PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 433 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 180--189
Tytuł artykułu

Ocena poziomu pozyskanych środków PROW 2007-2013 na przedsięwzięcia środowiskowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przykład gmin województwa wielkopolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Level of RDP 2007-2013 Funds on Environmental Projects in the Aspect of Sustainable Development of Rural Areas. An Example of Wielkopolska Communes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym artykułu jest ocena zgodności realizacji przedsięwzięć środowiskowych w ramach PROW 2007-2013 w stosunku do potrzeb badanych jednostek w tym zakresie w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Badaniem objęto gminy miejsko- -wiejskie i wiejskie województwa wielkopolskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przedsięwzięcia środowiskowe cieszyły się znacznym zainteresowaniem gmin, jednak ich pozyskanie nie zawsze odzwierciedlało poziom potrzeb w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to evaluate the process of obtaining RDP 2007-2013 funds by communes in the implementation of environmental projects. The study consisted of the urban-rural and rural communes of Wielkopolska Voivodeship. Included projects implemented by the communes themselves and departments of the communes, proved that they can be identified as beneficiary. Based on the study it can be concluded that environmental projects attracted considerable interest of communes, but gaining them did not always reflect the level of needs in this area.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.gus.gov.pl (5.09.2015).
 • Bartkowiak-Bakun N., Standar A., 2015, Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2007-2013 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski (analiza regionalna), Ekspertyza wykonana na zlecenie MRi RW i FAPA, Warszawa.
 • Borys T., 2009, Problemy zrównoważonej konsumpcji, [w:] Fiedor B., Jończy R. (red.), Rozwój zrównoważony teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borys T. (red.), 2008, Analiza wskaźników zrównoważonej produkcji i konsumpcji w ramach przygotowania i realizacji Programu na rzecz zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, Fundacja Karkonoska, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Czarnecki A., Stanny M., 2011, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.
 • Faber A., 2007, Przegląd wskaźników rolno-środowiskowych zalecanych do stosowania w ocenie zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie, [w:] Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach. Program wieloletni 2005-2010, Studia i Raporty IUNG-PIB.
 • Jeżykowski P., 2007, Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Jeżykowski P. (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kozłowski S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Lipowicz B., 2002, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, [w:] Prota T. (red.), Wybrane problemy ekonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Majewski E., 2008, Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010, Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2014, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Warszawa.
 • Paszkowski S., 2001, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Kłodziński M. (red.), Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, WFOŚiGW w Szczecinie, AR w Szczecinie, Warszawa.
 • Poczta W., Sadowski A., 2007, Możliwości finansowania projektów związanych z ochroną przyrody w ramach zrównoważonego rozwoju, [w:] Nowacki J. (red.), Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Raport Brundtland, United Nations, 96th plenary meeting, 11 December 1987, http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm (5.02.2015).
 • Standar A., 2015, Klasyfikacja gmin według kondycji finansowej z wykorzystaniem metody TOPSIS, Wieś i Rolnictwo, IRWiR PAN, Warszawa [w druku].
 • Standar A., Bartkowiak-Bakun N., Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2007-2013 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski (analiza regionalna), 2015, FAPA.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445992

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.