PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 115 | 117--126
Tytuł artykułu

Znaczenie spożycia naturalnego w wiejskich gospodarstwach domowych wyodrębnionych według cech społeczno-ekonomicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Natural Consumption in Rural Households Categorized According to Socio-Economic Features
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie roli i ocena skali spożycia naturalnego w wiejskich gospodarstwach domowych oraz identyfikacja wybranych czynników determinujących wybór takiej formy zaspokajania potrzeb żywnościowych. Materiał badawczy stanowiły własne badania ankietowe przeprowadzone w 2012 roku wśród przedstawicieli 1000 wiejskich gospodarstw domowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Rola samozaopatrzenia w żywność i usługi w badanych gospodarstwach okazała się na tyle istotna, że zbadano znaczenie spożycia naturalnego w wiejskich gospodarstwach domowych wyodrębnionych według cech społeczno-ekonomicznych. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że istotny wpływ na poziom spożycia naturalnego wśród wiejskich gospodarstw domowych zlokalizowanych na Mazowszu ma liczba rolników oraz liczba osób ogółem w gospodarstwie domowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to define the role and assess the scale of natural consumption in rural households as well as to identify some factors determining the choice of this form of meeting food needs. The research material was based on own survey conducted in 2012 among representatives of 1,000 rural households located in the Mazovia region. The role of self-supply of food and services in surveyed households turned out to be so significant that the importance of natural consumption in rural households categorized according to socio-economic conditions was also examined. The studies show that number of farmers and total number of people in the household have an important impact on the natural consumption among rural households located in Mazovia region. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BIERNAT-JARKA A., TUKA P., 2015: Food self-supply and income of rural households, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 14 (3), 5-14.
 • CHMIELEWSKA B., 2002: Samozaopatrzenie w rolnictwie, IERiGŻ Studia i Monografie 110.
 • GACH D., 2010: Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 820, 93-101.
 • GŁOWICKA-WOŁOSZYN R., KOZERA A., STANISŁAWSKA J., 2015: Zjawisko samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych według klasy miejscowości zamieszkania w aspekcie zrównoważonej konsumpcji, Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37), 397-406. DOI: 10.17306/JARD.2015.42.
 • GRZELAK A., GAŁĄZKA M., 2011: Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności: ujęcie teoretyczne, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 4, 37-46.
 • GUS, 2011: Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010 r., Warszawa.
 • GUS, 2015: Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., Warszawa.
 • GUTKOWSKA K., PIEKUT M., 2014: Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych, Wieś i Rolnictwo 4 (165), 159-178.
 • JANOŚ-KRESŁO M., 2006: Konsumpcja jako proces zaspokajania potrzeb, [w:] M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 61-80.
 • JUNG B., 1997: Kapitalizm postmodernistyczny, Ekonomista 5-6, [za:] C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 • MICHOTA E., 1999: Zachowania żywieniowe członków gospodarstw domowych znajdujących się w sferze ubóstwa w warunkach zmian systemowych, Roczniki Socjologii Rodziny 10, 207-219.
 • SAWICKA J., 2013: Aktywność zawodowa kobiet wiejskich w warunkach zmian na rynku pracy [w:] J. Sawicka (red.), Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 46-61.
 • SAWICKA J., TUKA P., 2016: Samozaopatrzenie w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1, 57-68.
 • SZUL E., 2013: Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego 31 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 347-358.
 • TOFFLER A., 1997: Trzecia fala, PIW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.