PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 138 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | 57--67
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody regresji grzbietowej w badaniu kosztów przedsiębiorstwa handlu detalicznego

Warianty tytułu
The Use of Ridge Regression Method in Studies of Retail Trade Enterprise Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najważniejszych problemów przy konstruowaniu modelu ekonometrycznego jest dobór właściwego zespołu zmiennych objaśniających. Podstawowym ograniczeniem, które napotykamy w trakcie estymacji parametrów modelu jest współliniowość zmiennych. Współliniowość zmiennych w modelach ekonometrycznych rozumiana jest w sensie stochastycznym, tzn. zmienne nazywa się wspóliniowymi, jeżeli co najmniej jedna z nich jest silnie skorelowana z pozostałymi. Przyjęcie takiej definicji współliniowości pozwala wyróżnić "słabszą" i "silniejszą" współliniowość zmiennych. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że klasyczne metody estymacji parametrów strukturalnych modelu wymagają w zasadzie, aby zmienne objaśniające były niezależne. W praktyce jednak okazuje się, że uwzględniane w modelach ekonometrycznych zmienne objaśniające są ze sobą silnie skorelowane, powodując występowanie między nimi przybliżonych zależności liniowych. Dzieje się tak między innymi dlatego, że zmienne objaśniające występujące w modelach ekonometrycznych reprezentują, jak wiadomo, określane zjawiska, kategorie lub wielkości ekonomiczne, które przynajmniej częściowo nawzajem się warunkują. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w przypadku konstruowania modelu w oparciu o dane empiryczne mające postać szeregów czasowych. L.R. Klein pisze, że "współliniowość to najogólniej tendencja wielu danych ekonomicznych do kształtowania się w czasie według takiego samego trendu i takich samych modeli cykli koniunkturalnych. Tendencja ta jest wyrazem wspólnej przyczyny oddziałującej na wiele zmiennych ekonomicznych". W tej sytuacji badanie współzależności między zjawiskami ekonomicznymi mającymi postać szeregów czasowych stawia badacza przed szczególnie trudnym problemem. Z uwagi na fakt, że "klasyczne" metody korelacji i regresji wydają się być mało skuteczne w tym przypadku, zmuszony on jest do poszukiwania innych metod osłabiających wpływ zjawiska współliniowości. Jedną z nich jest metoda regresji grzbietowej. Wykorzystanie tej metody w badaniach ekonomicznych w warunkach polskich znajduje się we wstępnej fazie aplikacyjnej. Badania takie podjęto między innymi w poznańskim ośrodku naukowym, a prezentowane opracowanie stanowi fragment jednego z takich badań. Opracowanie to ma więc na celu podzielenie się doświadczeniami badawczymi z zakresu wykorzystania metody regresji grzbietowej dla określenia stopnia współzależności między zjawiskami ekonomicznymi występującymi w mikro skali w określonych warunkach rynkowych i nie pretenduje bynajmniej do przedstawienia wszystkich właściwości poznawczych tej metody, ponieważ dotychczasowe doświadczenia badawcze do tego nie upoważniają. Egzemplifikacji omawianej metody dokonano na przykładzie przedsiębiorstwa "Jubiler" w Poznaniu, określając współzależność między takimi zjawiskami ekonomicznymi jak: koszty handlowe oraz rozmiary działalności handlowej opisane zarówno przez efekty tej działalności jak i zaangażowane czynniki wytwórcze, które traktowane są łącznie jako czynniki kosztotwórcze. W badaniu uwzględniono wyłącznie detaliczną działalność handlową tego przedsiębiorstwa w latach 1954-1970. (fragment tekstu)
EN
This paper is a contribution to studies of interdependence of economic phenomena and processes under collinearity of variables. Utilization of one of the methods of regression which weaken the impact of the collinearity phenomenon i.e. ridge regression method for determinig the inter-dependence between costs and cost-creating factors of a trade enterprise in long periods of time, was presented. The construction of the applied method was discussed from a formal point of view and the obtained results were presented and interpreted. Against this baokground a careful attempt was undertaken to evaluate the advantages and disadvantages of the presented method, taking into account its very narrow, so far, range of application. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • R. Frisch: Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems, Oslo 1934.
  • M. Gruszczyński, M. Kolupa, E. Leniewska, G. Napiórkowski: Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
  • A.E. Hoerl, R.W. Kennard: Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems, Technometrics 1970/12.
  • L.R. Klein: Wstęp do ekonometrii, PWN, Warszawa 1965.
  • D.W. Marguardt, R.D. Snee: Ridge Regression in Practice, American Statistician 1975, vol. 28/1.
  • H. Poetschke: Identyfikacja czynników kosztotwórczych determinujących koszty przedsiębiorstwa handlu detalicznego, (praca doktorska niepublikowana), Biblioteka Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • H. Poetschke: Identyfikacja czynników określających rozmiary kosztów i ich strukturę w długich okresach w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 1983, Seria ICE.
  • A. Witkowska: Statystyczne metody identyfikacji czynników określających poziom kosztów przedsiębiorstw handlu detalicznego (praca doktorska niepublikowana), Biblioteka Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • M. Witkowski: Zjawisko współliniowości w statystycznych badaniach przyczynowo-skutkowych procesów ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1982/2.
  • A. Zeliaś: Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.