PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 444 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 594--608
Tytuł artykułu

Dobór miar do pomiaru orientacji przedsiębiorczej: dylematy i propozycje rozwiązań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Choice of Measures of Entrepreneurial Orientation: Dilemmas and Possible Solutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest rozpoznanie składowych orientacji przedsiębiorczej. Studia literatury ukierunkowane na interpretację pojęcia ,,orientacja przedsiębiorcza" oraz przegląd jej składowych umożliwiły rozpoznanie orientacji przedsiębiorczej jako konstruktu jedno- i wielowymiarowego. Ustalono także, że chociaż ten konstrukt jest szeroko dyskutowany, nie ma niestety żadnego konsensusu w kwestiach takich, jak jego definicja i wymiary. W opracowaniu można też znaleźć wyjaśnienia, dlaczego warto badać orientację przedsiębiorczą organizacji. Rezultaty powyższych studiów literatury są istotne dla praktyków i teoretyków. Niniejsze opracowanie nie zamyka dyskusji na temat składowych orientacji przedsiębiorczej, lecz na bazie dotychczasowych ustaleń badawczych kieruje uwagę na wyłonione dylematy, z którymi potencjalni badacze i praktycy muszą sobie poradzić wedle celu postępowania badawczego(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is the recognition of the components of entrepreneurial orientation. The scientific literature studies oriented on the interpretation of the definition of entrepreneurial orientation as well as its parts allowed to perceive the entrepreneurial orientation as one- or multidimensional construct. It was also determined that although the construct had been widely discussed, unfortunately no consensus was reached on the issues as the definition and measures. In this study the explanations why it is worth exploring entrepreneurial orientation of the firm can be found. The results of the mentioned scientific literature studies are important for both theoreticians and practitioners. This study does not finish the discussion on the components of entrepreneurial orientation, moreover on the basis 595of the research done so far it directs the attention to the dilemmas which possible researchers and practitioners will have to cope with during the research process(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bratnicki M., Gabryś B.J., 2011, Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4 (2).
 • Covin J.G., Slevin D.P., 1989, Strategic management of small firms in hostile and benign environments, Strategic Management Journal, vol. 10.
 • Dyduch W., 2004, Zarządzanie przedsiębiorcze w polskich organizacjach, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dyduch W., 2006, Badanie poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej w polskich firmach, [w:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa.
 • Dyduch W., 2007a, Innowacyjność organizacji - istota, pomiar i powiązanie z efektywnością, [w:] Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Dyduch W., 2007b, Zarządzanie pomiarem przedsiębiorczości organizacyjnej, Współczesne Zarządzanie, nr 4.
 • Dyduch W., 2008, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Hamel G., Prahalad C.E., 1991, Corporate imagination and expenditionary marketing, Harward Business Review, vol. 69, no. 4, za: Dyduch W., 2006, Koncepcje pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Komputerowe zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Karpacz J., 2016, The autonomy researches as the part of the organizational entrepreneurship, Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conferences, Romania.
 • Keh H.T., Foo M.D., Lim B.C., 2002, Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 27, no. 2.
 • Khandwalla P.N., 1976, Some top management styles, their context and performance, Organization and Administrative Sciences, vol. 7, no. 4.
 • Koźmiński A.K., 2016, Wyobraźnia ekonomiczna, Poltext, Warszawa.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G., 2001, Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, Journal of Business Venturing, vol. 16.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G., 1996, Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review, vol. 21, no. 1.
 • Miller D.,1983, The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, vol. 29, no. 7.
 • Miller D., Friesen P.H., 1982, Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, Strategic Management Journal, vol. 3.
 • Niemczyk J., 2007, Zachowania strategiczne przedsiębiorstw działających w klastrach, Zarządzanie, nr 5.
 • Nogalski B., Karpacz J., 2011, Komponenty orientacji przedsiębiorczej - studium przypadku, Współczesne Zarządzanie, nr 3.
 • Nogalski B., Karpacz J., 2012, Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji, [w:] Krupski R., Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, nr 17.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2015, Spojrzenie na odnowę strategiczną z punktu widzenia długowieczności organizacji, Management Forum, nr 3.
 • Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M., 2009, Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future, Entrepreneurship Theory & Practice, vol. 33, no. 3.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C., 1990, A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management, Strategic Management Journal, vol. 11.
 • Szpitter A.A., 2014, Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji - ujęcie fraktalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Venkatraman N., 1989a, Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement, Management Science, vol. 35, no. 8.
 • Venkatraman N., 1989b, The concept of fit in strategy research: Toward verbal and statistical correspondence, Academy of Management Review, vol. 14.
 • Wiklund J., 1999, The sustainability of the entrepreneurial orientation - Performance relationship, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 24, no. 1.
 • Wiklund J., Shepherd D., 2005, Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach, Journal of Business Venturing, vol. 20, no. 1.
 • Zbierowski P., 2012, Orientacja pozytywna wysokiej efektywności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.