PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | nr 145 Problemy świadczeń społecznych na rzecz rodziny w Polsce i wybranych krajach socjalistycznych w latach 1975-1984 | 9--28
Tytuł artykułu

Świadczenia społeczne w zakresie ochrony zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
Social Benefits in the Field of Health Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce, podobnie jak w całym współczesnym świecie, zwiększa się społeczna ranga problemów ochrony zdrowia oraz praktyczny zakres jej działania. Prawo człowieka do życia w zdrowiu znalazło wyraz w gwarancjach konstytucyjnych wielu państw, w tym także w naszym kraju. Ochrona zdrowia ma bowiem decydujące znaczenie dla pomyślnego życia każdego obywatela, każdej polskiej rodziny, społeczeństwa jako całości. Ochrona zdrowia staje się jednym z podstawowych elementów zabezpieczenia społecznego i infrastruktury społecznej. Jest ona jedną ż form postępu społecznego, formą starania się o podwyższenie jakości życia. W ustroju socjalistycznym, ochronę zdrowia traktuje się jako doskonalenie poczucia zdrowia i jego właściwe zabezpieczenie. W Polsce całokształt obowiązków w zakresie ochrony zdrowia ludności przejęło na siebie państwo. Zadanie to zabezpieczone zostało zapisem w Konstytucji PRL. Artykuł 70 Konstytucji dość szczegółowo określa prawo obywateli do ochrony zdrowia. Urzeczywistnieniu tego prawa służyć mają: społeczne zabezpieczenia ludności na wypadek choroby, starości i niezdolności do pracy, rozwijające się różne formy pomocy społecznej ze strony państwa, organizowanie przez państwo różnych form ochrony zdrowia oraz podnoszenie poziomu zdrowotnego ludności, bezpłatna pomoc lekarska dla wszystkich ludzi pracy i ich rodzin, stałe polepszanie warunków bezpieczeństwa, ochrony i higieny pracy, szerokie zapobieganie chorobom i ich zwalczanie oraz opieka nad inwalidami, rozbudowywanie sieci szpitali, sanatoriów, ambulatoriów, ośrodków zdrowia i urządzeń sanitarnych. Godnym odnotowania jest fakt, że w ujęciu konstytucji PRL z 1952 r. postulowano jedynie coraz szersze udostępnienie bezpłatnej pomocy lekarskiej. W roku 1976 natomiast bezpłatne świadczenia lecznicze dla wszystkich ludzi pracy i ich rodzin stały się faktem. Konstytucyjnie zabezpieczone prawo do ochrony zdrowia w Polsce wymaga także stałego doskonalenia systemu społecznych świadczeń zdrowotnych. Wynika to z podstawowych założeń państwa socjalistycznego, a mianowicie z: wzrastającego poszanowania praw człowieka do rozwoju i utrzymania przez jak najdłuższy okres czasu optymalnej jego kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, zwiększającego się znaczenia wartości zdrowia jednostki i zbiorowości społecznej w gospodarce państwa, postępującego wpływu nauk społecznych i medycznych na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa oraz na rozwój świadomości społeczeństwa w dziedzinie potrzeb zdrowotnych, zwiększającego się naporu opinii publicznej na udostępnianie społecznych form opieki zdrowotnej i socjalnej. (fragment tekstu)
EN
The thesis of the paper is the statement that health protection is bocoming one of the basic elements of social security and social infrastructure. Improvement of health protection is a sign of social progress and efforts to raise the standard of living. This thesis was subject of comprehensive analysis form the point of view legal, economic and organizational bases of securing health care for the population. It was stated that the achievements in the field of health protection in Poland are unquestionable but in spite of this the state of satisfying health needs is far from being satisfactory. Objective and subjective causes of such state of affairs were pointed out. In the last part of the paper an attempt was made to determine economic and organizational conditions for overcoming the shortcomings in health care both in towns and in villages. In the light of the economic reform which is being implemented optimal solutions leading to better health protection at the present level of knowledge, staff, basis and medical technology, were pointed out. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • E. Borkowski i W. Sapiński, Koncepcja zreformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, maszynopis powielany, Warszawa 1981.
 • J. Brudło, M. Januszewski, J. Sobiech, Problemy funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu - Zeszyt 117, Poznań 1983.
 • J. Chechliński, System ekonomiczny ochrony zdrowia i opieki społecznej - stan obecny i założenia projekcji, maszynopis powielany, Warszawa 1981.
 • J. Indulski i zespół, Opieka zdrowotna w PRL - próba oceny i kierunki usprawnień, maszynopis powielany, Łódź 1981.
 • J. Kostrzewski i inni, Stan zdrowia ludności Polski i jego uwarunkowania czynnikami środowiskowymi, w: Aktualne i perspektywiczne problemy zdrowotności Polski, Polska 2000, Ossolineum, Wrocław 1975, nr 3.
 • J. Sobiech, Ochrona zdrowia w reformie gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, zeszyt 117, Poznań 1983.
 • J. Sobiech, Reforma a ochrona zdrowia, w: Materiały i Studia Opolskie, Rok XXV, Zeszyt 48, Opole.
 • J. Sobiech, Usługi ochrony zdrowia i źródło ich finansowania, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu - Seria I, Zeszyt nr 61, Poznań 1975.
 • L. Frąckiewicz, Ochrona Zdrowia, w: Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, PWE, Warszawa 1979.
 • L. Sobczak, Sprawy zdrowia, Polityka Społeczna 1982, nr 1-2.
 • M. Winiewski, M. Góralska, Świadczenia społeczne w świetle danych porównawczych, Polityka Społeczna 1983, nr 4.
 • Polityka społeczna a zdrowie, pod red. M. Sokołowskiej i J. Holówki, Wyd. KiW, Warszawa 1978.
 • Projekt wstępnych założeń zmian zasad planowania i finansowania w ochronie zdrowia i opiece społecznej - opracował zespół pod kierunkiem J. Wysockiego, Warszawa 1981.
 • Rocznik Statystyczny 1982, GUS, Warszawa 1982.
 • Rocznik Statystyczny 1983, GUS, Warszawa 1983.
 • Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1981, GUS, Warszawa 1982.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 czerwca 1975 r. (Dz. U. nr 25, poz. 134).
 • T. Garlej, Służba zdrowia potrzebuje reformy. Polityka Społeczna 1983, nr 4.
 • Wł. Jakubas, Warunki bytu ludności wiejskiej, Polityka Społeczna 1982, nr 1-2.
 • Z przemówienia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Tadeusza Szelachowskiego w Sejmie, Gazeta Poznańska z 30 września 1983, Magazyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.