PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | nr 30 Praca a tożsamość | 185--202
Tytuł artykułu

Niewykorzystany potencjał zawodowy osób 50+ na rynku pracy

Warianty tytułu
Untapped Employment Potential of People 50+ in the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza tematykę zatrudnienia osób po 50. roku życia w aspekcie starzenia się społeczeństwa polskiego. Niska aktywność zawodowa osób w wieku przedemerytalnym skutkuje słabym wykorzystaniem potencjału starszych pracowników. W kontekście zmian społecznych istotna staje się waloryzacja wszystkich grup wiekowych, które mogą wnosić swój indywidualny wkład w rozwój miejsca pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the subject of employing people aged 50 and above, in terms of the ageing of the Polish society. Low activity of people at pre-retirement age results in the poor use of the potential of older workers. In the context of social changes it is becoming important to valorize all age groups that can make their own contribution to the development of the workplace. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Strony
185--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Abramowska-Komon A. i in., Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE), <http://www.ibe.edu.pl/pl/media-prasa/ aktualnosci-prasowe/377-portret-generacji-50-w-polsce-i-w-europie- -wyniki-badania-share> (dostęp: 29.04.2015).
 • Börsch-Supan A., Düzgün I., Weiss M., Labour productivity in an aging society, w: Frontiers in Pension Finance, red. D. Broeders, S. Eijfinger, A. Houben, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltentham 2008.
 • Duda K., Proces starzenia się, w: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. A. Marchewska, Z. Dąbrowski, J.A. Żołędź, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 • Główny Urząd Statystyczny, Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan w końcu marca 2015, <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie- -rejestrowane/bezrobotni-oraz-stopa-bezrobocia-wg-wojewodztw- -podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-marca-2015-r-,2,31.html> (dostęp: 01.05.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2011, Warszawa 2011.
 • Jaroszewska-Ignatowska I., Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy, w: Stop dyskryminacji ze względu na wiek, red. B. Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005.
 • Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • Kmiecik-Baran K., Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Kucharski L., Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Kwiatkowska W., Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy, <http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/ handle/11089/1789/125-147%20.pdf?sequence=1> (dostęp:30.04.2015).
 • Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
 • Melosik Z., Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości, w: Młodzież, styl szycia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2001.
 • Nyce S.A., Schieber S.J., Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Osiecka-Chojnacka J., Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się, "Studia BAS" 2012, nr 2.
 • Perek-Białas J., Turek K., Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy, w: Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, red. J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
 • Pikuła N.G., Senior na rynku pracy, w: Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne, red. N.G. Pikuła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
 • Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo BORGIS, Warszawa 2013.
 • Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 • Solecka M., Długość życia: jak zmniejszyć nierówności, "Służba Zdrowia" 1-8/2015.
 • Timonen V., Ageing Societies: A Comparative Introduction, Maidenhead: McGraw-Hill 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.