PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 45--56
Tytuł artykułu

Zmiany ekonomiczne, społeczne i organizacyjne na wsiach województwa mazowieckiego w latach 2004-2015 - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Economic, Social and Organizational Changes on Villages of the Mazovian Province in 2004-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zmiany ekonomiczne, społeczne i organizacyjne jakie miały miejsce w typowych wsiach z czterech losowo dobranych gmin województwa mazowieckiego od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej do końca 2015. W ostatniej dekadzie polski sektor rolniczy dokonał wielkiego postępu- zwiększyła się ilość i wartość produkcji oraz zmniejszyła się liczba gospodarstw rolniczych. W badanych wsiach wraz z wprowadzeniem w życie programów unijnych zwiększyła się aktywność inwestujących rolników we własne gospodarstwa. Głównym kierunkiem w badanym okresie w badanych wsiach były inwestycje w ciągniki i maszyny i urządzenia rolnicze. W przyszłości jeżeli nie zmieni się wizja i mechanizmy ją kształtujące można oczekiwać dalszego zwiększania się areału gospodarstw rolniczych, co będzie prowadzić do większej migracji ludności ze wsi w poszukiwaniu źródła utrzymania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the changes in the economic, social and organizational which took place in a typical villages with four randomly selected communes of the Mazovian province since the accession to the European Union by the end of 2015. In the last decade the Polish agricultural sector has made great progressive increase in the number and value of production and the decline in the number of farms. In the surveyed villages, together with the implementation of EU programs increased activity of farmers investing in their own farm. The main direction in the period surveyed in villages were investments in tractors and agricultural machinery and equipment. In the future, if the vision and mechanisms do not change it is possible to be expected to further increase the acreage of farms, which will lead to greater migration of people from rural areas in search of livelihood. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bański J., Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich [DEFINITIONS AND SPATIAL RANGE OF RURAL AREAS AND SUBURBAN ZONES], Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, nr 11(3)/2012
 • Count H.D., Rural geography. An introductory survey, Pergamon Press, Oxford/1972
 • Frenkel I., Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010 [The employment and the income structure in agricultural farm in 2005-2010 years], IRWiR PAN, Warszawa/2013
 • Gliga A., An introduction to rural geography, Edward Arnold, Baltimore/1985
 • Halamska M., Wiejskość jako kategoria socjologiczna [RUSTICITY AS A SOCIOLOGICAL CATEGORY], Wieś i Rolnictwo nr 1(150), s. 18/2011
 • Niedzielski E., Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój [FUNCTIONS OF RURAL AREAS AND THEIR DEVELOPMENT], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ, nr 2, Warszawa/2015
 • Parzonko A., Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka [Global and local determinants the development of milk production], Rozprawy Naukowe i Monografie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa/2013
 • Podedworna H., Wieś jako przestrzeń konsumpcji i produkt rynkowy [The village as a space of consumption and marketproduct], Roczniki Socjologii Wsi, t. 26, s. 157/2006
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa/2015
 • Stanny M., Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska- o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie [PROBLEMS WITH THE DEFINITIONS OF A VILLAGE, RURAL AREAS, AND THE RURAL POPULATION. A MULTIVARIATE OVERVIEW], Wieś i Rolnictwo, nr 1/2014
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego: Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz 2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.
 • Whitby M., Willis K., Rural resource development, Methuen, London/1978
 • Wilkin J., Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa?[How to provide the developmentin the conditions of the decreasing role of agriculture?] [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych, M. Halamska (red.). EUROREG, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa/2011
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa [Multifunctional agriculture], Instytut Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa/2010
 • Zbiorcze sprawozdanie okresowe z realizacji POW 2007-2013, ARiMR, Warszawa 2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445754

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.