PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 354--364
Tytuł artykułu

Metodologia implementacji strategii - wyniki badań praktycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tools of Strategy Implementation - Empirical Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się wokół metodologicznego aspektu implementacji strategii, zwracając uwagę, że zaprojektowanie procesu wdrożeniowego w sposób, który przekona i skutecznie włączy w działania realizatorów, oraz wskaże im narzędzia, które umożliwią realizację zaplanowanych w strategii działań, ma decydujący wpływ na przebieg procesu wdrażania strategii w przedsiębiorstwie. Prezentuje wyniki badań własnych w zakresie metod wdrażania strategii. Do badań wykorzystano ranking 500 przedsiębiorstw innowacyjnych PAN. W badaniu wzięło udział 69 podmiotów. Badania potwierdziły, że polskie przedsiębiorstwa żywo interesują się problemami wdrażania strategii, widząc w niej ważny element procesu zarządzania strategicznego. Brakuje im jednak metodycznych rozwiązań prowadzenia procesu implementacji strategii w przedsiębiorstwie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanej z zastosowaniem narzędzi wspierających ten proces; tutaj brakuje teoretycznych oraz praktycznych wytycznych korzystania z narzędzi implementacji strategii. Przy wyborze metod przez przedsiębiorstwo duże znaczenia ma poziom przygotowania organizacji, kosztochłonność metody, czasochłonność oraz zasoby, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the methodological aspect of the implementation of a strategy, noting that the design of the implementation process, in a way that will convince and effectively turn the actions of the implementers and will show them the tools that will enable the implementation of planned actions in the strategy, has decisive influence on the process of implementation of the strategy in the company. It presents the results of research on methods of implementing the strategy. The study used a rank of 500 innovative PAN companies. The study involved 69 subjects. The studies have confirmed that Polish companies are interested in the problems of implementing strategy, seeing an important element of strategic management in it. However, they lack methodological solutions to the process of strategy implementation in an enterprise. This applies particularly to issues associated with the use of tools to support this process, lacking theoretical and practical guidance to use the tools of strategy implementation. When the company chooses methods, the level of preparedness of the organization has a large significance, as well as the cost of methods, consumption of time and the resources available to the company(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alexander L., 1991, Strategy Implementation: nature of the problem, International Review of Strategic Management, vol. 2, no. 1.
 • Baczko T., Puchała-Krzywina E. (red.), 2013, Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Czarnecki P., 1999, Zastosowanie metody SPACE do analizy szkoły wyższej, praca doktorska, UŁ, Łódź, s. 23.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002--2004, 2006, Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Gospodarczej, Warszawa.
 • Hrebiniak L., 2004, Making Strategy Work, Prentice Hall, New Jersey, s. 145.
 • Kaleta A., 2013, Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Lehner J.M., 1996, Implementierung von Strategien. Konzeption unter Brücksichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutlichkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Lisiński M., 2004, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Moszkowicz M. (red.), 2005, Zarządzanie strategiczne, systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 • Perechuda K., 1993, Nowoczesne metody zarządzania firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 193.
 • Pierścionek Z., 2011, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, s. 183.
 • Szarucki M., 2013, Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, s. 333-347.
 • Świderska G.K., 2003, Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa, s. 276.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2004, Zarzadzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Witczak H., 2004, Implementacja w zarządzaniu strategicznym, [w:] Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P. (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445652

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.