PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 143--154
Tytuł artykułu

Innovation Efforts by Small and Medium-Sized Enterprises in the Malopolska Province - Research Findings

Warianty tytułu
Działania innowacyjne podejmowane przez przedsiębiorców z sektora MSP w województwie małopolskim - wyniki badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents findings of research aimed to analyze and evaluate the level of innovation employed by SMEs which operate in the Małopolska province. The paper also presents the concept and importance of innovation, examples of innovation efforts undertaken by entrepreneurs and outcomes of introducing innovation. The aim of this research was to analyze and evaluate the level of innovation used by enterprises which make up the SME sector and operate across the Małopolska province. The article also presents the concept and importance of innovation, examples of innovation efforts undertaken by entrepreneurs and outcomes of implementing innovation. The research was conducted in 2014 based on a sample of 150 enterprises. Findings collected underwent statistical analysis in line with Kruskal - Wallis rank analysis and gamma coefficient rank correlation. (original abstract)
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem była analiza i ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw należących do sektora MSP i prowadzących swoją działalność na terenie województwa małopolskiego. W artykule przedstawiono również pojęcie i znaczenie innowacyjności, przykłady działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców oraz efekty jakie wynikają z wprowadzenia przez nich tych innowacji. Badania przeprowadzono w 2014 roku na próbie losowo dobranych 150 przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie z zastosowaniem analizy rang Kruskala-Wallisa oraz korelacji rang gamma. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
143--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Krakow
Bibliografia
 • Dietl, J., Przedsiębiorczość - skrypt [Entrepreneurship - the script], Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu - National - Louis University, Nowy Sącz, 2006
 • Drożyński, T., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowej polityki spójności [Supporting the development of small and medium-sized enterprises in Poland in the framework of EU cohesion policy], [w]: A. Maciaszczyk, J. Otto, R. Stanisławski (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim [Innovation as a factor for raising the competitiveness of enterprises and regions in the single European market], Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007
 • Penc, J., Strategie zarządzania [Management strategies], Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa, 1999
 • Penc, J., Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy [Business management in the knowledge economy], [w:] A. Maciaszczyk, J. Otto, R. Stanisławski (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim [Innovation as a factor for raising the competitiveness of enterprises and regions in the single European market], Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, (25), 2007
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [Oslo Manual. Rules for the collection and interpretation of data on innovation], Komisja Europejska, OECD, MNiSW, Warszawa, 2008
 • Pomykalski, A., Innowacje [Innovations], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2001
 • Rogoda, B., Innowacyjność MŚP województwa małopolskiego na tle regionu i kraju [Innovation SMEs province of Malopolska to the region and country], [w:] K. Kaszub, J. Targalski (red.), Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie [Innovation SME sector. Malopolska and Podkarpacie], Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Kraków-Rzeszów, (126), 2005
 • Sosnowska, A. Łobejko, S. Kłopotek, A., Zarządzanie firmą innowacyjną [Managing an innovative company], Wyd. Difin, Warszawa, 2000
 • Schumpeter, J.A., Teoria rozwoju gospodarczego [The theory of economic development], Wyd. PWN, Warszawa, 1960
 • Stawasz, E., Przedsiębiorstwo innowacyjne [Innovative enterprise], [w:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć [Innovation and technology transfer - Glossary of Terms], K.B. Matusiak (red.), Wyd. PARP, Warszawa, 2005
 • Stawasz, E., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [External conditions for innovation and growth companies], [w:] K.B. Matusiak i in., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm [External determinants of the development of innovative companies], Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001, Porównaj: C.Prahaland, G.Hamel, The Core Competence of Corporation, Harvard Business Review, May-June 1990. Porównaj: B.Levy:Key Process in Strategy. Themes and Theories, International Thomson Business Press, Boston-London, 1996.
 • Targalski, J., Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości [Innovation - the cause and effect of entrepreneurship], [w:] K. Kaszuba, J. Targalski (red.), Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie [Innovation SME sector. Malopolska and Podkarpacie], Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Kraków-Rzeszów, (11), 2005.
 • Wielewska, I. Sikorska, D., Determinants of Development of Competitiveness in Agricultural Companies. [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, S. Urban (red.), Wyd. AE we Wrocławiu, Nr 1118, tom 2, Wrocław, 2006.
 • Wielewska, I., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec integracji z Unią Europejską [Small and medium-sized enterprises towards integration with the European Union], [w:] Małe i średnie formy przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka [Small and medium entrepreneurship in the form of market economy. Theory and practice], Waściński T., Płoszyński Z. (red.), Wyd. Politechnika Koszalińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Koszalin, Koszalin, 2002.
 • Wielewska, I., Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego [Environmental investments in agribusiness and sustainable development of rural areas Pomeranian], [w:] Folia Universitatis Agriculturae Stetinesis. Seria Oeconomica, 301(71), 141-150, Szczecin 2013.
 • Wyrwa, D. Ziółkowski, B., Rola regionalnych strategii innowacji w podnoszeniu innowacyjności regionów [The role of regional innovation strategies in enhancing innovation regions], [w:] A. Maciaszczyk, J. Otto, R. Stanisławski (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim [Innovation as a factor for raising the competitiveness of enterprises and regions in the single European market], Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, (95), 2007.
 • Zuzek, D. Mickiewicz, B., Support instruments for the small and medium enterprises sector with a particular focus on areas, Rural Development and Entrepreneurships Marketing and Sustainable Consumption, Jelgava, 32, 2013, p. 14-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446260

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.