PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 500--511
Tytuł artykułu

Istota i znaczenie inkluzywnych modeli biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence and Meaning of Inclusive Business Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie istoty inkluzywnych modeli biznesu (IB) oraz ukazanie ich znaczenia we współczesnej gospodarce. W opracowaniu naświetlono historię powstania przedmiotowych modeli, przedstawiono sposoby ich definiowania, koncepcje pokrewne inkluzywnemu biznesowi oraz możliwe strategie realizacji integrujących inicjatyw. Artykuł ma charakter teoretyczny. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza piśmiennictwa, głównie zagranicznego, z uwagi na deficyt krajowych publikacji w obszarze poruszanej problematyki. Idea inkluzji osób ubogich w proces tworzenia wartości ekonomicznej wydaje się słuszna, tym niemniej istnieją uzasadnione obawy o faktyczne możliwości efektywnego wdrażania modeli IB. Przedsiębiorstwa muszą bowiem zmierzyć się z trudnymi warunkami rynkowymi, panującymi w krajach rozwijających się, niedostateczną wiedzą na temat potrzeb, oczekiwań i potencjału tkwiącego w osobach należących do podstawy światowej piramidy dochodowej (BOP) czy też deficytem narzędzi służących pomiarowi efektów inkluzywnego biznesu(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article is the explanation of the essence of inclusive business' models and presentation of their meaning in present day economy. This study shows and reveals the history of the inception of subject models and it presents the ways of defining them. Finally the concepts related to inclusive business are introduced with possible strategies of integrating initiatives. The article has rather a descriptive nature. The research method used in this article is the analysis of foreign literature. The idea of the inclusion of the poor into the process of creating the economic values seems to be legitimate, but nevertheless there are reasonable concerns about factual possibilities of IB model implementation. Companies have to face difficult market conditions which they may experience in developing countries, lack of awareness of basic needs and the potential which can be found in persons belonging to BOP and last but not least companies have to fight with the lack of tools that may measure the effects of inclusive business in the local areas(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ashley C., 2009, Harnessing core business for development impact, ODI Background Note, www.odi.org.uk (2.05.2016).
 • G20 Development Working Group. G20 Inclusive Business Framework, http://www.ifc.org. (2.05.2016).
 • Gradl Ch., Knobloch C., 2010, How to Develop Business and Fight Poverty. Inclusive Business Guide, Endeva, Berlin.
 • Hahn R., 2012, Inclusive business, human rights and the dignity of the poor: a glance beyond economic impacts of adapted business models, Business Ethics: A European Review, vol. 21 (1).
 • Implementing Inclusive Business Models. How business can work with low-income communities, Business Call to Action, www.BusinessCalltoAction.org (2.05.2016).
 • Michelini L., 2012, Social Innovation and New Business Models. Creating Shared Value in Low-Income Markets, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Munir K., Ansari S., Gregg T., 2010, Beyond the hype: Taking business strategy to the "bottom of the pyramid", [w:] Baum A.C.J., Lampel J. (red.), The Globalization of Strategy Research. Advances in Strategic Management, vol. 27.
 • Norman R., Ramirez R., 1993, From value chain to value constellation: designing interactive strategy, Harvard Business Review, vol. 4.
 • Porter M.E., Kramer M.R., 2006, Strategy and Society. The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, Boston.
 • Promoting inclusive business models for sustainable development. Experiences of German development cooperation, GIZ, Bonn, Eschborn, www.giz.de (4.05.2016).
 • Rösler U., Hollmann D., Naguib J., Oppermann A., Rosendahl Ch., 2013, Inclusive business models. Options for support through PSD programmes, GIZ, Bonn, Eschborn, www.giz.de (4.05.2016).
 • Simanis E., Hart S., 2008, The base of the pyramid protocol: toward next generation BoP strategy. Working Document, Cornell University, New York, http://www.stuartlhart.com (1.05.2016).
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa.
 • World Business Council for Sustainable Development, 2008, Inclusive business: profitable business for successful development, SNV Netherlands Development Organization, http://www.wbcsd.org/ (5.05.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446536

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.