PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 43--58
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja samorządowych przedsiębiorstw komunalnych

Warianty tytułu
Restructuring of Local Government Municipal Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Restrukturyzacja sektora komunalnego jest procesem nieustannych zmian dokonywanych w obszarze własnościowym, operacyjnym i finansowym, dostosowującym organizacje działające w turbulentnym otoczeniu rynkowym do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dostarczenie usług komunalnych podlega ciągłej weryfikacji pod kątem wzrostu jakości, obniżania kosztów oraz skracania czasu dostawy. Rolą samorządów terytorialnych jest dobór odpowiedniego modelu funkcjonowania gospodarki komunalnej, który zapewni zadowalającą efektywność usług przy równoczesnym lokalnym rozwoju gospodarczym. Celem artykułu jest wykazanie potrzeby restrukturyzacji samorządowych podmiotów komunalnych spełniających kryteria wysokiej jakości dostarczanych usług przy optymalnych kosztach poprzez implementację metod ciągłego doskonalenia zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
Restructuring the municipal sector is a process of constant changes made in the operational and financial areas as well as ownership. The process goal is to adjust the organizations within a turbulent market environment to gain a competitive advantage. Providing municipal services is continuously tested for increase in quality, costs reduction and also shortening delivery time. Local governments role is to select an appropriate model for the functioning of public utilities one which provides satisfactory efficiency of services while maintaining local economic development. The aim of this article is to demonstrate the need to restructure local municipal entities through the implementation of methods for continuous improvement of management so that the companies meet the criteria of quality of services provided at optimum cost.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • 1. Bachor W., 2009, Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • 2. Barczyk S., Baron M., Biniecki J., Kuźnik F, Ochojski A., Szczupak B., 2014, Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza, zarządzanie, polityka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • 3. Bitkowska A., 2010, Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 • 4. Bitkowska A., 2011, Organizacyjne i społeczne uwarunkowania zarządzania procesami w przedsiębiorstwie [w:] Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 • 5. Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007
 • 6. Byjoch K., Klimek D., 2015, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 7. Chruściel T. J., 2016, Konkurencyjność samorządowych spółek komunalnych [w:] Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red naukowa Marek Cisek, Radosław Korneć, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 • 8. Czekaj J., 2013, Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • 9. Denczew S., 2004, Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • 10. Dobiegała-Korona B., 2008, Zarządzanie wartościami dla klienta (wybrane aspekty) [w:] W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania red. naukowa Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 11. Dylewski M., 2013, Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych [w:] Nauki o Finansach 4(17)/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. Dylewski M., Filipiak B., 2005, Usługi publiczne [w:] Współczesna ekonomika usług red. naukowa Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 13. Filipiak B., Panasiuk A., (red), 2008, Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 14. Grudzewski M. W., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • 15. Grzymała Z., 2010, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 16. Grzymała Z., (red), 2011, Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 17. Grzymała Z., 2013, Restrukturyzacja gospodarki komunalnej [w] Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego red. naukowa Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 18. Januchta-Szostak A., 2012, Atrybuty dobrej przestrzeni publicznej w świetle badań jakości życia i percepcji przestrzeni miejskiej [w:] Zieleń a klimat społeczny miasta, Toruń.
 • 19. Jeżowski R., 1998, Restrukturyzacja krajowych monopoli naturalnych w Polsce [w:] Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 20. Jeżowski P. Grzymała Z., 2008, Ekonomiczno-prawne przesłanki likwidacji zakładów budżetowych w gospodarce komunalnej [w:] Zeszyt Naukowy Nr 92, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 21. Kosmala M., Błaszczyk M., 2012, Społeczny wymiar zieleni i jej wpływ na jakość życia mieszkańców i Natężenie zieleni jako czynnik stymulujący funkcjonowanie ulicy [w:] Zieleń a klimat społeczny miasta, Toruń.
 • 22. Moszkowicz M., 2000, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 23. Nalepka A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo ANTYKWA, Kraków.
 • 24. Olejniczak K., 2014, Reguła 3E jako podstawa zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [w:] Studia Ekonomiczne NrWOcz. 2/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • 25. Opolski K., Modzelewski R., 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 26. Radzik-Maruszak K., 2012, Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-dowskiej, Lublin.
 • 27. Ryńca R., 2009, Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • 28. Sadowy M., 1998, Problemy przekształceń własnościowych w sektorze komunalnym [w:] Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 29. Sadowy M., 2010, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce.
 • 30. Skrzypek E., 2010, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 31. Sońta W., 2011, Przekształcenia gospodarki komunalnej w Polsce [w:] Rocznik Żyrardowski Tom IX/2011, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów.
 • 32. Tyagi R. K., Gupta R., 2010, Strategiczna karta wyników firm usługowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • 33. Waściński T., 2010, Finansowa diagnoza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwa w aspektach ekonomicznej wartości wiedzy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • 34. Weiss E., 2001, Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gospodarce komunalnej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 35. Wesołowski W. J., 1975, Programowanie nowej techniki, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445892

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.