PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 262 | 227
Tytuł artykułu

Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Filozofia rozwoju społeczno-gospodarczego, zweryfikowana obrazem współczesnej rzeczywistości, wydaje się operować dwoma aksjomatami. Po pierwsze, zasadnicze siły sprawcze rozwoju tkwią w wiedzy, informacji i innowacyjności, a w triadzie tych czynników szczególną rolę odgrywają umiejętności podmiotów i gospodarek w sferze tworzenia, absorbowania oraz dyfuzji innowacji. Po drugie, kluczem sukcesu rynkowego jest stymulowanie innowacyjności na szczeblu regionalnym, gdyż nowe lub istotnie ulepszone rozwiązania powstają na bazie sprzężeń zwrotnych między zróżnicowanymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego, a większość z nich zachodzi właśnie na tym poziomie. Spostrzeżenia te, choć wyraźnie określają kierunek i przestrzeń pożądanych działań, nie rozwiązują wszystkich problemów. Zasadniczą kwestią staje się finansowanie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. Dostępność przedsiębiorstw do źródeł finansowania działalności innowacyjnej warunkuje implementację wielu wartościowych, kreatywnych i imitacyjnych rozwiązań w sferze produktowej, procesowej, marketingowej oraz organizacyjnej. Zależność ta sprawia, że firmy ciągle poszukują środków na pokrycie kosztów swoich projektów, ale nie zawsze wieńczą to sukcesem. Porażki te zdają się w pełni uzasadniać potrzebę dyskusji na ten temat. Debata odnosząca się do finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z uwzględnieniem regionalnych aspektów tych procesów ma wymiar wielowątkowy. Jej główny nurt wypełniają problemy dotyczące: identyfikacji i typologii środków pokrywających koszty opracowywania i wdrażania nowych bądź istotnie ulepszonych rozwiązań, procedur i kryteriów wyboru proinnowacyjnych kapitałów, zalecanych i stosowanych zasad gromadzenia danych statystycznych oraz opartych na nich analiz źródeł pozyskiwania funduszy na rzecz przedsięwzięć innowacyjnych, a także istniejących barier w tym zakresie i prób ich przezwyciężania. Zawartość tych rozważań nie będzie wyczerpująca, jeśli pominie się kluczowe terminy z zakresu teorii innowacji, przeoczy aspekt innowacyjności w rozwoju regionalnym, a także podstawy jej budowy w oparciu o strategię, politykę i system innowacji w regionie. Za włączeniem wymienionych zagadnień w zakres niniejszych dociekań przemawiają m.in.: potrzeba przyjęcia konwencyjnych definicji i klasyfikacji, które jednoznacznie określą pole znaczeniowe używanych pojęć i zasady ich porządkowania w zakresie omawianych i badanych zagadnień (np. działalność innowacyjna, innowacje, typy innowacji),konieczność osadzenia badanego problemu w szerszym kontekście, którego tła nie sposób pominąć w rozpoznawaniu, badaniu i projektowaniu źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. W logikę takiej dyskusji wpisuje się treść niniejszej pracy. (fragment tekstu)
EN
The discussion presented in the monograph is a logical sequence of research hypotheses and the assigned objectives, which defined its cognitive, methodological and application oriented goals (Picture1). Picture 1. Hypotheses, objectives as well as cognitive, methodological and application oriented goals Monograph hypotheses Monograph objectives (components CG) Monograph goals cognitive methodological application oriented CP1 ● ● ● ↓ CP2 ● ● ↓ H1 CP3 ● ↓ H2 CP4 ● ↓ H3 CP5 ● ↓ H4 CP6 ● ↓ CP7 ● Legend: H1 - the resources owned by companies, slightly supplemented by bank credits, represent the basic financing sources of innovative activities carried out by enterprises in Polish regions, which reduces the spectrum of the available means to be spent on covering the costs of new or significantly improved product and process oriented solutions H2 - national and regional financial activities, as the components of innovation activities performed by enterprises, are disorganized by the existing financial and capital gap - many innovation oriented projects do not find support in the form of adequate funding sources H3 - the offered public aid (National Capital Fund, technological credit, research and development centres) does not fill in the financial and capital gap and, moreover, contradicts the idea of levelling interregional developmental disproportions H4 - regional innovation strategies do not result in solving the problem of a financial and capital gap, since they do not develop relationships among capital providers (equity, debt capital) which could transform the set of these units into an overall, well-structured environment - no strategic proposals, or their specificity and implementation CG - the situation assessment regarding the financing sources used to cover the innovation activities of enterprises in Polish regions and the identification of the occurring barriers in this area, along with identifying methods to overcome them at the background of the implemented or recommended activities or solutions CP1 - developing the systematics of the financing sources to cover innovation activities of enterprises CP2 - the assessment of solutions provided by the Oslo Manual and the Central Statistical Office in terms of collecting data about the sources and barriers in financing innovation activities of enterprises CP3 - determining the structure of financing sources to cover innovation activities of enterprises in Polish regions based on public statistics data for the period 2006-2011 CP4 - identifying economic barriers for innovation activities of enterprises and their significance in Polish regions based on the reports covering innovations in industry and service sector in the period 2006-2011 CP5 - the assessment of national financial support forms of innovation processes carried out by enterprises, including regional aspects of this support in the period 2006-2011 CP6 - the assessment of regional financial support forms of innovation processes performed by enterprises based on the solutions offered by the regional innovation strategies and their implementation CP7 - determining the set of activities supporting, consolidating and strengthening the organized forms of financial support for innovation activities carried out by enterprises in Polish regions (condition - falsification of H1, H2 and primarily H3, H4 hypotheses) or an alternative development of a model for regional system of innovation activities financing Source: author's compilation. The stream of the above identified research considerations was preceded by the presentation of key terms in the field of innovation theory including innovation oriented problems in regional development, as well as its construction foundations based on the strategy, policy and an innovation system in a region. The abovementioned considerations were focused on: adopting conventional definitions and/or classification (e.g. innovative activities, innovations, innovation types) along with defining the semantic field of the terms used, as well as the principle for their systematization within the framework of the discussed and studied problems, embedding the studied problem in a wider context since its background must not be disregarded in recognizing, analysing and planning the financing sources for innovation activities of enterprises at the regional level. The realization of the monograph's core objective (CG) was initiated by the development of financing sources typology for innovation activities of enterprises (CP1). The conducted review of the subject literature confirmed that the numerous literature references: identify the financing sources of current and developmental activities carried out by enterprises, however, they do not inform specifically which of them can be combined with innovation processes implemented by companies, concentrate on fundamental, innovation specific means, instruments and/or entities financing innovations and thus lack the attribute of complexity, ignore the correlation between the availability of innovation specific means and phases of enterprise development, use inconsistent terminology, even though there are no reasons for neglecting a consistent one, apply unclear, ambiguous terms. These shortcomings were eliminated in the suggested taxonomy by relating - in accordance with property law criteria and the source of origin - the arranged means and instruments for financing innovations to the phase of an innovative enterprise development. The developed typology was supplemented by the characteristics of innovation financing sources including the proposal for their procedure and criteria selection. The collected knowledge resources about the means covering costs of new or significantly improved products, processes, marketing and organization methods were used to assess the solutions provided by the Oslo Manual and the Central Statistical Office in terms of collecting data about the financing sources and barriers of innovation activities carried out by enterprises (CP2). In this perspective it was decided that the suggested research procedure (Oslo Manual) is based on deficient taxonomy for innovation financing sources and also highly generalized, incomplete economic barriers of these processes, as well as it applies over extensive and excessively aggregated terms. Moreover, it was noticed that the Oslo Manual recommendations present quite a flexible framework and result in superficial studies of too short frequency. These instructions received incomplete application in Polish statistics. The disadvantage of Polish solutions (reports on innovations in industry /PNT-02/ and in service sector /PNT-02u/) in relation to the Oslo Manual is a more limited set of innovation financing sources and barriers, whereas its advantage is collecting data in terms of value at regional level and usually of higher frequency. From another, more pragmatic, assessment perspective it was observed that the data collected based on PNT-02 and PNT-02/u reports: do not allow for capturing the effects of the identified innovation activity barriers, are based on ambiguous names of the characteristics, refer exclusively to product and process oriented innovations, can be of estimate nature, refer to either successful studies or those interrupted, discontinued and not completed till the end of a particular year, and also do not cover industrial and service enterprises which employ fewer than 10 people. In the further part of the monograph it was adopted that the constructed analytical comparisons and the evaluative opinions presented on their basis refer to entities and data collected about them in the form determined by public statistics, however, the postulated directions of their modification were also specified (new taxonomies of sources and barriers for innovation activities in enterprises and the principles for collecting data in this area). Achieving the second objective of the dissertation created the basis for correct comprehension and analysis of information presented in the reports on innovations in industry and service sector. The aggregated data from PNT-02 and PNT-02/u reports revealed the structure of innovation financing sources in enterprises in Polish regions in the period 2006-2011 (CP3). These comparisons clearly indicate that the basic source for financing innovations carried out by enterprises in Polish regions were own funds at the disposal of companies, insignificantly supplemented by bank credits, which definitely narrows down the spectrum of funds possible to invest in covering the costs of new or significantly improved product or process oriented solutions (positive verification of the first research hypothesis). The identified sources of innovation activities financing in enterprises are negatively supplemented by the picture of barriers occurring in this matter (CP4). In the period 2004-2006 and 2008-2010 the most important ones - generalizing the opinions of enterprises in particular regions - were as follows: the absence of financial means in an enterprise or in a group of enterprises, lack of the financial means from external sources and too high innovation costs. The percentage of indications pointing to crucial significance of the above-mentioned barriers was diversified, however, the situation was not satisfactory even in the regions characterized by the lowest share of enterprises listing such barriers. Furthermore, in the two subsequent research editions positive changes were observed in a small number of regions and did not bring about positive effects, since they did not result in a satisfactory reduction of negative impacts caused by the analysed barriers. In the light of the above-mentioned data it was adopted that national and regional financial activities, constituting the component of innovation processes in enterprises, are disorganized by the existing financial and capital gap, which means that many innovation projects do not find adequate financing sources (positive verification of the second research hypothesis). A technological credit, supported by the activities of the National Capital Fund and the possibility for establishing research and development centres were supposed to offer an antidote to the lack of financing means from external sources and their insufficiency in an enterprise or in a group of enterprises. None of these support forms, however, acted as an expected incentive for innovation processes in enterprises, both in terms of value and in the group of its beneficiaries (CP5). The offered public aid not only failed to fill in the financial and capital gap, but also contradicted the idea of reducing interregional developmental disproportions (positive verification of the fourth research hypothesis). The fourth research hypothesis assumes that regional innovation strategies do not result in solving the problem of financial or capital gap since they do not establish relationships in a group of capital providers which could transform the set of these units into an overall, orderly arranged environment (absence of strategic proposals or their specificity and implementation). As a result of the conducted research it was concluded that RSI goals rarely perceive the need for a systemic financial environment creation to support innovators, whereas just few well thought over solutions in this area do not present an utilitarian nature, since they were not developed in the form of adequate projects (CP6). The resulting conclusion of the presented discussion takes the form of a model of regional financing system for innovation activities (CP7). This structure is to be constructed - in accordance with the Author's proposal - the network of endogenous (regional) financial support entities presenting various ownership forms and activities orientation (commercial, public utility) covered by the Regional Centre of Coordination for Innovation Financing (RCCIF) and opened to supra-regional financing activities, including aid type of funding. The advantages of this concept application are mainly documented by the defined RCCIF tasks which will be carried out by using e.g. the three dedicated entities, i.e.: Regional Capital Fund, Pro-innovation Platform of Regional Online Loans, Regional Fund Supporting Transactions for Innovation Financing.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
227
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ahmed P.K., 2000, Sixth generation innovation: Innovation management systems into the future, European Journal of Innovation Management, no 3.
 • Andrews R., 1953, Mechanics of the urban economic base: Historical development of the base concept, Land Economics, vol. 29 (2).
 • Asheim B., 1996, Industrial districts as learning regions: A condition for prosperity, European Planning Studies, vol. 4 (4).
 • Bachnik K., 2006, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki UE, [w:] Strużycki M. (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Bance A., 2013, Why and How to Invest in Private Equity, European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), http://mertens.com.ua/pevc/how%20to%20invest.pdf (15.01.2013).
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2006, Raport roczny 2005, Warszawa.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2007, Raport roczny 2006, Warszawa.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2008, Raport roczny 2007, Warszawa.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2009, Raport roczny 2008, Warszawa.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2010a, Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków do działania 4.3. Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG), Warszawa, http://www.bgk.pl (17.03.2010).
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2010b, Raport roczny 2009, Warszawa.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2011, Raport roczny 2010, Warszawa.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2012, Raport roczny 2011, Warszawa.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2013a, Fundusze i Programy, Fundusze celowe, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK), Warszawa, http://www.bgk.com.pl (06.03.2013).
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, 2013b, Kredyt technologiczny, Warszawa, (email 18.04.2013).
 • Bank of England, 1996, The Financing of Technology-Based Small Firms, London.
 • Barnett H., 1953, Innovation. The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York.
 • Bartkowiak B., 2009, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Bąkowski A., 2008, Pomoc publiczna, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M. przy współpracy merytorycznej Buzek J., 2007, Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, TWIGGER, Warszawa.
 • Bednarz J., 2008, Pozyskiwanie środków finansowych przez emisję papierów dłużnych, [w:] Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Berger A., Klapper L., Udell G., 2001, The ability of banks to lend informationally opaque small businesses, Journal of Banking & Finance, no. 25.
 • Borys T., 2005, Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 • Braczyk H.J., Cooke Ph., Heidenreich M., 1998, Regional Innovation Systems. The Role of Governances in a Globalized World, University College, London.
 • Braziewicz O., 2006, Wzrost konkurencyjności regionu świętokrzyskiego w aspekcie realizowanych programów wsparcia finansowanych z funduszy strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej strategii innowacji, [w:] Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brol R., 2010, Kierunki aktualizacji regionalnych strategii innowacji w Polsce, [w:] Brol R. (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brol R., 2006a, Rozwój regionalny - zakres pojęciowy, [w:] Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brol R., 2006b, Teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego, [w:] Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brzeg J., 2008, Finasowanie spółek z wykorzystaniem venture capital, [w:] Panfil M. (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studium przypadków, Difin, Warszawa.
 • Bygrave W., Hay M., Peeters J., 1999, Venture Capital Handbook, FT Prentice Hall, London.
 • Bygrave W., Hunt S., 2005, Global Entrepreneurship Monitor 2004 Financing Report, Babson College and London Business School, Babson Park.
 • Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Blackwell, Oxford.
 • Cegłowski B., 2008, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych, [w:] Panfil M. (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Chell E., 2001, Entrepreneurship: Globalization, Innovation and Development, Thomson Learning, London.
 • Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Cooke P., Uranga M., Etxebarria G., 1997, Regional Innovation Systems: Institutional and organizational dimensions, Research Policy, no 26.
 • Crause G., 2000, Regional Innovations Policy under the New Structural Founds, [w:] Innovating Regions in Europe (RIS-RITTS Network), European Commission, Madrid.
 • Crescenzi R., 2009, Undermining the principle of concentration? EU regional policy and the socio-economic disadvantage of European regions, Regional Studies, no 43.
 • Czarecki J., 2007, Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czemiel-Grzybowska W., 2010, Ekonomia społeczna a rozwój regionalny, [w:] Czemiel-Grzybowska W. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym - raport z badań, Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny, Białystok.
 • Czupiał J. (red.), 1994, Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dobrołowicz W., 1995, Innowacyjność, [w:] Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Dolińska M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Doloreux D., Parto S., 2012, Regional Innovation Systems: A Critical Review, http://www.ulb.ac.be/soco/asrdlf/documents/RIS_Doloreux-Parto_000.pdf (15.06.2012).
 • Domański B., 2004, Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(16).
 • Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Dudziński Z., 1997, Finansowy system wspierania rozwoju regionalnego (propozycja dla regionu lubelskiego), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 • Duliniec A., 2007, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • European Business Angels Network, EBAN Tool Kit, 2009, Introduction to Business Angels and Business Angels Network Activities in Europe, Brussels.
 • European Commission DG Regional Policy, 2002, Regional Innovation Strategies under the European Regional Development Fund Innovative Actions 2000-2002.
 • European Commission, 2001, European Innovation Scoreboard, Brussels.
 • European Private Equity and Venture Capital Association, 2009, Central and Eastern Europe Statistics 2008, An EVCA Special Paper.
 • Florida R., 1995, Toward the learning region, Futures, vol. 27.
 • Foremna-Pilarska M., 2007, Franchising jako niekonwencjonalna metoda finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Janowicz E., Zawadzka D. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Freeman Ch., 1986, The Role of Technical Change in National Economic Development, [w:] Amin A., Goddard J. (eds.), Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Allen and Unwin, London.
 • Freeman Ch., 1987, Technology and Economic Performance: Lessons from Japan, Printer Publisher, London.
 • Garmise S., Rees G., 1997, The role of institutional networks in local economic development: A new model of governance?, Local Economy, vol. 12 (2).
 • Gazeta.pl, 2013, Pawlak: Jest pierwsze centrum badawczo-rozwojowe, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5815052.html (18.04.2013).
 • Głąbicka K., Grewiński M., 2003, Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Głąbicka K., Grewiński M., 2005, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Głodek P., 2008a, Etapy finansowania firmy innowacyjnej, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Głodek P., 2008b, Fundusz kapitału zalążkowego (Seed Capital), [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Głodek P., 2008c, Luka finansowa, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Głodek P., 2008d, Venture capital (kapitał ryzyka), [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Głodek P., Gołębiowski M., 2006a, Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, DjaF, Warszawa.
 • Głodek P., Gołębiowski M., 2006b, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, DjaF, Warszawa.
 • Głodek P., Matusiak K., 2008, Anioły biznesu, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii.
 • Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Głuszczuk D., 2000, Analiza SWOT, [w:] Strahl D. (red.), Ocena zdolności kredytowej. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gomułka M., 2006, Zmiany prawne i instytucjonalne w narodowym systemie innowacyjnym Polski, [w:] Weresa M. (red.), Polska - raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Instytut Gospodarki Światowej SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Goodman R., Lawless M., 1994, Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics, Oxford University Press, New York.
 • Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., współpraca A. Płoszaj, 2006, Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(20).
 • Gostomski E., 2008a, Finansowanie działalności gospodarczej kapitałem własnym, [w:] Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gostomski E., 2008b, Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw, [w:] Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Grosse T., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(8).
 • Grosse T., 2005, Wybrane wątki debaty o decentralizacji, [w:] Grosse T. (red.), Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gruchman B. (red.), 1989, Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, PWE, Warszawa.
 • Grzywacz J., 2008, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • GUS - Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Warszawa.
 • GUS - Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2011, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Warszawa.
 • GUS - Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Warszawa.
 • GUS, 2007a, PNT-02. Sprawozdania o innowacjach w przemyśle za lata 2004-2006, Warszawa.
 • GUS, 2007b, PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2004-2006, Warszawa.
 • GUS, 2008a, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Warszawa.
 • GUS, 2008b, PNT-02. Sprawozdania o innowacjach w przemyśle za rok 2007, Warszawa.
 • GUS, 2009a, PNT-02. Sprawozdania o innowacjach w przemyśle za lata 2006-2008, Warszawa.
 • GUS, 2009b, PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2006-2008, Warszawa.
 • GUS, 2010a, PNT-02. Sprawozdania o innowacjach w przemyśle za rok 2009, Warszawa.
 • GUS, 2010b, PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za rok 2009, Warszawa.
 • GUS, 2011a, PNT-02. Sprawozdania o innowacjach w przemyśle za lata 2008-2010, Warszawa.
 • GUS, 2011b, PNT-02/u . Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2008-2010, Warszawa.
 • GUS, 2012a, Bank Danych Lokalnych, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/bdl (19.12.2012).
 • GUS, 2012b, Formularze sprawozdawcze na rok 2011, Warszawa, http://form.stat.gov.pl/formularze/2011/index.htm (12.12.2012).
 • GUS, 2012c, PNT-02. Sprawozdania o innowacjach w przemyśle za lata 2009-2011, Warszawa.
 • GUS, 2012d, PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2009-2011, Warszawa.
 • GUS, 2013, PKB na 1 mieszkańca, Warszawa, www.stat.gov.pl (20.04.2013).
 • Harman A., 1971, The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage, Harvard University Press, Cambridge.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., 1998, Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, KPZK PAN, Warszawa.
 • Heraud J., Kahn R., Muller E., Sander A., Zenker A., 2003, Institutions and regional innovation capabilities: A functional mapping of knowledge interactions in the case of Alsace and Baden, Converge Project.
 • Herbst M., 2000, Przedsiębiorstwa "uczące się" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2).
 • Hirt G., Block S., 1990, Fundamentals of Investment Management, Irwin, Homewood.
 • IRE Secretariat, 2005, Innovating Regions in Europe Network - RIS Methodological Guide. Stage 0.
 • IRE Secretariat, 2006, Innovating Regions in Europe - RIS Methodological Guide. Stage 1.
 • IRE Secretariat, 2007, Innovating Regions in Europe - RIS Methodological Guide. Stage 2.
 • Jagiełło R., 1998, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa.
 • Janasz K., 2005, Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w procesie transformacji, [w:] Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.
 • Janasz K., 2007, Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Johnston R., 1966, Technical progress and innovation, Oxford Economic Papers, vol. 18, no 2.
 • Keeble D., Wilkinson F., 1999, Collective Learning and Knowledge Development in the Evolution of Regional Clusters of High Technology SMSEs in Europe, Regional Studies, no. 33 (4).
 • Klasik A., 2002, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Klepka M., 2005a, Raport z inwentaryzacji regionalnych strategii innowacji (RIS) w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa.
 • Klepka M., 2005b, Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa.
 • Kline S., Rosenberg N., 1986, An Overview of Innovation, [w:] Landau R., Rosenberg N. (red.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington.
 • Kobusiewicz B., 2002, Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Sobiech J. (red.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Warszawa.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 14 października 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2010 nr 78, poz. 968.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 69, poz. 895.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 16 września 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2010 nr 69, poz. 863.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 16 września 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2011 nr 87, poz. 918.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 17 stycznia 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2012 nr 0, poz. 40.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 2 lutego 2012 r. (a) o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2012 nr 0, poz. 54.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 2 lutego 2012 r. (b) o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2012 nr 0, poz. 55.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 2 marca 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2010 nr 13, poz. 144.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 1, poz. 7.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 23 grudnia 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2010 nr 1, poz. 8.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 23 grudnia 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2010 nr 100, poz. 1180.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 24 listopada 2009 r. (a) o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 78, poz. 983.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 24 listopada 2009 r. (b) o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 78, poz. 984.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2011 nr 82, poz. 835.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 25 stycznia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2011 nr 12, poz. 133.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 28 sierpnia 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 59, poz. 804.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 3 kwietnia 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom tusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 25, poz. 352.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 31 lipca 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 52, poz. 745.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 5 października 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2011 nr 96, poz. 980.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 6 grudnia 2011 r. (a) o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2011 nr 114, poz. 1156.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 6 grudnia 2011 r. (b) o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2011 nr 114, poz. 1157.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 16, poz. 203.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 8 grudnia 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2009 nr 81, poz. 1037.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2010 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, Monitor Polski 2010 nr 97, poz. 1138.
 • Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza SA, Warszawa.
 • Kopczuk A., 2003, Problemy kształtowania struktury kapitału w małym przedsiębiorstwie, [w:] Kopczuk A. (red.), Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu - instrumenty, instytucje, wykorzystanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Korenik S., 2007a, Pojęcie i znaczenie przestrzeni, [w:] Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Korenik S., 2007b, Przestrzenne aspekty procesów rozwoju i wzrostu - skala regionalna i lokalna, [w:] Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kosiedowski W., 2008, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotra K., Żabińska J., 2007, Znaczenie wykorzystania funduszy strukturalnych w realizacji polityki
 • regionalnej na przykładzie wybranych projektów w województwie śląskim, [w:] Stacharska-Targosz J., Szostak J. (red.), Finansowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy, 2013a, Fundusze, Warszawa, http://www.kfk.org.pl (07.03.2013).
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy, 2013b, Historia, Warszawa, http://www.kfk.org.pl (07.03.2013).
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy, 2013c, Inwestycje, Warszawa, http://www.kfk.org.pl (07.03.2013).
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy, 2013d, Misja, cele, zadania, Warszawa, http://www.kfk.org.pl(07.03.2013).
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy, 2013e, Krajowy Fundusz Kapitałowy - kalendarium wydarzeń, inwestycje (e-mail: 14.03.2013).
 • Krajowy Rejestr Sądowy, 2013, KRS elektroniczny, Warszawa, http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ (07.03.2013).
 • Krawczyk-Sokołowska I., 2011, Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwie a zrównoważony rozwój, [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt naukowy 105, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Kubielas S., 2004, Długi marsz ku innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Biała Księga 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kundera J., Szmyt W., 2008, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Kurczek T., 2010, Rola i miejsce spółek posiadających status centrów badawczo-rozwojowych w gospodarce narodowej, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, nr 2 (26).
 • Landabaso M., Mouton B., 2007, Ku innej regionalnej polityce innowacyjności: osiem lat europejskich doświadczeń innowacyjnych działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, [w:] Radło M. (red.), Jak realizować strategię lizbońską w regionach. Regiony i rozwój, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Laszuk M., 2005, Zasady funkcjonowania wspólnot europejskich, [w:] Naruszewicz S. (red.), Fundusze strukturalne w polityce regionalnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Leaners K., 1993, The Principle of Subsidiarity and the Environment in the European Union: Keeping the Balance of Federalism, Fordham International Law Journal, vol. 17 (4).
 • Lewandowska L., 2000, Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Lewicki A., 2009, Kredyt technologiczny w akcji, Bank, nr 7-8 (202).
 • Łuczka T., 2001, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Łyszczak M., 1997, Prawne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Madej Z., 1970, Nauka i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa.
 • Makieła Z., 2008, Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
 • Malizia E., Feser E., 1998, Understanding Local Economic Development, Rutgers, NJ: CUPR Press, New Jersey.
 • Marceau J., 2002, Divining directions for development: A co-operative industry-government-public sector research approach to establishing R & D priorities, R & D Management, no. 32.
 • March G., 1974, Institutional Barriers to the Science and Technology Interaction, [w:] Davidson H., Cetrona M., Goldhara J. (eds.), Technology Transfer, Noordhoff, Leiden.
 • Markowska M., 2002, Czynniki rozwoju regionalnego, [w:] Sobczak E. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Markowska M., 2010, Innowacyjność w wybranych teoriach rozwoju regionalnego, [w:] Strahl D. (red.), Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Markowski T., 2008, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matusiak K., 2008, Narodowy system innowacji, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2008, Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, 2008, Pomiar działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, 2009, Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa.
 • Mirończuk U., 2009, Unijny kredyt nareszcie rusza, Rzeczpospolita, nr 135 (8341).
 • Mizerski E., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa na europejskim rynku kapitałowym, [w:] Stacharska-Targosz J. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Morgan K., 1997, The Learning Region: Institutions innovation and regional renewal, Regional Studies, no 31 (5).
 • Moulaert F., Sekia F., 2003, Territorial innovation models: A critical survey, Regional Studies, no 37 (3).
 • Myers A., 1994, The Capital Structure Puzzle, [w:] Stern J., Chew D. (eds.), The Revolution in Corporate Finance, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Nędzi T., Cegłowski B., 2005, Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału. Zdobądź fundusze na rozwój swojej firmy. Naucz się korzystać z kredytów i pożyczek. Zainteresuj inwestorów swoim pomysłem. Skorzystaj z dotacji unijnych, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Niedzielski P., 2011, Innowacyjność, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1996, PWN, Warszawa.
 • Nowacki R., 2009, Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] Brol R. (red.) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowakowska A., 2009, Regionalna polityka innowacyjna - rola, uwarunkowania, instrumenty w świetle badań ankietowych, [w:] Brol R. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowakowska A., Klepka M., 2011, Regionalna strategia innowacji, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Nowińska-Łaźniewska E., 2004, Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • OECD/European Communities, 2005, Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition.
 • Okoń-Horodyńska E., 2000, Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E. (red.), 2000, Państwo narodowe a proces globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Olejniczak K., 2003, Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(12).
 • Orłowski K., 2011, Niszowe CBR-y, Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl (17.06.2011).
 • Osęka M., Wipijewski J., 1985, Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, PWN, Warszawa.
 • Ostaszewski J., 2000, Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa.
 • Owsiak K., Pruchnicka-Grabias I., 2006, Leasing, [w:] Pruchnicka-Grabias I., Szelągowska A. (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa.
 • Panfil M., 2005, Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa.
 • Pankau E., 2005, Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce, [w:] Kaj J., Piech K. (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Parteka T., 2005, Zasady rozwoju regionalnego, [w:] Brodecki Z. (red.), Regiony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Passella E., 2005, Współczesny rozwój lokalny i regionalny, [w:] Brol R. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perło D., 2004, Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pluskota P., 2008, Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw kapitałem zalążkowym, [w:] Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Pluskota P., 2006, Formy i źródła finansowania działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Poniatowicz M., 2002, Źródła finansowania rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] Kopczuk A., Proniewski M. (red.), Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Poznańska K., 1998, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Pratt A., 1997, The Emerging Shape and Form of Innovation Networks and Institutions, [w:] Simmie J. (ed.), Innovation, Networks and Learning Regions?, J. Kingsley Publishers, London.
 • Przygodzki Z., 2007, Region i klasyczne teorie jego rozwoju, [w:] Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Rogers E., 2003, Diffusion of Innovations (5th edition), NY: Free Press, New York.
 • Rothwell R., 1992, Successful industrial innovation: Critical success factors for the 1990s', R & D Management, no 23 (3).
 • Rothwell R., 1994, Towards the fifth generation innovation process, International Marketing Review, no 11(7).
 • Rothwell R., Gardiner P., 1983, The role of design in product and process change, Design Studies, no 3.
 • Rothwell R., Zegveld W., 1985, Reindustrialization and Technology, Longman, London.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, DzU 2007 nr 115, poz. 796.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, DzU 2006 nr 190, poz. 1402.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, DzU 2010 nr 239, poz. 1594.
 • Sadowski A., 2006, Wielokulturowe społeczeństwa regionalne (jako pożądany kierunek przeobrażeń społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce, [w:] Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Społeczności lokalne, teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sejmik Województwa Dolnośląskiego, 2005, Dolnośląska Strategia Innowacji, Uchwała Nr XXXIX/509/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r., Wrocław.
 • Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, Uchwała Nr XLI/587/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r., Toruń.
 • Sejmik Województwa Lubelskiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego, Uchwała Nr XXIX/413/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego, Lublin.
 • Sejmik Województwa Lubuskiego, 2005, Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, Uchwała Nr XXVIII/207/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2005 r., Zielona Góra.
 • Sejmik Województwa Lubuskiego, 2010, Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010-2015, Uchwała Nr XLVI/444/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010 r., Zielona Góra.
 • Sejmik Województwa Łódzkiego, 2005, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS 2005-2013, Uchwała Nr XLI/612/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnie 2005 roku, Łódź.
 • Sejmik Województwa Łódzkiego, 2013, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - "LORIS 2030", Uchwała Nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r., Łódź.
 • Sejmik Województwa Małopolskiego, 2005, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013, Uchwała Nr XXIX/386/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2005 r., Kraków.
 • Sejmik Województwa Mazowieckiego, 2008, Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007- 2015, Uchwała Nr 72/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2008 r., Warszawa.
 • Sejmik Województwa Opolskiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013, Uchwała Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r., Opole.
 • Sejmik Województwa Podkarpackiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Uchwała Nr XXXIII/369/2004 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2004 r., Rzeszów.
 • Sejmik Województwa Podkarpackiego, 2011, Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Uchwała Nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2011 r., Rzeszów.
 • Sejmik Województwa Podlaskiego, 2005, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego, Uchwała Nr XXVI/297/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2005 r., Białystok.
 • Sejmik Województwa Pomorskiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P), Uchwała Nr 489/XXX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2004 r., Gdańsk.
 • Sejmik Województwa Śląskiego, 2003, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, Uchwała Nr II/11/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r., Katowice.
 • Sejmik Województwa Śląskiego, 2012, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Uchwała Nr IV/29/5/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r., Katowice.
 • Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Uchwała Nr XXIII/227/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2004 r., Kielce.
 • Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Uchwała Nr XXIV/336/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31sierpnia 2004 r., Olsztyn.
 • Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2010, Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Uchwała Nr XLIII/832/10 04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2010 r., Olsztyn.
 • Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 2004, Regionalna Strategia Innowacji "Innowacyjna Wielkopolska", Uchwała Nr XX/283/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r., Poznań.
 • Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 2011, Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, Uchwała Nr III/39/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 r., Poznań.
 • Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, 2005, Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, Uchwała Nr XIX/218/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2005 r., Szczecin.
 • Skorulska J., 2005, Zarys funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] Naruszewicz S. (red.), Fundusze strukturalne w polityce regionalnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Skubiak B., 2010, Współczesne teorie wzrostu a decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego, [w:] Brol R. (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sługocki W., 2008, Od budowania regionalnej strategii innowacji do kształtowania konkurencyjnej gospodarki regionu, [w:] Babiak J. (red.), Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Sobańska K., Sieradzan P., 2004, Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Spinelli S., Rosenberg R., Birley S., 2004, Franchising Pathway to Wealth Creation, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Staśkiel O., 2008, Pozyskanie Anioła Biznesu, [w:] Panfil M. (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Stawasz E., 2008, Polityka innowacyjna, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Stawasz E., 2011, Źródła innowacji, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Stawasz E., Niedbalska G., 2008, Działalność innowacyjna, [w:] Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Storper M., 1997, The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, The Guilford Press, New York.
 • Strahl D. (red.), 1998, Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strzelecki Z., 2008, Polityka regionalna, [w:] Strzelecki Z. (red.) Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sulivan M., Miller A., 1996, Segmenting the informal venture capital market: Economic, hedonistic and altruistic investors, Journal of Business Research, no 36.
 • Świadek A., 2005, Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, [w:] Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.
 • Świadek A., 2006, Makrouwarunkowania funkcjonowania regionalnych systemów innowacyjnych - doświadczenia międzynarodowe, [w:] Klamut M., Pancer-Cybulska E. (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Świderska J., 2006, Możliwości publicznego wsparcia funduszy venture capital tworzonych przez agencje rozwoju regionalnego, [w:] Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Świtalski W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Szatkowski K., 2001, Istota i rodzaje innowacji, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Szewczuk A., 2005, Filozofia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Metody, narzędzia i procesy, [w:] Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szul R., 2007, Regionalizm w Polsce na tle europejskim, [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań UROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., współpraca E. Wojnicka, 2004, Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004 Nr 12, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Tamowicz P., 2004, Venture capital - kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk.
 • Tarczyński W., 1999a, Opcje, [w:] Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Tarczyński W., 1999b, Venture capital nowy element polskiego rynku kapitałowego, [w:] Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Tkaczyński J., Willa R., Świstak M., 2008, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - Działania - Środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tokaj-Krzewska A., 1999, Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Tomaszewski K., 2007, Regiony w procesie integracji europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Tuziak A., 2005, Uwarunkowania poziomu innowacyjności administracji publicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(22).
 • Urban L., Hauser J., 1980, Design and Marketing of New Products, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2008 nr 144, poz. 900.
 • Ustawa z 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw, DzU 2006 nr 107, poz. 723.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2002 nr 9, poz. 84, DzU 2006 nr 121, poz. 844 (teksty ujednolicone).
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 1993 nr 94, poz. 431, DzU 2006 nr 136, poz. 969 (teksty ujednolicone).
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, DzU 1992 nr 21, poz. 86 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000 nr 94, poz. 1037 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007 nr 50, poz. 331 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2010 nr 75, poz. 473.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU 1998 nr 96, poz. 603 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. (a) o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2005 nr 179, poz. 1484 (tekst ogłoszony).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. (b) o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2005 nr 179, poz. 1484 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 2002 nr 72, poz. 665 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 591 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2011 nr 85, poz. 457.
 • Ustawa z 30 maja 2008 r. (a) o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2008 nr 116, poz. 730 (tekst ogłoszony).
 • Ustawa z 30 maja 2008 r. (b) o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2008 nr 116, poz. 730 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002 nr 200, poz. 1682 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, DzU 2005 nr 57, poz. 491 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998 nr 91, poz. 576 (tekst ujednolicony).
 • Ustawa z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2004 nr 238, poz. 2390 (tekst ujednolicony).
 • Waniak-Michalak H., 2007, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Węcławski J., 1997, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 115/47, 9 maja 2008 r.
 • Wiatrak A., 2004, Venture capital jako forma wspierania przedsiębiorstw, [w:] Turyn J., Szczęsny W. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Willis J., Clark D., 2001, An Introduction to Mezzanine Finance and Private Equity, [w:] The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice, McGraw-Hill, New York.
 • Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., 2001, Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Wojtaszczyk K. (red.), 2005, Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Wszeborowski T., 2008, Internetowe pożyczki społeczne jako alternatywa dla banków, [w:] Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Zarząd Województwa Dolnośląskiego, 2011, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Uchwała Nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r., Wrocław.
 • Zarząd Województwa Małopolskiego, 2008, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013, Uchwała Nr 831/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2008 r., Kraków.
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 2011, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020, Uchwała Nr 409/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2011 r., Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.