PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 58--69
Tytuł artykułu

Environmentally Sensitive Areas in Ecological Consciousness of the Local Communities

Warianty tytułu
Obszary wrażliwe przyrodniczo a świadomość ekologiczna społeczności lokalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper attempts to identify and assessment of knowledge of the local communities on the perceptron of ideas and principles of sustainable growth, especially in relation to environmentally sensitive areas. An interview questionnaire was the tool used to acquire information and empirical data, with a set of questions divided into categories. A survey with the use of the questionnaire was conducted among 400 respondents representing four local population groups. The geographic range of the research project covered four communes located in Małopolskie Voivodeship, namely: Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna and Piwniczna Zdrój. The £ studies carried out during 2014-2015 and analysis of their results constitute one of the stages that provide grounds for attempting at development of a logistics management model based on the objectives and rules of sustainable development that would serve the purpose of mitigating existing and future social issues or conflicts between socio-economic growth and environmental protection in environmentally sensitive areas. (original abstract)
W pracy podjęto próbę identyfikacji oraz oceny stanu wiedzy społeczności lokalnej dotyczącej postrzegania idei i zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju, w tym zwłaszcza w odniesieniu do obszarów wrażliwych przyrodniczo. Narzędziem, które posłużyło do pozyskania informacji i danych empirycznych był kwestionariusz wywiadu, zawierający skategoryzowany zestaw pytań. Wywiad z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzono wśród 400 respondentów, będących przedstawicielami czterech grup środowiskowych społeczności lokalnych. Zakres przestrzenny badań objął cztery gminy zlokalizowane na obszarze województwa małopolskiego: Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna i Piwniczna Zdrój. Przeprowadzone w latach 2014-2015 badania i analiza uzyskanych na ich podstawie wyników były jednym z etapów stanowiących podstawę do podjęcia próby wypracowania modelu zarządzania, opartego o cele i zasady zrównoważonego rozwoju, który posłużyłby do łagodzenia istniejących i przyszłych problemów lub konfliktów społecznych na linii rozwój społeczno-gospodarczy a ochrona środowiska na obszarach wrażliwych przyrodniczo. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
58--69
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Kłodziński M., Czynniki sprzyjające i ograniczające rozwój terenów wiejskich Zielonych Płuc Polski [Factors favourable and limiting of the development of the rural areas of the Green Lungs of Poland][w.] Bałtromiuk A. i Kłodziński M. (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski [Natura 2000 as a factor for sustainable development of rural areas of the region Green Lungs of Poland] IRWiR PAN, Warszawa 2011.
  • Makowski M. (red.), Ekspertyza przekrojowa dotycząca ekonomicznych uwarunkowań gospodarowania na Obszarach Natura 2000 [Expert opinion concerning of economic and conditioning of managing in areas Naure 2000], "SNI Nasza Natura", Białystok 2012.
  • Mazur-Wierzbicka E., Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku [The place of sustainable development in the Polish and the EU Ecological Policy at the beginning of the XXI,h century], "Problemy globalizacji i regionalizacji" 1, Rzeszów 2006.
  • Paluch Ł., Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju (sustainable development) [Genesis and essence of the concept of sustainable development], "EPISTEME" 18, Kraków 2013.
  • Płaczek E., Zrównoważony rozwój - nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych [Sustainable development - a new challenger for modern companies], "Prace naukowe Politechniki Warszawskiej" 84 (Transport), Warszawa 2012.
  • Rosner A., Zróżnicowanie dynamiki przemian na obszarach wiejskich [Variations in the dynamics of transformation in rural areas] [w:] Rosner A., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian [Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland in Comparison to the Variations in Transformation Dynamics], IRWiR PAN, Warszawa 2007.
  • Stanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. próba analizy empirycznej [Sustainable development of rural areas of the Green Lungs of Poland. Attempt of empirical analysis], IRWiR PAN, Warszawa 2011.
  • Zuzek D., Zrównoważony rozwój a wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki - szanse i barier [Sustainable development versus growth competitiveness of Polish economy - chances and berriers], "Folia Universitatis Agriculturae Stetinsis - Oeconomica" 256 (48), Szczecin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445766

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.