PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 37 | nr 110 | 125--134
Tytuł artykułu

Niepewność jako nieodzowna cecha współczesnych sieci logistycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Uncertainty as an Essential Characteristic of Contemporary Logistics Network
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sednem działalności logistycznej jest nieustanna optymalizacja przepływów fizycznych towarów wraz z towarzyszącymi im strumieniami informacyjnymi. Na przestrzeni lat doszło do integracji podmiotów zaangażowanych w dany przepływ, co przełożyło się na upowszechnienie teorii i praktyki łańcuchów oraz sieci logistycznych. Prawidłowe ich funkcjonowanie bazuje na zasadzie partnerstwa, która stanowi niejako klucz do sukcesu współczesnych, globalnych sieci logistycznych. Jednak pomimo podejmowanych działań zmierzających do wyeliminowania zakłóceń, wciąż w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych występuje znaczna niepewność. W dużej mierze odnosi się ona do trzech kluczowych płaszczyzn. Po pierwsze poszczególne ogniwa łańcucha/sieci nie są w wielu przypadkach pewne, czy przesyłane przez inny podmiot informacje są wiarygodne i aktualne. Po drugie, jest konsekwencją szerokiego spektrum zakłóceń, które mogą pojawić się w trakcie transportu czy magazynowania poszczególnych towarów. Ponadto kluczową kwestią, wpływającą bezpośrednio na zjawisko niepewności w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych jest duża zmienność oczekiwań klientów. Celem artykułu jest identyfikacja głównych czynników generujących niepewność we współczesnych sieciach logistycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of logistics activities is the continuous optimization of the physical flow of goods with accompanying information. Over the years there has been integration of the entities involved in the flow, which resulted in the dissemination of the theory and practice of chains and logistics networks. Their proper functioning is based on the principle of partnership, which is a type of key to the success of the modern, global logistics network. However, despite the efforts undertaken to eliminate interference, considerable uncertainty still exists in logistics activities of economic entities. To a large extent it relates to three key planes. Firstly, the elements of supply chain/networks are in many cases not sure if some information sent by another element is reliable. Secondly, it is the consequence of a broad spectrum of interference that may occur during transport or storage of individual goods. In addition, a key issue directly affecting the phenomenon of uncertainty in logistics activities of economic entities is the large variability in customer expectations. The aim of this article is to identify the main factors generating uncertainty in modern logistics networks.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • Beier F.J., K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1998.
 • Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 • Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa 2002.
 • Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.
 • Ficoń K., Współczesna logistyka wojskowa, Bel Studio, Warszawa 2002.
 • Gaschi A., Istota ryzyka w usługach logistycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzanie" nr 63/2013.
 • Janasz K., Ryzyko i niepewność w gospodarce - wybrane aspekty teoretyczne, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 14/2009.
 • Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-press, Warszawa 2001.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Żak, Warszawa 1997.
 • Lisiecka K., O zarządzaniu organizacjami w warunkach nieoczekiwanych, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, J. Lichtarski, H. Jagoda (red.), UE, Wrocław 2010.
 • Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, SGH, Warszawa 2010.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 • Świerczek A., Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, "Logistyka" nr 1/2007.
 • Twarowski B., Specyfika planowania strategicznego w warunkach niepewności, "Organizacja i Zarządzanie" nr 2/2008.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, R. Krupski (red.), PWE, Warszawa 2005.
 • http://sjp.pwn.pl/slowniki/niepewno%C5%9B%C4%87.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445602

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.