PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 43 T. 3 Zarządzanie | 281--289
Tytuł artykułu

Konsument na rynku turystycznym xxi wieku - wybrane aspekty

Autorzy
Warianty tytułu
Consumer on the Tourist Market in the 21 St Century - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie ról konsumenta i rangi jego ważności na współczesnym rynku turystycznym. Podjęte w opracowaniu rozważania potwierdziły, że współczesny konsument turysta pełni wiele ról w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych; konsument turysta jest aktywnym, samodzielnym uczestnikiem rynku; współczesny konsument turysta legitymuje się cechami postturisticusa. Ponadto odnotowano wysoką rangę ważności konsumenta i jego wymagań na tle innych determinant funkcjonowania badanych biur podróży. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the roles of a consumer and the level of his significance on the contemporary tourist market. Considerations undertaken in this article confirmed that the contemporary tourist consumer plays a number of roles in the process of meeting their tourist needs; consumer tourist is an active, independent participant of the market; contemporary consumer tourist holds the posturisticus traits. Moreover, what was observed is a high level of significance of the consumer and their requirements contrasted with numerous determinants of the way the researched travel agencies function. (original abstract)
Rocznik
Strony
281--289
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Howe, J. (2008). Crowd Sourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Crown Business.
 • Kachniewska, M. (2014). Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. e-Mentor, 1 (53), 86-91.
 • Kalecińska, J. (2013). Nowe technologie w branży turystycznej. Warszawa: Wyd. AWF w Warszawie. Pobrane z: http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/75/ECORYS_nt_TURYSTYKA_lores.pdf (12.2014).
 • Kowalczyk-Anioł, J. (2011). Turystyka polskich seniorów - efekty projektu Calypso. W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009 (s. 193-204). Łódź: Wyd. UŁ.
 • Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing - sposób na zbudowanie innowacyjnego produktu oraz jego grupy docelowej. W: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (s. 221-229). Warszawa: PWE.
 • Lettl, C., Gemunden, H.G. (2005). The Entrepreneurial Role of Innovative Users. Journal of Business and Industrial Marketing, 20, 7, 339-346.
 • Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (s. 64-71). Warszawa: PWE.
 • Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Niemczyk, A., Homoncik, B. (2014). Innowacyjność w polskich biurach podróży - fakt czy mit? Folia Turistica, 32, 159-174.
 • Niezgoda, A. (2010). Nowe trendy w popycie - wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej. W: S. Tanaś (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (s. 24-27). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Przyszłość podróży 2024. Pobrane z: http://dziennikturystyczny.pl/2014/04/doskonaly-ra- port-przyszlosc-podrozy-2024/ (12.2014).
 • Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
 • Seweryn, R. (2014). Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii (na przykładzie Krakowa). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 61-73.
 • Wątroba, W. (2009). Homo postmillenicus. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • W Polsce działają już pierwsze hotele przyszłości. Pobrane z: http://pl.hrs.com/serwis-pra- sowy/informacje-prasowe/w-polsce-dzialaja-juz-pierwsze-hotele-przyszlosci.html (12.2014).
 • Zukin, S. (2004). Point of Purchase: How Shopping Changed American Culture. New York-London: Routledge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446168

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.