PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu | 278--289
Tytuł artykułu

Skuteczne wdrażanie programu rozwoju obszarów wiejskich w kontekście likwidacji ubóstwa i tworzenia miejsc pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo ambitnych celów określonych przez Unię Europejską w zakresie ograniczania ubóstwa i mimo dużych transferów finansowych problem ubóstwa w Europie jest nadal znaczący. Za jedną z przyczyn narastającego problemu ubóstwa uznać należy proces rozszerzenia o nowe kraje z niższym poziomem dochodów. Ubóstwo obszarów wiejskich stanowi ważny aspekt ubóstwa Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, że obszary wiejskie stanowią dużą część terytorium Europy i obejmują dużą liczbę ludności 28 państw członkowskich. Znaczenie wymiaru wiejskiego w polityce UE wzrosło w ostatnich dwóch rundach rozszerzenia (2004 i 2007). Niemniej jednak na poziomie europejskim obszary wiejskie zostały zaniedbane pod względem analizy ubóstwa. Świadomość europejskiej opinii publicznej oraz zaangażowanie instytucji publicznych na różnych poziomach w problem ubóstwa na obszarach wiejskich są bardzo słabe. Niniejszy artykuł tylko częściowo wypełnia tę lukę: ma to być krokiem w poprawie wiedzy o inicjowaniu działań na rzecz integracji społecznej na obszarach wiejskich, które mogą być finansowane ze środków PRO W.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Informator Europejski, luty 2015
 • Obszary wiejskie, Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa, Olsztyn 2013
 • B. Skubiak, Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, "Journal of Agribusiness and Rural Development", Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013
 • M. Bukowski, I. Magda, Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca, MPiPS, Warszawa 2013
 • ec.europa.eu/social/ BlobServlet?docId=2085&langId=en (dostęp: 9.05.2015)
 • Warunki życia na wsi. Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich, "Biuletyn Forum Debaty Publicznej" 2011, nr 6, Warszawa
 • Zasięg ubóstwa w Polsce w 2011 r. na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2012; Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, Warszawa 2013
 • M. Ravallion, Measuring Pro-Poor Growth, "Economics Letters" 2003, No. 78
 • G. Gorzelak, Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, Ekspertyza dla potrzeb opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, MRR, Warszawa 2007
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • A. Giza-Poleszczuk, Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008
 • E. Sadoulet, F. Finan, A. de Janvry, Decomposing the Channels of Influence of Conditional Cash Transfers in a Structural Model of Educational Choice, 2004, http://are.berkeley.edu/ -alain/ (dostęp: 5.05.2015)
 • J. Durston, E. Espindola, A. Leon, B. David, S. Parada, M. Dirven, Empleo rural no agrícola y pobreza en América Latina: Tendencias recientes, ECLAC, Santiago 2000
 • L. Kolarska-Bobińska, Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, ISP, Warszawa, 2009
 • S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk, Wykorzystanie narzędzi technologii informatycznych w budowie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, "Zeszyty Naukowe" 2006, nr 2, SCENO
 • M. Halamska, Transformacja wsi 1989-2009. Zmienny rytm modernizacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 2 (44)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446298

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.