PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 17 | 39--53
Tytuł artykułu

Osobennosti motivacii pedagogicheskojj dejatelnosti v uslovijakh innovacionnogo obuchenija

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Peculiarities of Teaching Motivation under the Conditions of Innovative Education
Właściwości motywacji działalności pedagogicznej w zakresie kształcenia innowacyjnego
Języki publikacji
UK
Abstrakty
W artykule rozpatruje się problem aktualnej motywacji pedagogów pracujących w warunkach nauczania innowacyjnego. Artykuł zawiera analizę podejść teoretycznych do zrozumienia motywacji i motywów w różnych kierunkach nauki psychologicznej oraz wyniki badań empirycznych. Autorzy artykułu rozumieją motywacje jako system pobudzeń, aktywizowane zachowanie człowieka oraz z tych pozycji analizują problemy działalności pedagogicznej współczesnego nauczyciela. Podczas badania udało się ustalić, iż przewyższającą motywacją jest motywacja wewnętrzna. To jest motywacja samodoskonalenia, samoaktualizacji, co odpowiada wymogom działalności pedagogicznej. Jednocześnie znaczna część pedagogów charakteryzuje się przewagą zewnętrznej motywacji, skierowanej na wynagrodzenie materialne. Najmniej jest reprezentowana motywacja skierowana na proces działalności pedagogicznej, co obniża poziom i jakość tej działalności. Więcej niż jedna trzecia pedagogów ma problemy z gotowością do działalności innowacyjnej. Przeprowadzone badanie daje pojęcie o dynamice motywacji działalności pedagogicznej w zależności od stażu pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the issue of motivation of teachers faced with innovative education. The article contains an analysis of theoretical approaches to motivation and reasons in various psychological trends as well as the results of empirical investigation. Motivation is regarded by the authors of the article as a system of impulses enhancing human behavior, and the problems faced by contemporary teachers are analysed from this perspective. The conclusion of the research is that internal (or intrinsic) motivation prevails nowadays. This type of motivation leads to self-improvement, which corresponds with the requirements of educational work. Simultaneously, the vast majority of teachers possess mostly external (or extrinsic) motivation, directed towards economic reward. Motivation reflecting commitment to educational activities is scarcely represented, which decreases the level and quality of the latter. More than one in three teachers are reluctant to engage in innovative activities. The conducted survey gives us an insight into the dynamics of motivation of educational work depending on professional experience. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowy Uniwersytet w Krzywym Rogu, Ukraina
 • Państwowy Uniwersytet w Krzywym Rogu, Ukraina
Bibliografia
 • Асеев В.Г., 1976, Мотивация поведения и формирование личности, Мысль, Москва.
 • Божович Л.И., 1968, Личность и ее формироваие в детском возрасте, Просве- щение, Москва.
 • Давыдов В.В., Зинченко В.П. и др. (ред.) 1983, Психология. Словарь, Педаго- гика, Москва.
 • Зимняя И.А., 2001, Педагогическая психология: Учебник для вузов, Изд.второе, доп., испр. и перераб., Логос, Москва.
 • Ильин Е.П., 2006, Мотивация и мотивы, Питер, Санкт-Петербург.
 • Ильин Е.П, 2012, Психология для педагогов, Питер, Санкт-Петербург.
 • Кузьмина Н.В., 1990, Профессионализм личности преподавателя и мастера про- изводственного обучения, Высшая школа, Москва.
 • Леонтьев А.Н, 1983, Деятельность. Сознание. Личность, т. 2. Педагогика, Москва.
 • Маркова А.К., 1993, Психология труда учителя, Просвещение. Москва.
 • Митина Л.М., 1994, Учитель как личность и профессионал, Дело, Москва.
 • Немов Р.С., 1994, Психология, кн. 1. Владос, Москва.
 • Никифоров Г.С., (ред.), 2007, Диагностика здоровья. Практикум, Речь, Санкт- -Петербург.
 • Обуховский К., 1972, Психология влечений человека, Прогресс, Москва.
 • Петровский А.В., Ярошевский М.Г. (ред.), 1990, Психология. Словарь. По- литиздат, Москва.
 • Реан А.А., 1994, Психология педагогической деятельности, Удмуртский универси- тет, Ижевск.
 • Рубинштейн С.Л., Бытие и сознание, 1957, Акад. наук СССР, Москва.
 • Рубинштейн С.Л., 1969 Человек и мир [в:] Методологические и теоретические проблемы психологии, ред. Е.В. Шорохова, Наука, Москва.
 • Савчин М.В., 2007, Педагогічна психологія, Академвидав, Київ.
 • Сенько Т.В., 2015, Cовременная высшая школа: модель «учителя учителей» [в:] Психосфера, ред. Е.Е. Сапогова, Выпуск девятый. Тула: Изд-во ТулГУ, с. 504 -512.
 • Сидоренко Е.В, 2000, Мотивационный тренинг, Речь, Санкт-Петербург.
 • Семиченко В.А., 2004, Психологія педагогічної діяльності, Вища школа, Київ.
 • Хекхузен Х., 1986, Мотивация и деятельность, т. 1, Педагогика, Москва.
 • Якобсон П.М., 1969, Психологические проблемы мотивации поведения, Просве- щение, Москва.
 • Вanach Cz., Rajkiewicz A., 2002, Najpilniejsze problemy do rozwiązania w systemie edukacji w latach 2004-2015 [w:] Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej, Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 200 Plus", Warszawa, s. 125-134.
 • Kędzierska J., 2011, O niektórych przyczynach trudności w upowszechnianiu wiedzy pedagogicznej [w:] Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna, red. M. Myszkowska - Litwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121-128.
 • Klus - Stańska D., 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zadań, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Kwiatkowska H., 2012, Teoriopoznawcze implikacje związku teorii z praktyką w kształceniu akademickim nauczycieli [w:] "Po życie sięgać nowe..." Teoria i praktyka edukacyjna, red. M.M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 474- 489.
 • Majcher I., 2009, Czy studentom - przyszłym nauczycielom potrzebna jest teoria pedagogiczna [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus - Stańska, M. Łojko, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, s. 369 -374.
 • Sсherban T., 2014, Właściwości psychologiczne komunikacji edukacyjnej [w:] Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, red. T. Senko, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz, s. 35-52.
 • Śliwerski B., 2012, Współczesna myśl pedagogiczna w poszukiwaniu nowych idei i teorii [w:] Teoria a praktyka edukacyjna, red. M.M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 63-84.
 • Starnawski W., 2012, Paradygmat pedagogiczny - podstawy, racje wyboru, specyfika [w:] red. M.M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 364 -375.
 • Szmidt K.J. (red.), 2005, Trening twórczości w szkole wyższej, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 • Zasłona Z., 2014, Związek teorii z praktyką pedagogiczną w kontekście paradygmatu edukacji inkluzyjnej [w:] Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy współczesnej edukacji: Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary education, red. T. Senko, I. Bugajska - Bigos, B.Lisowska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz, s. 13-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.