PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 168--180
Tytuł artykułu

The Importance of a Sustainable and Smart Growth Economy in Tourism

Autorzy
Warianty tytułu
Znaczenie ekonomii zrównoważonego i inteligentnego rozwoju w turystyce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article aims to present the essence of sustainable and smart growth tourism. Smart and sustainable tourist industry may contribute to: improvement in the economic, territorial and social coherence of Poland, a rise in workforce qualifications, introduction of innovative services and use of modern management tools, rational adaptation and use of urban, rural and forested areas for tourism, an increase in social involvement and employment as well as co-operation between businesses, improvement in competitiveness of domestic tourism companies and services they provide (offers, tourist products). (original abstract)
Celem artykułu było przedstawienie istoty zrównoważonego i inteligentnego w rozwoju turystyki. Inteligentna i zrównoważona gospodarka turystyczna może przyczynić się do: poprawy spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej Polski, podnoszenia kwalifikacji kadr, realizacji innowacyjnych usług i wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania, racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania na cele turystyczne terenów miejskich, wiejskich i zalesionych, wzrostu aktywizacji społecznej i zatrudnienia oraz kooperacji między podmiotami gospodarczymi, poprawy konkurencyjności krajowych podmiotów turystycznych i ich świadczonych usług (oferty, produktu turystycznego). (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
168--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Agenda 21 for tourism and travel industry, WTO, Madrid 1996, p. 30.
 • Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, [Agenda for a sustainable and competitive European tourism], Komunikat Komisji WE, KOM (2007), Bruksela 2007, 621, pp. 2-9.
 • Borys T., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [The concept of sustainable development in economic sciences] (w): B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktycznych, [Economics of sustainable development. Outline the problems of research and teaching], Wydawnictwo WSE, Białystok 2010, pp. 44-60.
 • Czaja S., Fiedor B., Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, [Environmental economics and ecological economics as pillars of sustainable development], (w): B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, [Economics of sustainable development. Study materials], Wydawnictwo WSE Białystok 2010, pp. 30-52.
 • Juszczuk J., Inteligentny rozwój Polski i Unii Europejskiej, [Smart growth Polish and European Union], "Optimum. Studia Ekonomiczne", no. 6 (72), 2014, pp. 178-179.
 • Kiełczewski D., Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, [Sustainable development - being interpretations related to the knowledge society] (w): B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktycznych, [Economics of sustainable development. Outline the problems of research and teaching], Wydawnictwo WSE, Białystok 2010, pp. 10-29.
 • Majewski J., Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona? [Is rural tourism should be sustainable], (w): S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki [Sustainable tourism development], Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008, p. 194.
 • Michałowski A., Materialne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju, [Material services environment in the light of the principles of sustainable development economics], "Ekonomia i Środowisko", no. 1 (39), 2011, p. 48.
 • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju [Our Common Future. The report of the World Commission on Environment and Development]. PWE, Warszawa 1991, p. 21.
 • Nawrocka E., Kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w świetle współczesnych teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju, [Directions of development of tourism in Poland in the light of contemporary theories of economic growth and development], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki", no. 16, 2011, pp. 32-33.
 • Nawrocka E., Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w regionie na przykładzie województwa dolnośląskiego, [Prospects for the development of tourism based on knowledge of the region on the example of Lower Silesia], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 3, 2008, pp. 81-91.
 • Poskrobko B., Filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, [Pillars of sustainable development economics] (w): B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, [Economics of sustainable development. Study materials], Wydawnictwo WSE Białystok 2010, pp. 132-160.
 • Rogall H., Kluczowe tezy ekonomii zrównoważonej, [Key thesis sustainable economy] (w): B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, [Economics of sustainable development. Study materials], Wydawnictwo WSE, Białystok 2010, pp. 78-79.
 • Roman M., Agritourism farms owners' competence in running their economic activities. "Polish Journal of Management Studies", vol. 11, nr 1, 2015, pp. 136-137.
 • Roman M., Znaczenie innowacji w funkcjonowaniu sektora turystycznego - podejście teoretyczne i praktyczne, [The importance of innovation in the functioning of the tourism sector - with both a theoretical and practical], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki", no. 805, no. 1 (25), 2014, pp. 115-128.
 • Roszkowska-Mądra B., Roman M., Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych (na przykładzie gminy Płaska), [The importance of rural tourism in the sustainable development of peripheral areas (for example of the Płaska)], "Roczniki Naukowe SERiA", Vol. XVII, zeszyt 4, 2015, pp. 261-266.
 • Sustainable development in the European Union, Eurostat European Commission, Luxemburg 2011, p. 11.
 • Zegar J., Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem) [Driving sustainable socio-economic development (eco-development)], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, p. 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446326

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.