PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 10 (CD) | 215--229
Tytuł artykułu

Możliwości stworzenia klastrów i innych powiązań interesariuszy szansą na rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej

Warianty tytułu
Possbilities to Create Clusters and Other Ties of Stakeholders as Chances for Development of Konin Functional Agglomeration Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono krótko definicję klastrów oraz determinant rozwoju regionalnego. Następnie scharakteryzowano Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej. Na tej podstawie dokonano przeglądu obszarów gospodarki i potencjału regionu, także w postaci kapitału ludzkiego, dających potencjalne możliwości powstania klastrów na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Konińskiej, przyjmując tezę, że takie obszary funkcjonalno-gospodarczo-przestrzenne istnieją. Jak się okazało szansą dla OFAK są klastry przemysłowo-produkcyjne, mające realne szanse na powstanie, koncentrujące się wokół branży energetyczno-wydobywczej (wykorzystanie już istniejącego potencjału w północnej części Konina), wokół branży związanej z energią ekologiczną (wody geotermalne na Pociejewie, farmy wiatrowe i energia z biomasy - zwłaszcza na terenach pokopalnianych, gdzie już istnieją/powstają takie firmy) lub klastry, gdzie istotna jest koncentracja geograficzna i świadomość terytorialna tożsamości klastra - można wykorzystać tu zasoby naturalne tworzące produkty turystyczne regionalne i posiadane atuty, np. sanktuarium w Licheniu, liczne jeziora i Wielką Pętlę Wielkopolski. Z atutów wynikających z lokalizacji skorzystać może też przyszły klaster ulokowany wokół węzła drogowego (zjazdy z autostrady A2), wykorzystując doskonałe położenie komunikacyjne (już istnieje tam szereg firm np. spedycyjnych i produkcyjnych, zwłaszcza na terenie gminy Stare Miasto i w południowej części miasta Konina.) Istnieje więc możliwość utworzenia co najmniej czterech klastrów, mogących wpłynąć pozytywnie na rozwój regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents brief definitions of clusters and the determinant of regional development. On this basis, a review of possibility of forming clusters on the Konin Functional Agglomeration Area (KFAA) has been done, accepting the idea that such areas exist. As it turned out, there are real possibilities for clusters on the KFAA, with a focus on energy and mining industry (use of the existing potential in the northern part of Konin), using the environmental industry (geothermal water in Pociejewo, wind farms and biomass energy - especially in the post-mining areas, where there have already been such companies), or clusters, where geographic location is of importance, as well as awareness of the territorial identity of a cluster - one can use such advantages as regional tourist products with a number of highlights, for a example, the Sanctuary in Lichen, numerous lakes and the so called Great Loop of the Wielkopolska Province. A geographic location can also be used within the cluster around a road junction (A2 motorway exits), using an excellent communication location (there already exist a number of companies, for example, forwarding and production ones, especially in the commune of Stare Miasto (Old City) and in the southern part of the City of Konin.) So there is a possibility of creating at least four clusters, which can have a positive impact on the development of the region. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
215--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Bibliografia
 • 1. Analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (2014). Konsorcjum firm Creative Tower Paweł Gałecki Res Public Sp. z o.o. Warszawa, Wilamowice.
 • 2. Anholcer J., Bryza, M., Owczarkowski, A. (2012). Konin. Podstawowe dane statystyczne. Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych. Dział Analiz. Poznań: Urząd Statystyczny.
 • 3. Boesso, I., Sole D'Orazio, M., Torresan, M. (red.) (2014). Marketing klastra i budowanie jego marki. Warszawa: PARP.
 • 4. Dzierżanowski, M. (red.) (2012). Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Warszawa: PARP.
 • 5. Greenhalgh, B. (2014). Internacjonalizacja Klastrów. Warszawa: PARP.
 • 6. Kaźmierski, J. (2011). Klastry jako źródło efektów synergetycznych i instrument zarządzania regionalnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • 7. Klastry w województwie wielkopolskim (2011). Warszawa: PARP.
 • 8. Kożuch, A. (2006). Rola samorządu lokalnego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich. W: B. Mickiewicz (red.), Rozwój lokalny - tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych, Tom I. Szczecin: AR. WEiOGŻ.
 • 9. Łącka, I. (2001). Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw. Szczecin: AR w Szczecinie WEiOGŻ.
 • 10. Łącka, I. (2003). Parki technologiczne w Północnej Karolinie jako przykład skutecznego współdziałania dla rozwoju regionu. W: J. Karwowski (red.), Jakość życia w regionie. Szczecin: US, PAN.
 • 11. Pietrzyk, I. (2004). Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny. W: A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 12. Plawgo, B. (2014). Benchmarking klastrów w Polsce, raport z badania. Warszawa: PARP.
 • 13. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012 (2012). Poznań: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 • 14. Siekierski, J. (2006). Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w świetle Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. W: B. Mickiewicz (red.), Rozwój lokalny - tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych, Tom I. Szczecin: AR. WEiOGŻ.
 • 15. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (2014). Lider Projekt Sp. z o.o., EU-CONSULT Sp. z o.o. Poznań/Gdańsk.
 • 16. Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych obszaru funkcjonalnego aglomeracji konińskiej (2014). Ageron Polska Michał Zieliński. Warszawa.
 • 17. Szczepaniak, M. (2005). Rocznik Koniński, Tom 15. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445820

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.