PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 181--191
Tytuł artykułu

Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Starzenie się ludzi jest zjawiskiem, które w ostatnich kilkudziesięciu latach odnotowało znacznie większą intensywność. Szczególnie w państwach wyżej rozwiniętych, dynamika jego wzrostu, przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego sprawiła, że odsetek ludzi starych w społeczeństwie szybko rośnie. Jest to skutek wydłużania się trwania ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Na zjawisko starzenia się ludności wpływa pośrednio szereg czynników, jak np. poziom zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, aktywność zawodowa kobiet, poziom opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna państwa. Proces starzenia się ma więc nie tylko wymiar demograficzny, ale także ekonomiczny i społeczny. Wyrazem tego są zmiany struktury konsumpcji, wzrost zapotrzebowania na produkty i usługi dostosowywane do potrzeb starszych konsumentów. Sytuacja taka wymusza zatem na producentach działania dostosowujące do zmieniających się warunków otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The ageing of people is a phenomenon which has significantly increased in intensity throughout the past several decades. This concerns particularly well-developed countries, where the process in question has been very rapid, and together with the low rate of natural increase accounts for the growing proportion of old people in society. It results from the greater longevity of people, the progress of civilisation and better quality of life. A series of factors exert a direct impact on the phenomenon of population ageing, such as the level of wealth of society, a family model being promoted, the number of women who are active in the labour market, the level of social welfare and health care, the educational level of population and a social policy adopted by a state. The ageing process can thus be considered not only in terms of a demographic aspect, but also in respect of an economic and social one. This is manifested by changes in the consumption structure, increased demand for products and services, which are being tailored to the needs of older consumers. Therefore, this situation forces manufacturers to take proper steps in order to adapt to changing conditions of the immediate environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Błędowski P., Człowiek stary jako konsument [Old Man as a consumer]. [Ed.] Szatur- Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (In:) Podstawy gerontologii społecznej [Basics of social gerontology], Wydawnictwo Aspra-JR, Warszawa, 2006.
 • Błędowski P., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. [Aging as a social problem. Prospects of demographic aging of the Polish population by 2035].[Ed.] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (In:) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce [Aspects of medical, psychological, sociological and economic aging people in Poland], Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań, 2012.
 • Gawasane A., Bix L., Fuente J. D., Sundar R. P., & Smith T. J., Consumer Attention to an Over-the-counter Warning in Four Different Styles of Design., "Packaging Technology and Science Packag. Technol. Sci.", 25(7), 2011, pp. 385-396.
 • Giannakouris K., Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies. Statistics in Focus 72. Eurostat, 2008.
 • GUS. 2015. Rocznik Demograficzny [Demographic yearbook], Warszawa, 2015.
 • Hartenstein M., Issard H., & Fontanet C., Innovation: Ahead of the pack(aging), "Packaging, Transport, Storage & Security of Radioactive Material", 22(3), 2011, pp. 143-147.
 • Irvine P. A., Enabling Future Packaging Innovation Through New Materials. 3rd International Microsystems, Packaging, Assembly & Circuits Technology Conference, 2008.
 • Moschis, G. P., Marketing to older adults: An updated overview of present knowledge and practice, " Journal of Consumer Marketing", 20(6), 2003, pp. 516-525.
 • Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce [Report on the situation of the elderly in Poland], Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2012.
 • Shimada Y., Toward the Innovation of the New Packaging Technology, "Journal of Japan Institute of Electronics Packaging Erekutoronikusu Jisso Gakkaishi", 14(4), 2011.
 • Solomon M. R., Consumer behavior: Buying, having, and being. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
 • Świda J., Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań, "Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie", (918), 2013, s. 105-118.
 • Yap C. W., Yazdanifard R., How Consumer Decision Making Process Differ From Youngster to Older Consumer Generation, "Journal of Research in Marketing", 2(2), 2014, p. 151.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446340

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.