PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 44--59
Tytuł artykułu

Postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia problematykę postępowania dowodowego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia dotyczące przebiegu postępowania dowodowego, tj. jego cel i przedmiot, miejsce i czas, problematyka dopuszczenia dowodów z urzędu, ocena dowodów oraz pomoc prawna. Dalsze rozważania dotyczą środków dowodowych, czyli wyjaśnień stron, zeznań świadków, a także szczególnych uprawnień dowodowych komisji, w szczególności przyznanego wojewódzkiej komisji uprawnienia do zasięgnięcia opinii specjalistycznej lekarza lub właściwego konsultanta. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is about evidence proceedings before the Committee for Adjudication of Medical Events. First of all author elaborate issues which are connected with process of evidence proceedings: purpose and the subject of this proceedings, place and time of this proceedings, the issue of admittance the evidence an ex officio, consideration of evidence and legal assistance. Secondly meaningful are also measures of evidence which are: explanation of the parties to the proceedings, the testimony of a witness and also special evidentiary rights for example pawers to ask the doctor or relevant consultant about specialised opinion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2011, s. 283.
 • A. Przybycień, P. Szewczyk, Terra incognita, czyli o alternatywnym sposobie kompensacji szkód medycznych, dodatek specjalny do "Edukacji Prawniczej", nr 1, Warszawa 2012, s. IX i XII.
 • A. Wnęk, K. Policha, Błąd medyczny - nowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej; nowe zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 2, Warszawa 2011, s. 113.
 • D. Brzezińska-Grabarczyk, Zdarzenia medyczne, [w:] D. Brzezińska-Grabarczyk, M. Narolski (red.), Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2012, s. 155, 162.
 • D. Karkowska, J. Chojnacki, Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Warszawa 2014, s. 271.
 • D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012, s. 496.
 • H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 57-58.
 • I. Adrych - Brzezińska, Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Warszawa 2015, s. 315 - 322.
 • J. Mucha, Charakter prawny postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, [w:] M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wiśniewski, P. Ziobrowski (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej, Poznań 2012, s. 42, 43.
 • J. Sadowska, Status prawny wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, nr 2, Poznań 2014, s. 3-5.
 • J. Studzińska, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 251; K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2012, s. 90 - 99.
 • K. Frąckowiak, H. Frąckowiak, Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - rozważania na tle nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, "Palestra", nr 9-10, Warszawa 2013, s. 135.
 • K. Knoppek, [w:] red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-366, Warszawa 2013, s. 924, 925.
 • K. Markiewicz, [w:] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2015, s. 91 i n.
 • Ł. Błaszczak, [w:] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2015, s. 33-42.
 • M. Grego-Hoffmann, Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego, Wrocław 2013, s. 290.
 • M. Krakowiak, [w:] A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729, Warszawa 2016, s. 730.
 • M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, s. 473.
 • M. Paszkowska, Rozstrzyganie roszczeń pacjenta w trybie administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 7-8, Kielce 2013, s. 62.
 • M. Serwach, Lekarz jako świadek w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, "Medycyna Praktyczna", nr 5, Kraków 2013, s. 124.
 • M. Serwach, Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, "Prawo Asekuracyjne", nr 4, Warszawa 2011, s. 33.
 • M. Sieńko, [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-50538, Warszawa 2015, s. 670-671.
 • M. Śliwka, Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej a postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s. 275.
 • M. Śliwka, Wybrane czynniki determinujące działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, "Prawo i Medycyna", nr 3/4, Warszawa 2012, s. 10.
 • M. Serwach, Nowe rozwiązania prawne w systemie opieki zdrowotnej - co powinni wiedzieć lekarze, "Medycyna Praktyczna", nr 5, Kraków 2012, s. 122.
 • M.P. Ziemiak, Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wybrane aspekty, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011 s. 212.
 • R. Tarnacki, Przeprowadzanie dowodu w cywilnym "procesie lekarskim", "Prawo i Medycyna", nr 2, Warszawa 2009, s. 75.
 • T. Demendecki, [w:] red. A. Jakubecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 373-374.
 • W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014, s. 217.
 • W. Siedlecki, [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 68-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.