PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 24--33
Tytuł artykułu

Wpływ programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" na rozwój rolnictwa w województwie podlaskim w latach 2007-2013

Warianty tytułu
Effect of the Programme Modernization of Agricultural Farm to the Development of Agriculture in Podlaskie Voivodeship in 2007-2013 Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była analiza dofinansowania unijnego na modernizację gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Przeprowadzone badania wykazały, że w latach 2007-2013 w wyraźnym stopniu następował wzrost modernizowanych gospodarstw. Wybudowano i zmodernizowano ponad 45 tys. m2 obiektów gospodarskich, blisko 550 tys. m2 infrastruktury rolniczej oraz zakupiono ponad 162 tys. sztuk sprzętu gospodarskiego. Inwestycje realizowane w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych służyły głównie zwiększenie skali produkcji, poprawie warunków chowu i hodowli zwierząt oraz zwiększenie świadomości rolników względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono, że pomoc unijna w dużym stopniu przyczyniła się do poprawy struktury gospodarstw województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the research was the analyses of EU funding of the modernization of farms in Podlaskie Voivodeship. The study proved that in the years 2007-2013 marked degree to raise, modernized farms. Built and modernized over 45 thousand m2 farm features nearly 550 thousand m2 of agricultural infrastructure and purchased more than 162 thousand pieces of equipment farmyard. The investments implemented under the measure Modernization of agricultural holdings were mainly to increase the scale of production, improvement of farming and animal breeding and to increase farmers awareness of safe and health work. It was found that EU aid has significantly contributed to improving the structure of farms in Podlaskie Voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - przykłady zrealizowanych projektów [Rural development programme for years 2007-2013 - examples of completetprojects], Warszawa 2012.
 • Babuchowska K., Działalność nierolnicza na obszarach wiejskich w województwie warmińsko- mazurskim finansowana w ramach PROW 2007-2013 [Non-agricultural activity in the rural areas of warminsko-mazurskie province subsidized by RDP 2007-2013], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, Zeszyt 5, Poznań 2009, s. 7-12.
 • Dziennik Ustaw, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development from day 5 of 2013r March amending regulation on detailed conditions and the mode of the allocation of the financial assistance in the framework of action Modernization ofAgricultural Farm embraced with Rural Development Programme for years 2007-2013], Warszawa 2013.
 • Fałkowski J., Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Próba oceny dotychczasowych efektów [Sectoral Operational Programme for Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development. Attempt of the evaluation of current effects], Analizy i Opinie, nr 54, Kraków 2005.
 • Klepacki B., Tendencje zmian w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi [Tendencies of changes in the economic and social structure of the country], [w:] J. Wilkin (red), Polska wieś 2025 [Poland country 2025], Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Kurdyś- Kujawska A., Ocena wykorzystania środków finansowych w okresie trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 [Analysis of the Funds used During the Three Years of the Rural Development Programme 2007-2013], Journal of Agribusiness and Rural Development 2(20), 2011, s. 47-54.
 • Parlińska M., Parlińska A., Characteristic of family farming in the European Union, Economic Science for Rural Development, Nr 38, 2015, s. 113-119.
 • Podlińska O., Wykorzystanie środków w ramach PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim [Use of funds within Rural Development Programs (PROW) 2007-2013 in the mazovianprovince], Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 37, T. 2, Warszawa 2014, s. 290-298.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Allocation of resources of the RuralDevelopmentProgramme foryears 2007-2013], Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445712

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.