PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 44 Współczesne domeny zarządzania : decyzje menedżerskie - PPO i CSR - modele biznesu | 59--73
Tytuł artykułu

Podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepewności i ryzyka

Warianty tytułu
Managerial Decision-Making Conditions of Ucertainty and Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę i specyfikę decyzji menedżerskich w kontekście ogólnej teorii podejmowania decyzji. Scharakteryzowano proces decyzyjny oraz podstawowe rodzaje decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę poświęcono różnorodności problemów decyzyjnych w warunkach pewności, niepewności i ryzyka (z uwzględnieniem rozróżnienia pojęć niepewność i ryzyko). Przedstawiono wpływ świadomości ryzyka przez menedżerów na podejmowane przez nich decyzje, czego przejawem są zachowania zachowawcze i przedsiębiorcze. Scharakteryzowano również problem racjonalności decyzji, którą potraktowano jako uwarunkowanie redukcji niepewności i ryzyka w procesie decyzyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article outlines the nature and specificity of managerial decision- making in the context of general theory of decision-making. The decision- making process as well as basic types of decisions undertaken by managers are also characterized. The text lays a specific stress on a plethora of problems faced when managerial decisions are undertaken under conditions of certainty, uncertainty and risk (the difference between risk and uncertainty is explicated). Furthermore, the articles presents the impact exerted by risk awareness upon decisions taking by managers, which paves the way for a classification of decisions into venturesome and cautions ones. The rationality of undertaken decisions, conceived as a determinant of uncertainty and risk reduction in a decision-making process, is also discussed. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Bibliografia
 • Berliński L. (2004), Bezpieczeństwo ekonomiczne strategii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • Borkowski P. (2008), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bromiley Ph., Miller K.D., Rau D. (2001), Risk in Strategic Management Research, [w:] The Blackwell Handbook of Strategic Management, M.A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison (red.), Blackwell Business, Oxford.
 • Buła P. (2003), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Chapman Ch., Ward S. (2003), Project Risk Management. Processes, techniques, insights, Wiley, Chichester.
 • Courtney i in. (2006), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Crouchy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York.
 • Drabik I. (2014), Niepewność i ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem ekonomicznym przedsiębiorstwa, [W:] Bezpećnostnćfórum2014. II. Zvàzok. Zbornikvedeckÿchprâc, Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, Banska Bystrica.
 • Godziszewski B. i in. (2011), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Hampton J. (2009), Foundamentals of Enterprise Risk Management, Amacon Books, Saranac Lake.
 • Holton G. A. (2004), Defining Risk, "Financial Analysts Journal", vol. 60.
 • Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Krzakiewicz K. (red.) (2006), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Limański A., Drabik I. (2013a), Bezpieczeństwo informacji i wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro. Tom I, Z. Grzywna (red.), WSZMiJO, Katowice.
 • Limański A., Drabik I. (2013b), Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym w warunkach niepewności, WSZMiJO, Katowice.
 • Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (red.) (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Penc J. (2007), Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa.
 • Penc J. (1997), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Przybyła M. (red.) (2003), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Slack N., Lewis M. (2001), Operations Strategy, Prentice Hall, Harlow.
 • Tarczyński W, Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (red.) (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Zawiła-Niedźwiecki (2015), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnieniu ciągłości działania organizacji, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446236

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.