PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 413 Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region | 11--20
Tytuł artykułu

Commodity and Income Terms of Trends as a Measure of Benefits in Contemporary International Trade (Based on the Example of Selected Asian Countries)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Azji)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W warunkach współczesnego handlu międzynarodowego cenowe terms of trade nie odzwierciedlają w sposób właściwy korzyści i konkurencyjności handlu zagranicznego krajów i regionów. Znacznie lepszym miernikiem korzyści osiąganych z handlu zagranicznego i kryterium jego opłacalności są dochodowe terms of trade, czyli siła nabywcza eksportu. Wskaźnik ten ujmuje bowiem także - w odróżnieniu od cenowych terms of trade - wpływ istotnego czynnika, jakim jest w obecnych warunkach wolumen eksportu. Cenowe terms of trade w miarę poprawnie odzwierciedlają korzyści i konkurencyjność handlu zagranicznego w przypadku dóbr podstawowych (surowce i żywność). Rola tych ostatnich we współczesnym handlu międzynarodowym jest jednak znacznie mniejsza niż dawniej. Przy tym udział wyrobów przemysłu przetwórczego rośnie w ostatnich dekadach znacząco, także w wywozie do krajów rozwijających się (zwłaszcza do Chin i inych krajów azjatyckich, np. Wietnamu).(abstrakt oryginalny)
EN
In contemporary international trade, commodity terms of trade do not provide an appropriate reflection of the benefits and competitiveness of foreign trade of individual countries and world regions. It is income terms of trade, i.e. the purchasing power of exports, which offer a much more accurate measurement of benefits yielded by foreign trade and criterion of its profitability. The latter indicator - unlike commodity terms of trade - captures also the impact of another important factor, i.e. export volume. Commodity terms of trade provide a fairly accurate reflection of the benefits and competitiveness of foreign trade for primary commodities. The role of these commodities in contemporary international trade, however, has considerably decreased over the years. At the same time, the share of manufactured goods has been rising in the last decades, also in the exports of developing countries (particularly China and other Asian countries, e.g. Vietnam).(original abstract)
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Adler S., Magud N.E., 2013, Four Decades of Terms of Trade Booms, IMF Working Papers, WP13/103.
 • Basu P., McLeod D., 1992, Terms of Trade Fluctuations and Economic Growth in Developing Economies, Journal of Development Economics No. 37, pp.89-110.
 • Bleaney M., Greenaway D., 1993, Long-Run Trends in the Relative Price of Primary Commodities and in the Terms of Trade of Developing Countries, Oxford Economic Papers 45, Oxford University Press, Oxford.
 • Block H., Sapsford D., 2000, Whither the Terms of Trade? An Elaboration of the Prebisch-Singer Hypothesis, Cambridge Journal of Economics, No. 24, pp. 461-481
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., 1998, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Central Statistical Office, 2014, Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland, GUS, Warszawa.
 • Chakraborty S., 2013, Manufacture Exports of the Developing Countries and Their Terms of Trade vis-a-vis the Developed Countries: Is Industrialization of Developing Countries an "Escape Route" from Prebisch-Singer Hypothesis?, http://courses.umass.edu/econ797arpollin/Manf_Manf_Tot.pdf (27.04.2013).
 • Champonniere J-R., Cling J-P., 2009, Vietnam's Export-Led Growth Model and Competition with China, International Economics, No. 118, pp. 101-130.
 • Dudziński J., 2007, Ceny w handlu międzynarodowym [in:] Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H. (eds.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. ZSB, Szczecin, pp. 69-92.
 • Dudziński J., 2012, Nowe relacje cen a kierunki przekształceń struktury wspólnego handlu międzynarodowego, [in:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały IHZ UG, No. 31, Gdańsk.
 • Dudziński J., 2014, Nowe relacje handlu międzynarodowego a rola Chin w gospodarce światowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 369, pp. 188-197.
 • Fosu A.K., Gyapong A., 2010, Terms of Trade and Growth of Resource Economies: A Tale of Two Countries, IMF, October, https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/afrin/pdf/Fosu2.pdf (12.01.2012).
 • Francis M., 2007, The Effect of China on Global Prices, Bank of Canada Review, Autumn, pp. 13-25
 • Guzek M., 2006, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • IMF, 2015, www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (5.03.2015).
 • Kersti B., Crowe T., 1997, The Terms of Trade Facing South Korea with Respect to Its Trade with LDCs and DMEs, University of Oxford, Working Paper, No. 12.
 • Lutz M. G., 1999, A General Test of the Prebisch-Singer Hypothesis, Review of Development Economics, Vol. 3, pp. 44-57
 • Maizels A., 2000, The Manufactures Terms of Trade of Developing Countries with the United States, 1981-97, Oxford University, QEH Working Paper Series, January.
 • Marczewski K. (ed.), 2014, Ceny w handlu zagranicznym Polski, aspekty makro- i mikroekonomiczne, Elipsa, Warszawa.
 • Nhien N. T., Lan T. H., 2015, The Driving Force of International Trade in Vietnam Economy, http://www.oecd.org/dac/aft/VietnamCaseStudy.pdf (12.10.2015).
 • Robertson P.E., 2012, The Global Impact of China's Growth, The University of Western Australia Discussion Paper 13.
 • Sarkar P., Singer H.W., 1992, The Prebisch-Singer Terms of Trade Controversy Revisited, Journal of International Development, Vol. 4, No. 3, pp. 315-332.
 • Świerkocki J., 2011, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa.
 • UNCTAD, 2005, Evolution in the Terms of Trade and Its Impact on Developing Countries, in: Trade and Development Report 2005, New York.
 • UNCTAD, 2013, Handbook of Statistics, New York-Geneva.
 • UNCTAD, 2014, Trade and Development Report 2014, New York.
 • UNCTAD, 2015, UNCTAD statistical database, http://unctadstat.unctad.org (5.03.2015).
 • Zhihai Z., Yumin Z., 2002, China's Terms of Trade in Manufactures 1993-2000, UNCTAD Discussion Papers, No. 161.
 • Ziesemer T.H.W., 2010, From trends in commodities and manufactures to country Terms of Trade, United Nations University UNU-MERIT, Working Paper Series, No. 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.