PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 411--421
Tytuł artykułu

Normatywne opcje rozwiązań paradoksu: konkurencja - współpraca na płaszczyźnie myślenia strategicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Normative Options as Solutions of Paradox: Competition - Cooperation in The Perspective of Strategic Thinking
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie opcji normatywnych jako rozwiązań paradoksu strategicznego: konkurencja versus współpraca w zależności od myślenia standardowego lub/i myślenia kreatywnego. Za przedmiot badań wybrano organizacje, które z różną intensywnością konkurują i współpracują z podmiotami gospodarczymi w otoczeniu. Zastosowana metoda rozumowania ma swoje podstawy w myśleniu dialektycznym, polegającym na znajdowaniu rozwiązań paradoksów strategicznych na podstawie syntezy tezy i antytezy. W artykule przedstawiono istotę paradoksu konkurencji i współpracy na płaszczyźnie myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne również potraktowano jako paradoks myślenia dualnego, a mianowicie - myślenie standardowe versus myślenie kreatywne. Wskazano na cztery możliwe rozwiązania paradoksu. Rozwiązania te przybierają postać opcji normatywnych, o różnym poziomie nasilenia konkurencji i współpracy oraz różnym poziomie myślenia liniowego i myślenia lateralnego. W podsumowaniu zaprezentowano implikacje, jakie wynikają z analizy i syntezy rozwiązań paradoksu dla teorii zarządzania(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the purpose of research is determining strategic options, as solutions of the strategic paradox: competition vs. cooperation. The subject of the research were organizations which were simultaneously competing and cooperating with businesses on the market. Applied research methods have their bases in the dialectical thinking, consisting in finding solutions to strategic paradoxes based on the synthesis of the thesis and antitheses. In the article the paradox of the competition and the cooperation was described in the perspective of strategic thinking. The strategic thinking was also treated as the paradox of dual thinking, that is the standard thinking versus the creative thinking. They pointed at four possible solutions of the paradox. These solutions are assuming the form of normative strategic options, differenting the level of increasing the competition and the cooperation and various level of the linear thinking and the lateral thinking. In the end of the article the optimal conditions of application given option were determined. In the summary implications from research for the theory of the management were presented(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Andrews K., 1987, The Concept of Corporate Strategy, Irwin, Homewood, IL, za: de Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 2009, Co-opetition, Doubleday Business, New York, 1996.
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Cygler J., 2007, Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Czakon W., 2009, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Czakon W., Fernandez A.S., Mina A., Editorial - from paradox to practice: the rise of coopetition strategies, International Journal of Business Environment, vol. 6, no. 1.
 • Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Czakon W., 2008, Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 3-8.
 • De Bono E., 1970, Lateral Thinking, Harper & Row, New York, za: de Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Frąś J., Świetakowski R., 2013, Kooperacja, konkurencja, kompetycja - implikacje dla zarządzania, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania finansowe i organizacyjne, t. III, Pawlak M. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Poole M.S., Van de Ven A.H., 1989, Using paradox to build management and organization theories, Academy of Management Review, vol. 14, no. 4, za: de Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Quinn R.E., Cameron K.S., 1988, Paradox and Transformation: Toward a Theory of Change in Organization and Management, Ballinger Publishing, Cambridge, MA, za: de Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Raza Ullah T., Bengtsson M., Kock S., 2014, The competition paradox and tension in corporation at multiple levels, Industrial Marketing Management, no. 43(2).
 • Rybicki J.M., 2013, Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Stańczyk-Hugiet E.I., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walas-Trębacz J., 2011, Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Stępień B. (red.), PWE, Warszawa.
 • de Wit B., Meyer R. 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, What Inhibits Cooperation With Competitors? Barriers of Coopetition in the High- Tech Sector, Proceedings of World Business and Economics Research Conference, Auckland, New Zealand.
 • Zerbini F., Castaldo S., 2007, Stay in or get out the Janus? The maintenance of the multiplex relationships between buyers and sellers, Industrial Marketing Management, vol. 36, no. 7, s. 941-954.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.