PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 10 (CD) | 517--533
Tytuł artykułu

Rola funduszy Unii Europejskiej w budowaniu konkurencyjności polskich regionów

Warianty tytułu
The Role of European Union Funds in Building Competitiveness of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce rozwoju regionalnego, w tym wpływowi polityki regionalnej na społeczny i gospodarczy rozwój kraju. Celem opracowania jest przedstawienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których Polska korzysta po osiągnięciu akcesji w dniu 1 maja 2004 roku, na wzrost konkurencyjności polskich województw oraz zmniejszanie dysproporcji w ich rozwoju. Za kluczowe przyjęto uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy, jeśli tak, to w jakiej mierze fundusze Unii Europejskiej wpływają na społeczny i gospodarczy rozwój regionów, w tym zwiększanie ich konkurencyjności? W tym kontekście podjęto rozważania teoretyczne pozwalające zdefiniować region oraz konkurencyjność, w tym przede wszystkim konkurencyjność regionu. W dalszej części opracowania, w oparciu o analizę wybranych danych statystycznych oraz danych pochodzących z bazy KS SIMIK, zaprezentowano wpływ funduszy Unii Europejskiej na społeczny i gospodarczy rozwój regionów. W konkluzji podkreślono, iż regiony są ważnym elementem harmonijnego rozwoju, nie tylko państw, ale i całej Unii Europejskiej. Uznano również, że wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, zmniejszanie różnic w poziomie dochodów i zwiększanie dobrobytu, wzrost jakości życia mieszkańców i budowanie konkurencyjnych regionów to główne założenia europejskiej polityki spójności, a fundusze europejskie pozytywnie wpływają na proces modernizacji regionów i kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues of regional development, including the impact of regional policy on social and economic development of the country. The aim of this paper is to present the role of European Union structural funds, of which Poland benefits after reaching the accession on 1 May 2004, to increase the competitiveness of Polish regions and reducing disparities in their development. Adopted as a key to answer the question: Do you, if so, the extent to which funds the European Union affect the social and economic development of regions, including increasing their competitiveness? In this context, it was theoretical considerations for defining the region and competitiveness, including in particular the competitiveness of the region. Later in the study, based on an analysis of selected statistical data and data from the database KS SIMIK, we present the impact of European Union funds for social and economic development of regions. In conclusion it emphasizes that the regions are an important element of the harmonious development of not only the country but the entire European Union. It was also considered that the reduction of development disparities, reduce differences in income levels and increasing prosperity, increase quality of life and building competitive regions are the main assumptions of European cohesion policy and European funds positively influence the process of modernization of the regions and the country. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
517--533
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Czudec W., (2010) Konkurencyjność regionu i strategie regionalne, Economy and Managmen, 2/2010.
 • 2. Domański R., (2000) Miasto innowacyjne, Studia Tom CIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. Dziekanowska M., (2007) Tożsamość regionalna mieszkańców Lubelszczyzny. Raport z badań, http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0605/103224-dziekanowska-raport.pdf (14.08.2016).
 • 4. Golejewska A., Gajda D., (2012) Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • 5. Gorzelak G., (2002) Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne NR 2-3/2002.
 • 6. Gorzelak G., Jałowiecki B., (2000) Konkurencyjność regionów, Studia Regionalne i Lokalne Nr 11(1)/2000.
 • 7. Karmowska G., (2011) Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, T. 98, z 2, 2011.
 • 8. Kot J., Przegląd podstawowych pojęć w zakresie innowacyjności i konkurencyjności regionalnej, Raport.
 • 9. Markowski T., (2004) Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE, w Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 10. Porter M.E., (1998) The competitive advantage of nations, Macmillan, London.
 • 11. Sługocki W., (2013) Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • 12. Styk J., (2007) Pojęcie regionu w badaniach naukowych, http://www.umcs.pl/pl/pojecie-regionu-w-badaniach-naukowych,5706.htm, (14.08.2016).
 • 13. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • 14. Wójcik G., (2012) Ranga konkurencyjności polskich regionów w świetle badań prognostycznych, Wiadomości Zootechniczne, R. L (2012), Kraków.
 • 15. Wyszkowska D., (2001-2002) Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów, Polityka Gospodarcza nr 5-6, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445940

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.