PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 433 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 154--162
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowania w zakresie wsparcia zielonej ekonomii z funduszy europejskich w latach 2007-2013

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Differences in Supporting the Green Economy by the EU Funds in the Years 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę zróżnicowania wsparcia zielonej ekonomii z funduszy europejskich w okresie programowania na lata 2007-2013 w przekroju regionów Polski. Głównym jego celem jest diagnoza i wskazanie różnic w zakresie wsparcia zielonej ekonomii w przekroju województw, a także rozpoznanie skali wsparcia zielonej gospodarki w ujęciu przestrzennym (województwa) oraz sektorowym (m.in. odnawialne źródła energii, ekologiczne materiały budowlane i efektywne energetycznie budownictwo, ekologiczny transport, zarządzanie wodą i odpadami oraz zarządzanie przestrzenią). Przeprowadzone analizy potwierdziły istnienie zarówno przestrzennej, jak i sektorowej dywersyfikacji kierunków wsparcia na rzecz zielonej gospodarki w skali Polski, w tym pozwoliły wskazać na istnienie specjalizacji branżowych w niektórych regionach, a także wyróżnić województwa o dominującej lub mało istotnej pozycji w zakresie branż zielonej ekonomii.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper dissuses the diversity of support granted to the green economy from European funds in the programming period 2007-2013 across Polish regions. Its main aim is to diagnose and identify the differences in supporting the green economy within the regional division, as well as recognition of the scale of green economy's support in spatial terms (regions) and sectoral terms (renewable sources of energy, eco-friendly building materials and energy-efficient construction, ecologic transport, water and waste management, and space management). The conducted analyzes confirmed the existence of both spatial and sectoral diversification of support granted to the green economy in Poland's contitions. This made it possible to point at the existence of green economy specialization in certain regions, as well as highlight the regions with dominant or weak position in the surveyed green economy sectors.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ayres, R., van der Lugt, C., 2011, Manufacturing. Investing in energy and resource efficiency, [w:] Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP, s. 241-286.
 • Bank Danych Lokalnych BDL GUS, http://www.stat.gov.pl (12.09.2015).
 • Brand U., 2012, Green Economy - the Next Oxymoron? No Lessons Learned from Failures of Implementing Sustainable Development, GAIA, vol. 21, no. 1, s. 28-35.
 • Cato M.S., 2009, Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan, London.
 • Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hahnel R., 2010, Green Economics: Confronting the Ecological Crisis, M.E. Sharpe, New York.
 • POIŚ, 2013, Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013, Wersja 4.0 https://pois.nfosigw.gov.pl/dokumenty-i-wytyczne/dokumenty-programowe/ (6.09.2015).
 • POIŚ, 2015, Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013, Szczegółowy Opis Priorytetów, Wersja 4.4, Warszawa, 21 kwietnia, https://pois.nfosigw.gov.pl/dokumenty-i-wytyczne/dokumenty-programowe/ (6.09.2015).
 • POIG, 2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 9 grudnia, https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx (6.09.2015).
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wersja 16, Warszawa, 18 października 2012 r., https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx (6.09.2015).
 • Ryszawska B., 2013, Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.