,7 do 9362,8 zł/ha. Duża zmienność przychodu w poszczególnych latach była podyktowana wysokością plonu i różną ceną uzyskaną za jednostkę produkcji. O opłacalności uprawy ziemniaka skrobiowego decydowały głównie koszty bezpośrednie. Największy udział w strukturze kosztów bezpośrednich stanowiły koszty związane zakupem sadzeniaków oraz koszty transportu bulw do przedsiębiorstwa PEPEES i koszty paliwa. Większą opłacalność ziemniaka skrobiowego uzyskano w 2013 roku niż w sezonie 2012 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to evaluate the profitability of starch potato cultivation in an individual agricultural holding in the years 2012-2013. Data was obtained from the owner of the farm, who signed a long-term contract and cooperated with the food industry enterprise 'PEPEES' in Łomża in the years 2012-2013. The highest marketable yield of potato tubers was recorded in 2013. The production value per 1 ha in individual years varied and ranged from 7974,7 PLN to 9362,8 PLN. The income was highly variable in individual years depending on the yield level and the price per unit production. Direct costs mainly decided about the profitability of potato cultivation. Potato seedlings and fuel costs accounted for the greatest proportion of the total cost. The year 2013 turned out to be more profitable than the season of 2012.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Bombik A., Wolska A., Wybrane czynniki kształtujące efekt ekonomiczny produkcji ziemniaka, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", 2004, 3(2).
 • Chotkowski J., Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2000.
 • Chotkowski J., Kierunki zmian w opłacalności produkcji ziemniaków, "Agro Serwis", 2009, 6(405).
 • Dzwonkowski W., Rynek ziemniaka, Wyd. IERIGŻ-PIB, ARR, MRiGŻ, Warszawa, 2012, 39.
 • Ginter A., Kałuża H., Soczewka I., Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2013.
 • Hołubowicz-Kliza G., Uprawa ziemniaków, Wyd. IUNG, Puławy 2009.
 • Jabłoński K., Nowoczesne sposoby uproszczonej uprawy roli i nawożenia pod ziemniaki, "Ziemniak Polski", 2011.
 • Kamasa J., Charakterystyka rejestru odmian ziemniaka, [w:] Ziemniaki - nowe wyzwania, Agro Serwis, Warszawa 2003.
 • Kiełbasa P., Wpływ nawadniania plantacji ziemniaka na właściwości fizyczne bulw, "Acta Agrophysica", 2011, 1(17).
 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B., Oleksy A., Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego, "Inżynieria Rolnicza", 2013.
 • Muzalewski A., Koszty eksploatacji maszyn rolniczych, Wyd. IBMER, Warszawa 2008.
 • Nowacki W., Integrowana produkcja ziemniaka na tle innych systemów uprawy, "Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin", 2012, 52(3).
 • Nowacki W., Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2015, XVII(2).
 • Nowacki W., Oleksiak T., Produkcja i podaż ziemniaków w Polsce, "Rynek ziemniaka", 2014, 41.
 • Puła J., Skowera B., Zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych, "Acta Agrophysica", 2004, 3(2).
 • Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2014.
 • Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2015.
 • Trawczyński C., Nawożenie azotem nowych odmian ziemniaka uprawianych na glebach lekkich, "Ziemniak Polski", 2012.
 • Trawczyński C., Ocena zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze bulw ziemniaka, "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin", 267.
 • Trawczyński C., Zastosowanie makro- i mikroelementowych nawozów chelatowych w dolistnym dokarmianiu ziemniaka, "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin", 2014, 271.
 • Trawczyński C., Wierzbicka A., Pobieranie i wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany ziemniaka o różnej wczesności, "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin", 2014, 271.
 • Wierzbicka A., Wybrane cechy jakości bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym w zależności od nawadniania, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", 2011, 56(4).
 • Wierzbicka A., Zmiany klimatyczne bilansu wodnego w okresie wegetacji ziemniaka w regionie północnego Mazowsza w latach 1973-2012, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", 2014, 576.
 • Zarzecka K., Technologia uprawy ziemniaka w zrównoważonym systemie gospodarowania, "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin", 2014, 272.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.