PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | nr 145 Problemy świadczeń społecznych na rzecz rodziny w Polsce i wybranych krajach socjalistycznych w latach 1975-1984 | 124--136
Tytuł artykułu

Pomoc socjalna na rzecz rodziny w Czechosłowacji

Warianty tytułu
Social Assistance for the Family in Czechoslovakia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka społeczna stanowi jeden z ważnych instrumentów kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dokonywania przemian jakościowych w społeczeństwie. Nie precyzuje zakresu i czasu przemian, określa jednak działania państwa w zakresie zaspokojenia i kształtowania potrzeb społeczeństwa. Realizacja zasad polityki społecznej wymaga całego "arsenału" środków oddziaływania, a więc długofalowych działań społecznych jak i ekonomicznych. Kształtowanie modelu rodziny i odpowiednich warunków jej egzystencji, socjalne skutki aktywności zawodowej kobiet, wykorzystanie czasu wolnego stanowią efekt długoletnich działań. Przyjęte cele polityki społecznej wymagają zróżnicowania metod i środków działania. Wiąże się to z określoną strukturą społeczno-psychiczną i ekonomiczną społeczeństwa. Różnorodność potrzeb ukształtowana w procesie rozwoju człowieka pociąga za sobą konieczność różnorodnego ich zaspokajania. System metod i środków działania ma ogromne znaczenie w procesie kształtowania: kultury i obyczajów, świadomości społecznej narodu, kierunków rozwoju społecznego. Przy czym podkreślić należy aby konsekwencje owego zróżnicowania były sprawiedliwe z punktu wiedzenia interesu całego społeczeństwa oraz z punktu widzenia poszczególnych grup społecznych. W polityce społecznej trudno jest znaleźć jedną metodę, która by służyła rozwiązaniu wszystkich zadań. Odpowiednio do potrzeb różnych grup społecznych należy stosować adekwatne i zróżnicowane metody i środki zaspokajania tych potrzeb. W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane rozwiązania stosowane w ramach polityki społecznej w Czechosłowacji. Różnią się one w sposób dość istotny od działań podejmowanych w tym zakresie w naszym kraju. Wynika to między innymi z celów, jakie na danym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego są realizowane, o czym wyżej już wspominano. Niekorzystne zjawiska w dziedzinie demograficznej skłoniły państwo do podejmowania przeciwdziałających tym procesom i obecnie Czechosłowacja zajmuje jedno z czołowych miejsc w świecie pod względem pomocy dla matek i rodziny, troski o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia, opieki zdrowotnej ludności a także opieki nad ludźmi starymi oraz inwalidami. (fragment tekstu)
EN
Objectives of social policy require differentiation of the methods and means of activity. It is difficult to find one method in the social policy which would serve in solving all the tasks. The present paper presents solutions used within the frameworks of social policy in Czechoslovakia. They differ considerably from activities undertaken in this sphere in our country. The wide range, of benefits for mothers acknowledges the importance and the place which the question of maternity and upbringing occupy in the activities of social policy of the state. The following solutions need to be underlined: establishing lower retiring age for women who broght up a certain number of children; including in the length of servcie the period during which woman was not active professionaly but brought up children; not using the principle of suspendingpensions in case of undertaking jobs. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
  • Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej, Warszawa 1977, nr 16.
  • Dane porównawcze z dziedziny polityki społecznej za lata 1979-1982, 1983, GUS, Warszawa.
  • Kobieta w rodzinie i w pracy zawodowej. WiT CINTE cz. II nr 28/75.
  • Pomoc socjalna w dziedzinie mieszkalnictwa w wybranych krajach europejskich, WiT CINTE nr 6/76.
  • Ustawy o ubezpieczeniach społecznych w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Jugosławii IPiSS, Materiały z zagranicy, Warszawa 1978, nr 17.
  • V. Vergeiner: Ubezpieczenie emerytalne w Czechosłowacji, Polityka Społeczna 1978, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446306

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.