PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 157 Studia z nauk politycznych | 73--88
Tytuł artykułu

Granice polski w koncepcjach ugrupowań demokratycznych okresu okupacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okres II wojny światowej w dziejach Polski odegrał bardzo istotną rolę nie tylko jako lata zmagań o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej, ale także jako istotny rozdział w naszej historii kiedy zachodziły ważne zmiany świadomościowe, kiedy pojawiły się nowe koncepcje społeczno-polityczne odrodzonego państwa, kiedy wreszcie podjęta została ogólnonarodowa dyskusja nad przyszłymi granicami Polski. Był to jeden z bardziej ważkich i kontrowersyjnych problemów podejmowanych przez poszczególne ośrodki polityczne, partie i stronnictwa zarówno w kraju jak i na emigracji. W polskiej literaturze historycznej tym zagadnieniom poświęcono dotychczas wiele uwagi. Należy jednak stwierdzić, że przedstawiony obraz sporów granicznych ma charakter dość jednostronny, gdyż ogranicza się w większości do przedstawienia koncepcji granic przyszłego państwa polskiego z punktu widzenia koalicji antyhitlerowskiej, poglądów partii i stronnictw politycznych wchodzących w skład rządu emigracyjnego czy wreszcie wypracowanych koncepcji granic przez Polską Partię Robotniczą. Znacznie mniej uwagi poświęcano natomiast ugrupowaniom politycznym znajdującym się poza rządem emigracyjnym choć uznającym jego legalność a także tym ugrupowaniom, które nie były twórcami Krajowej Rady Narodowej ale w końcu okupacji podejmowały z nią współpracę. W grupie tej znalazły się ugrupowania wyłonione w czasie okupacji z przedwojennego Stronnictwa Demokratycznego. Niniejszy szkic stanowi próbę scharakteryzowania ich poglądów i ewolucję na kwestię przebiegu granic przyszłego niepodległego państwa polskiego. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Czarno na Białym, nr 28 z 10.VII.1938.
 • Czy zrezygnować z Wrocławia i Szczecina, Kurier Powszechny nr 55 z 13.I.1945.
 • Deklaracja Centralizacji Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych, Głos Demokracji (Tygodnik Polski). Organ SPD, numer specjalny z 31.III.1944.
 • Droga obrony, Nowe Drogi, nr 4/48/ z 25.IV.1944.
 • E. Basiński, Sprawa linii Curzona w polityce mocarstw zachodnich podczas II wojny światowej, w: Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, t. VI, Warszawa 1970.
 • G. Labuda, Polska granica zachowania. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1971.
 • Granica z Niemcami. Wyd. Nowe Drogi, Warszawa IX.1943.
 • H. Borucki Stronnictwo Demokratyczne w latach wojny 1939-1945. Przyczynki do historii (maszynopis), Warszawa 1963.
 • Inne spojrzenie na tak zwane ziemie zabrane, Kurier Powszechny nr 22 z 18.XI.1944.
 • Istotny sens konfederacji polsko-czeskiej oraz Blaski i cienie unii polsko-czeskiej, Tygodnik Polski, nr 3 z 10.IV.1943.
 • Istotny sens konfederacji polsko-czeskiej, Tygodnik Polski, nr 3 z 10.IV.1943.
 • Istotny sens konfederacji Praga - Warszawa - Moskwa, Nowe Drogi nr 18 z 15.II.1943.
 • Istotny sens konfederacji, Nowe Drogi, nr 18 z 15.II.1943.
 • J. Cichocki, Stronnictwo Demokratyczne wobec granic Polski w latach 1939-1944 (w świetle prasy), Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, 1978, z. 19.
 • K. Działyński, Zwrot musi nastąpić, Czarno na Białym, nr 19 z 8.V.1938.
 • Kompleks Wrocławia, Kurier Powszechny nr 23 z 25.XI. 1944.
 • Korzyści gospodarcze konfrontacji polsko-czeskiej, Tygodnik Polski, nr 3 z 10.IV.1943.
 • Kurier Poranny, nr 254 z 5.IX.1939.
 • Kurier z 6.XI.1943.
 • L. Chajn, Kształtowanie się idei Sojuszu Stronnictwa Demokratycznego z ruchem, robotniczym, Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, 1965, z. 1.
 • Linia Odry, Kurier Powszechny nr 53 z 11.I.1945.
 • M. Orzechowski, Odra - Nysa Łużycka-Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 • Materiały do historii Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego w latach 1937-1939, cz. 1, Warszawa 1964.
 • Młoda Demokracja, nr 4 z 24.I.1944.
 • Myśl Społeczno-Polityczna, nr 1 z IX.1940.
 • Nasza polityka narodowościowa od 1939 r. Nowe Drogi, nr 5-6, maj-czerwiec 1944.
 • Niepowołany areaopag, Głos Demokracji (Tygodnik Polski) Organ SPD, nr 45 z 25.III.1944.
 • O dobrą granicę z Niemcami, Nowe Drogi, nr 20/36/ z 1.IV.1943.
 • O dobrą granicę zachodnią z Niemcami, Nowe Drogi, nr 21/36/ z 1.V.1943.
 • O linię kierunkową wobec pochodu rosyjskiego, Głos Demokracji (Tygodnik Polski). Organ SPD, nr 41 z 8.XIII.1953.
 • O rozważną postawę wobec Rosji, Głos Demokracji (Tygodnik Polski). Organ SPD, nr 39 z 1.XI.1943 r.
 • O ugodę polsko-ukraińską, Nowe Drogi nr 3 z 7.II.1942.
 • Polska a Czechy, Dziennik Polski, nr 460 z 24.XII.1942.
 • Polska Żyje, nr 87 z 27.XI.1943.
 • Powstanie w Warszawie, Głos Wolny Wolność Ubezpieczający. Centralny Organ Zjednoczenia Demokratycznego, nr 1 z 27.XII.1944.
 • Przełamać wiekowe uprzedzenia, Nowe Drogi, nr 19/31/ z 27.II.1943.
 • Rosja Sowiecka a polska racja stanu, Głos Demokracji (Tygodnik Polski). Organ SPD, nr 43 z 10.I.1944.
 • S. Dąbrowski, Koncepcje wojennych granic Polski w programach działalności polskiego ruchu ludowego w latach 1939-1945. Wrocław 1971.
 • S. Zabiełło, O rząd i granice, Walka dyplomatyczna o sprawę polską w czasie II wojny światowej, Warszawa 1965.
 • Sprawa granic, Myśl Społeczna i Polityczna, nr 3/7/, kwiecień 1941.
 • Sprawa granic, Myśl Społeczna i Polityczna, nr 4 z V.1941.
 • Stronnictwo Demokratyczne w czasie okupacji (Odłam SPD), Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, 1968, z. 4.
 • Struktura narodowościowa ziemi opolskiej i wrocławskiej, Kurier Powszechny, nr 9 z 30.IX.1944.
 • Tezy ideowe SPD, Głos Demokracji (Tygodnik Polski), Organ SPD, nr 35, sierpień 1943.
 • Trzeba o tym mówić, Nowe Drogi nr 10 z 31.VII.1942.
 • Umowa polsko-sowiecka, Nowe Drogi, nr 7 z 16.VII.1941.
 • W dniach rozstrzygnięć, Nowe Drogi, nr 3/47/ z 10.III.1944.
 • W poszukiwaniu wspólnej drogi, Nowe Drogi nr 26 z 20.IX.1943.
 • W. Dobrzycki, Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947, Warszawa 1974.
 • W.T. Kowalski, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945), Warszawa 1966.
 • W.T. Kowalski, ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941-1945, Warszawa 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.