PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 108--119
Tytuł artykułu

Zachowania młodzieży na rynku chipsów ziemniaczanych

Warianty tytułu
Young Consumers Behavior on the Market of Potato Chips
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących zachowania młodych konsumentów na rynku chipsów ziemniaczanych. Podmiotem badań byli gimnazjaliści (klasy pierwsze, drugie oraz trzecie) warmińsko-mazurskich gimnazjów. Badaniami objęto 15 szkół. Łącznie przebadano 955 respondentów. Badania wykazały, iż chipsy stanowią popularną przekąskę spożywaną i nabywaną przez ponad 90% młodzieży gimnazjalnej. Stwierdzono, iż uczniowie gimnazjów wiejskich częściej kupują chipsy, w porównaniu z młodzieżą uczącą się w mieście. Produkty te nabywane są w hipermarketach, marketach, dyskontach, małych sklepach osiedlowych i sklepach wiejskich. W przypadku 26% badanych, głównie młodzież zamieszkałej na wsi szkoła stanowi nadal miejsce konsumpcji chipsów. Przy wyborze produktów największe znaczenie mają kolejno smak, wielkość opakowania i cena. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of quantitative research on the behavior of young consumers on the potato chips market. The subject of research were junior high school students (grades first, second and third),of the Province of Warmia and Mazury. The study involved 955 respondents from 15 schools. I was concluded that the chips were a popular snack and purchased by more than 90% of secondary school students. It was found that students in village junior high schools buy chips more often compared to young people in cities. These products are purchased in supermarkets, discount stores, small shops and stores rural residential. For 26% of respondents, mainly young people living in a village, school is still place of chips consumption. The most important factors determining the purchase of chips are sequentially taste, package size and price. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bartosiuk E., Markiewicz-Żakowska R., Puścion A., Młystkowska K., Ocena spożycia żywności typu "Fast food" oraz napojów energetyzujących i alkoholu wśród grupy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku The study of freąuency consumption of "fastfood", Energy drinks and alcohol among group of students from the Medical University of Białystok], Bromat. Chem. Toksykol., XLV, 3, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2012.
 • Bush, R.A., Williams T.E. Diet and health: new problems/ new solutions, Food Policy, 24, 1999.
 • Czerwińska D., Czerniawska A. Ocena spożycia sodu z uwzględnieniem soli kuchennej jako jego źródła w wybranej populacji warszawskiej [Sodium intake including salt as its source in selected Warsaw population], Roczniki PZH [Annals of the National Institute of Hygiene], 1, Warszawa 2007.
 • Erkekoglu P., Baydar T. Toxicity of acrylamide and evaluation of its exposure in baby foods, "Nutritional Reearch Review", 23, 2010.
 • Gutkowska K., Ozimek I., (red.). Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności [Young consumers behavior in the food market], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Hogervorst J.G., Schouten L.J., Konings E.J., Goldbohm R.A. Van den Brandt P.A. A prospective study of dietary acrylamide intake and the risk of endometrial, ovarian, and breast cancer, Cancer Epidemiol. Biomarkers PreV., 16, 2007.
 • Jacobson M. F., Brownell K. D. Small taxes on soft drinks and snack foods to promote health, American Journal of Public Health, 90(6), 2000.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Ocena poziomu wiedzy żywieniowej młodzieży w wieku 13-15 lat w perspektywie prewencji chorób dietozależnych [Nutritional knowledge level assessment of young people aged 13-15 in the perspective of diet-related diseases prevention], Żyw. Człow. Metab. [Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism]. 31, Suppl. 2. cz II, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2004.
 • Kita A. Wpływ wybranych parametrów technologicznych na jakość smażonych produktów przekąskowych. [The effects of some technological parameters on the ąuality of fried Snack products], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej [Scientific Journal of Wrocław University of Environmental and Life Sciences - Agronomy] Wrocław 2006
 • Kosicka-Gębska M., Gebski J., Czynniki warunkujące wybór słonych przekąsek przez młodych konsumentów [Factors influencing the selection of salty snacks by young consumers], Handel Wewnętrzny [Domestic Trade. Market, Enterprise], 4(345), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 • Kosicka-Gębska M., Gebski J., Słone przekąski w diecie młodych konsumentów [Salty snacks in the diet of young consumers], Bromat. Chem. Toksykol. XLV, 3, 2012.
 • Kubik M.Y., Lytle L.A., Story M. Soft drinks, candy, and Fast food: what Barents and teachers think about the Middle school food environment, J. Am. Diet. Assoc., 56,2, 2005.
 • LoPachin R.M. The changing view of acrylamide neurotoxicity, Neurotoxicology, 25, 2004.
 • Mojska H., Gielecińska I., Stoś K., Jarosz M. Zawartość akryloamidu w żywności w Polsce w świetle aktualnych zaleceń Unii Europejskiej. [Acrylamide content in food in Poland in the light of current EU recommendations], Probl. Hig. Epidemiol. 92(3), Łódź 2011.
 • Olesen P.T., Olsen A., Frandsen H., Frederiksen K., Overvad K., Tjonneland A. Acrylamide exposure and incidence of breast cancer among postmenopausal women in the Danish Diet, Cancer and Health study. Int. J. Cancer, 122, 2008.
 • Poti J. M,, Popkin B. M.. Trends in energy intake among US children by eating location and food source, 1977-2006, Journal of the American Dietetic Association, 111(8), 2011.
 • Salvy S. J., Kluczynski M. A., Nitecki L. A., O'Connor B. C. Peer influence on youth's snack purchases: A laboratory analog of convenience store shopping, Eating Behaviors, 13, 2012.
 • Szczerbina T. Akrylamid - potencjalnie rakotwórcza substancja występująca w żywności [Acrylamide as a probable carcinogen in food], Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych [Kosmos. Problems of Biological Sciences], 54(4), Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Kraków 2005.
 • Szczerbina T., Banach Z., Tylko G., Pyza E. Toxic effects of acrylamide on survival, development and haemocytes of Musca domestica, Food and Chemical Toxicology, 46, 2008.
 • Święcka M., Jej wysokość przekąska [Its magistic snack,. Hurt i Detal [Wholesale and Retail], 7, Fischer Trading Group, Warszawa 2010.
 • Urbańska I., Czrniecka-Skubina E., Częstotliwość spożycia przez młodzież produktów spożywczych oferowanych w sklepikach szkolnych [Food products consumption frequency of youth offered by school shops,. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość [Food. Science. Technology. Quality], 3(52), Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 1 września 2015 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U z 2015 r. nr 0, poz. 594.
 • Wolimy słodkie. Pierwsza edycja badania Snack Panel, Raport z 14 kwietnia - 28 września 2002 roku z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 4029 Polaków w wieku 10-55 lat [We prefer sweet. The first edition of Snack Panel Report, April 14 - September 28, 2002 year study conducted on a representative sample of 4029 Poles aged 10-55], http://www.obop.pl, data dostępu 25.04.2016, access date 25.04.2016.
 • Wójcik - Stopczyńska B., Grzeszczuk M.. Badanie jakości prób czipsów ziemniaczanych pochodzących z sieci handlowe. [Quality estimation of potato chips samples purchased in the retail network], ACTA Technologia Alimentaria, , 2(2), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445932

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.