PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 138--152
Tytuł artykułu

Uwarunkowania decyzji cenowych przedsiębiorstw działających na polskim rynku

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Pricing Decisions of Companies Operating in the Polish Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest zaprezentowanie wyników analizy związków zachodzących między cechami badanych przedsiębiorstw i rynku, na którym prowadzą działalność, z trzema aspektami podejmowanych przez te podmioty decyzji cenowych: przyjmowaną podstawą wyznaczania cen, wykorzystywaną podstawą różnicowania cen i realizowanym kierunkiem polityki cenowej. Analizy dokonano w oparciu o badania reprezentatywnej próby przedsiębiorstw działających na polskim rynku, w przekroju ich wielkości. Bazę danych stanowił materiał zebrany w ramach badań własnych przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wyniki wskazują, iż większość cech jest istotnie powiązana z decyzjami cenowymi zarówno w grupie małych, jak i dużych firm, natomiast tylko trzy cechy są powiązane z każdym z trzech rozpatrywanych zagadnień cenowych w przypadku obydwu badanych populacji przedsiębiorstw - są to: rodzaj finalnych nabywców, zasięg prowadzonej działalności oraz sposób obsługi rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this scientific paper is to present the results of the analysis of the relations between the selected characteristics of companies and their markets, and three issues of pricing decisions undertaken by these entities: the pricing method, criteria for price differentiation, pricing policy direction. The analysis is based on a survey made on a representative sample of companies operating in the Polish market, grouped by their size. The database constituted evidence gathered through own research conducted by the Department of Marketing at the University of Economics in Krakow. The results indicate that most of the characteristics are significantly associated with different decisions pricing - in both small and large companies. Only three characteristics are associated with each of the three price issue listed above, for both populations grouped. These are: the type of buyers, the scope of business activity and the way the market is served. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
138--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bórawski P., Bełdycka-Bórawska A. (2005), Strategie cenowe przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 11.
 • Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T. (2003), Strategie cenowe przedsiębiorstw sektora żywnościowego, "Handel Wewnętrzny", nr 4/5.
 • Hadrian P. (1999), Polityka cen, (w:) Altkorn J. (red.), Kierunki zarządzania marketingowego w Polsce, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Hadrian P. (2014), Polityka cen, (w:) Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-lecu gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hanna N., Dodge M.R. (1997), Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa.
 • Kapera K., Kuziak M., Niestrój R. (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału, (w:) Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Karasiewicz G. (1997), Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa.
 • Karasiewicz G. (2004), Organizacja decyzji cenowych w polskich firmach, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 179, tom. 1.
 • Karasiewicz G. (2005), Determinanty decyzji cenowych w przedsiębiorstwach polskich, (w:) Adamowicz M. (red.), Efektywność zarządzania marketingowego, SGGW, Warszawa.
 • Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niestrój R. (2014), Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw, (w:) Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-lecu gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Pindakiewicz J. (2009), Ceny w kształtowaniu wartości dla klientów przez firmy działające na polskim rynku, "Marketing i Rynek", nr 12.
 • Rogoda B. (2004), Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Simon H. (1996), Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Waniowski P. (2014), Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wrzosek W. (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445840

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.