PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 10 (CD) | 614--631
Tytuł artykułu

Przesłanki podnoszenia zdolności konkurencyjnej słabo rozwiniętych wiejskich jednostek terytorialnych

Autorzy
Warianty tytułu
Premises of Raising Competitive Ability of Underdeveloped Rural Territorial Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie potencjalnych możliwości podnoszenia zdolności konkurencyjnych słabo rozwiniętych wiejskich jednostek terytorialnych i spożytkowania ich dla poprawy warunków społeczno-gospodarczych na wsi. Uaktywnienie posiadanych zasobów i zdolności do współpracy z innymi podmiotami wsparte rozwojem nowych dziedzin działalności pozwoli na odtworzenie i rozwój tkanki lokalnej społeczności, co sprzyja odnowie wartości ekonomiczno-społecznej danego terytorium. Współczesne uwarunkowania rozwojowe nakładają jednak na obszary wiejskie wiele wymogów, zmuszając do sięgania po sposoby, narzędzia i środki odbiegające od tradycyjnie stosowanych. Wykorzystanie możliwości rozwojowych wymaga przede wszystkim umiejętności dokonywania przekształceń pozwalających na utrzymanie zdolności populacji wiejskich do szybkiego przetwarzania bodźców zewnętrznych, dostosowywania się do panującej sytuacji, wzmacniania działań lokalnych, zapewnienia podstawowych świadczeń/usług, itp. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to show the potential for raising competitive ability underdeveloped rural units to improve the socio-economic conditions in the rural areas. Activation of owned resources and ability to cooperation with other stakeholders supported by development of the new activity fields allow to reconstruct and develop the local community, which promotes the renewal the socio-economic values of the territory. Contemporary conditions of development impose on the rural areas many requirements forcing them to reach the methods, tools and resources that differ from traditionally used. Exploiting the potential for development requires above all the ability to make transformations that allow maintaining the ability of rural population to the fast processing of external stimuli, adaptation to the current situation, strengthening local activities, providing basic benefits/ services etc. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
614--631
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Amstrong, G., Kotler, Ph. (2015). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Oficyna.
 • 2. Andruszkiewicz, K. (2005). Potencjał konkurencyjności regionu fundamentem jego strategii rozwoju. W: H. Szulce, M. Florek (red), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju (140-145). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 3. Bartkowiak, P., Koszel, M. (2015). Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Organizacji, (9), 68-76.
 • 4. Brown, J., Gaudin, P., Moran, W. (2013). PR and Communication in Local Government and Public Service. London: Kogan Page Limited.
 • 5. Duczkowska-Piasecka, M. (2013). Marketing terytorialny. Warszawa: Difin.
 • 6. Hermon, C. (2014). Agriculture et environnement. Un nouveau project pour la PAC? Revue de l'Union Européenne, (574), 52-63.
 • 7. Howell, K., Shaw, R. N. (2002). Modelling the Marketing of Place by Local Government in Australia. Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, Conference Proceedings, 3251-3257. http://www.anzmac.org/conference_archive/2002/papers/pdfs/p390_howell.pdf/ (24.04.2016).
 • 8. Jankowska, B., Mroczek, K., Polowczyk J., Trąpczyński P. (2016). Paradoks koopetycji - teoria czy praktyka? Marketing i Rynek, (2), 2-12.
 • 9. Klimas, P., Czakon, W. (2012). Teleologiczne uwarunkowania koopetycji. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, (wydanie specjalne), 25-37.
 • 10. Komosiński, S. (2012). Praktyka marketingu terytorialnego w dziejach. Marketing i Rynek, (9), 2-11.
 • 11. Kłodziński, M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, (1), 97-112.
 • 12. Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • 13. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2016). Konkurencyjność - kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw w XXI w. Przegląd Organizacji, (3), 16-25.
 • 14. Skawińska, E., Sobolewska-Poniedziałek, E., Zalewski, R.I. (2014). Znaczenie innowacji społecznych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej. Przegląd Organizacji, (6), 6-13.
 • 15. Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (2015). Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • 16. Szromnik, A. (2010). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 17. Tomczyk, M. (2014). Sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej. W: S. Bąkowska, M. Tomczyk, Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej, (95-228). Szczecin: Kadruk.
 • 18. Wiśniewska, J. (2014). Konkurencyjność przedsiębiorstw z obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. Gospodarka Narodowa, (3), 81-110.
 • 19. Zajda K. (2013). Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości. Studia Regionalne i Lokalne (1), 90-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445664

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.