PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 266--275
Tytuł artykułu

Komunikacja marketingowa w procesie umiędzynarodowienia uczelni

Warianty tytułu
Marketing Communication in the Process of University Internationalisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka artykułu nawiązuje do pogłębiającego się procesu internacjonalizacji polskich uczelni. Jednym z jej aspektów jest system komunikacji marketingowej, zorientowany na międzynarodowe segmenty odbiorców. Działania komunikacyjne w ramach tego obszaru powinny być spójne, zintegrowane na poziomie uczelni, jej wydziałów, poszczególnych komórek organizacyjnych uczelni. Rozważania mają na celu analizę i ocenę działań komunikacyjnych uczelni w środowisku międzynarodowym z perspektywy zasad zintegrowanej komunikacji marketingowej. Podstawą badań są: analiza źródeł literaturowych, analiza przypadków działań komunikacyjnych polskich uczelni w sferze realnej i środowisku wirtualnym. Wyniki badań dowodzą potrzeby poprawy integracji działań w obszarze komunikacji marketingowej skierowanej do międzynarodowych segmentów klientów uczelni. Umiędzynarodowiona oferta kształcenia uczelni wymaga odpowiedniej prezentacji w przestrzeni wirtualnej, w tym zwłaszcza międzynarodowej witryny internetowej. Artykuł dowodzi potrzeby dostosowywania komunikacji uczelni do międzynarodowych standardów celem skutecznego zarządzania wizerunkiem uczelni w globalnej sieci Internet. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in internationalisation of Polish universities strengthens their role in global processes of education and development of science and research. The issue of the article refers to the process of internationalisation of Polish universities. One aspect of internationalisation is the system of marketing communication- oriented international customers. Communication activities should be consistent and integrated at the level of the university, its departments, and individual organisational units of the university. The purpose of this article is to analyse and diagnose the communication activities of universities in the international environment from the perspective of the principles of integrated marketing communications. The article is based on an analysis of literature sources and case studies of communication activities of Polish universities in the real and virtual environment. The research results demonstrate the need for an improved integration of activities in the area of marketing communication addressed to the international customer segments of the university. Internationalised education offer of the university requires a proper presentation in the virtual space, in particular international website. The article demonstrated the need to adapt the university's communication to the international standards to effectively manage the image of the university on the global Internet. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
266--275
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bajdak A. (2013), Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw a budowanie relacji z podmiotami otoczenia na rynkach zagranicznych, (w:) Bajdak A. (2013), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Bartosik-Purgat M. (2010) Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa.
 • Drzazga M. (2006), Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Dymyt M. (2013), Internacjonalizacja w strategii szkoły wyższej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Frankowski P. (2010), Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Helion, Gliwice.
 • Keegan W., Moriarty S., Duncan T. (1992), Marketing, Englewood Cliffs, Nowy Jork.
 • Pickton D., Broderick A. (2001), Integrated Marketing Communications, Pearsons Education Ltd., Harlow.
 • Pilarczyk B., Mruk H. (red.) (2006), Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pilarczyk B., Waśkowski Z. (red.) (2010), Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szans, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Porcu L., del Barrio-Garcia S., Kitchen Ph., (2012), How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoreticalreview and ananalysis of itsmaindrivers and effects, "Comunicacion Y Sociedad", Vol. XXV, No. 1.
 • Ranking Szkół Wyższych (2015), "Perspektywy", Warszawa, http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich/ranking-wg-typow-uczelni/uczelnie-ekonomiczne [dostęp: 30.10.2015].
 • Rogala A. (2014), Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego, "Marketing i Rynek", nr 11.
 • Stryczyński J., Żukowska J. (2013), Ekspansja w cyberprzestrzeni, "Poland Go Global Magazine", nr 2.
 • Wiktor J.W. (2001), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.