PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 18 | 15--31
Tytuł artykułu

Nawiązanie stosunku pracy z osobą ubezwłasnowolnioną

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Establishing of Employment Relationships with a Person Legally Incapacitated
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezwłasnowolnienie to instytucja o szczególnym znaczeniu dla konstytucyjnego statusu jednostki, dotykająca podstawowych praw człowieka w zakresie swobodnego decydowania o swoim życiu. Skutek ubezwłasnowolnienia ma ogromne znaczenie praktyczne także w kontekście zatrudnienia. Niniejsze opracowanie podejmuje problem ubezwłasnowolnienia z perspektywy prawa pracy. Zamiarem rozważań jest zwrócenie uwagi na poglądy dotyczące możliwości nawiązania stosunku pracy z osobą ubezwłasnowolnioną. Celem pracy jest także dostrzeżenie zachodzących w prawie zmian uregulowań dotyczących statusu prawnego osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, a zarazem konieczność wprowadzenia nowych regulacji. Polskie prawo pracy niewątpliwie stoi na straży zasady niedyskryminowania w zatrudnieniu. Pracownik niepełnosprawny, w tym ubezwłasnowolniony, nie może być traktowany gorzej niż osoba zdrowa, o takich samych kwalifikacjach, wykonująca taką samą pracę. Pomimo to należy uznać, iż przyjęte obecnie rozwiązania w zakresie ubezwłasnowolnienia są nadal nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb osób wymagających prawnego wsparcia. (abstrakt oryginalny)
EN
This study propose look for the legally incapacitated from the perspective of labor law. The purpose of this consideration is to draw attention to the opinions concerning the possibility of establishing an employment relationship with a person who is legally incapacitated. It is difficult not to notice that it is a problem especially controversial and contentious still. The institution of legal incapacitation has enormous significance from the viewpoint of social, family, and above all persons who are legally incapacitated. The institution of legal incapacitation is a strong intervention in the sphere of the personal rights as an entity, and hence an impact on the fundamental rights of the citizen in the range of any administration he/she proceedings. For the proper functioning, this institution needs consistency of regulation within the different branches of laws for example substantive civil law, procedural right and guardianship right. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bibliografia
 • Bilikiewicz T., 1992, Psychiatria, Warszawa.
 • Celeda R. i in., 2011, Stosunek pracy [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa.
 • Florek L., Zieliński T., 2000, Prawo pracy, Warszawa.
 • Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., 2010, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.
 • Gniewek E., Machnikowski P. (red.), 2014, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 6, Warszawa.
 • Goździewicz G., 1977, Problematyka prawna nauki zawodu w uspołecznionych zakładach pracy, Toruń.
 • Goździewicz G., Zieliński T., Komentarz do art. 22 Kodeksu pracy, http://lex. online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline (dostęp: 10.10.2014).
 • Hajn Z., Pracownik, http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline (dostęp: 10.10.2014).
 • Iwulski J., Sanetra W., 2003, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.
 • Jędrejek G., Komentarz do art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, http://lex. online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline (dostęp: 10.10.2014).
 • Kalus S., 1989, Opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, Katowice.
 • Korzeniowski L., Pużyński S. (red.), 1972, Encyklopedyczny słownik psychiatrii, Warszawa.
 • Lubiński K., 1979, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa.
 • Ludwiczak L., 2012, Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym, Warszawa.
 • Muszalski W. (red.), 2015, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 10, Warszawa.
 • Pastulski A., Orłowski G. (red.), 2015, Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków, Gdańsk.
 • Pazdan M., 2007, System prawa cywilnego [w:] Prawo cywilne - część ogólna, t. 1, red. M. Safjan, Warszawa.
 • Patrys W., 2004, Definicje w prawie, Poznań.
 • Piankowski M, 2004, Kodeks pracy z komentarzem [w:] U. Jackowiak, M. Pian - kowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych - Żywiecka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk.
 • Piasecki K., 2003, Kodeks cywilny. Księga pierwsza - część ogólna, Kraków.
 • Tomaszewska M., 2008, Charakter prawny decyzji o ubezwłasnowolnieniu w sądowym stosowaniu prawa, Toruń.
 • Tomaszewska M., Komentarz do art. 22 Kodeksu pracy, http://lex.online.wolterskluwer. pl/WKPLOnline (dostęp: 2.10.2014).
 • Zdziennicka - Kaczocha G., 2015, Kodeks cywilny z komentarzem, Skierniewice.
 • Goździewicz G., 1972, Pracownicza zdolność do czynności prawnych, Państwo i Prawo, nr 6.
 • Małysz F., 2005, Zakład pracy chronionej - prawa i obowiązki, Prawo Pracy, nr 6.
 • Marszałek A., 2001, Instytucja ubezwłasnowolnienia w polskim prawie cywilnym, Ekonomia i Humanistyka, nr 2.
 • Tomaszewska M., 2008, Metodologiczny status pojęć - przesłanek ubezwłasnowolnienia na przykładzie choroby psychicznej, Prawo i Medycyna, nr 4.
 • Wielgórka D., 2012, Budowanie wartości zakładów pracy chronionej a koncepcja zintegrowanego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 55.
 • Włodarczyk M., 1989, Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, Studia i Materiały IPiSS, nr 6.
 • Zych A., 1997, Zakłady pracy chronionej, Polityka Społeczna, nr 9.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1977 r., poz. 483 ze zm.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2012 r., poz. 1169.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2012 r., poz. 788.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014, poz. 121.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.
 • Ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 831.
 • Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45.
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2014 r., s. 8.
 • Orzeczenie SN z 11 listopada 1970 r., II CR 336/70, LexPolonica nr 318350.
 • Orzeczenie SN z dnia 22 listopada 1979 r., III PZ 7/79.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1971 r., II CR 295/71.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 1972 r., II CR 302/72.
 • Postanowienie SN z dnia 20 listopada 1973 r., I CR 646/73.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1983 r., I CR 377/83.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1976 r., II CR 387/76.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1979 r., III PZ 7/79.
 • Wyrok SN z 11 grudnia 1979 r., II CR 448/79, OSPiKA 1981, nr 3, poz. 45.
 • Wyrok SN z dnia 7 marca 2006 r., I PK 146/05.
 • Wyrok TK z dnia 7 marca 2007 r., Sygn. K 28/05.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2008 r. Sygn. akt I PK 188/07.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2008 r. Sygn. akt II PK 27/08.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.