PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 44 Współczesne domeny zarządzania : decyzje menedżerskie - PPO i CSR - modele biznesu | 115--130
Tytuł artykułu

Wykorzystanie relacji ze stakeholders w budowaniu pozytywnego potencjału przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Utilization Relationship with Stakeholders in Building the Positive Organizational Scholarship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa działają w bardzo złożonym otoczeniu, wchodząc w bezpośrednie i pośrednie interakcje z ogromną liczbą różnorodnych interesariuszy. Stakeholders, a więc osoby i organizacje, których interesy w różnym stopniu nakładają się na interesy przedsiębiorstwa, wpływają na możliwości jego działania, stopień realizacji celów strategicznych i operacyjnych oraz w konsekwencji na jego potencjał. W zależności od siły i charakteru ich wpływu interesariusze mogą ten potencjał wzmacniać łub osłabiać. Dlatego tak ważne jest zrozumienie ich celów i potrzeb oraz takie zarządzanie relacjami z tymi podmiotami, które pozwoli wykorzystać ich wpływ dla wzmocnienia pozytywnego potencjału firmy. Pozytywny potencjał organizacji odnosi się do stanów, poziomów i konfiguracji zasobów, które pobudzają pozytywny klimat oraz pozytywną kulturę organizacji i w związku z tym sprzyjają prorozwojowym zachowaniom pracowników. Musi on być nie tylko odpowiednio tworzony, ale także właściwie stymulowany i wykorzystywany. Celem artykułu jest wskazanie takich relacji ze stakeholders wewnętrznymi i zewnętrznymi, które przyczyniają się do budowy i wzmacniania pozytywnego potencjału organizacyjnego w badanej firmie, jak również zaproponowanie działań, które mogłyby ten korzystny wpływ zwiększyć. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary enterprises function in a very complex environment and they get involved in direct and indirect relations with many different stakeholders. Stakeholders, i.e. persons and organizations which have many mutual business matters with the enterprise, influence the capabilities of functioning, realizing strategic and operational goals and the firm's potential. Depending on the strength and the character of their influence, the stakeholders can enhance or weaken this potential. Thus it is so important to understand their goals and needs. The enterprise must manage the relationship with internal and external stakeholders and use this influence to enhance the firm's potential. The positive organizational potential concerns conditions, levels and the configuration of resources, which stimulate the positive organizational climate and positive organizational culture, and they therefore contribute to developmental employees behaviors. This potential must be properly created and stimulated. The aim of the article is an identification of relationship with internal and external stakeholders, which create and enhance the positive organizational potential in chosen enterprise, and also a recommendation of other activities to enhance this potential. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Aluchna M. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu: zachowanie konsumenta, strategia i regulacja, Przegląd Organizacji, nr 2.
 • Coulter M. (2005), Strategic Management in Action, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Finlay P. (2000), Strategic Management, Prentice Hall - Pearson Education, Harlow.
 • Freeman R.E., Velamuri S.R., Moriaty B. (2006), Company Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR, Business Roundtable Institute for Corporate Ethic.
 • Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J. (2013), Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa.
 • Glińska-Neweś A. (2012), Kapitał społeczny w organizacji jako efekt jej pozytywnego potencjału, [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, (red.) A. Stabryła, K. Woźniak, Mfiles.pl, Kraków.
 • Glińska-Neweś A. (2010), Pozytywna kultura organizacyjna jako pożądany efekt pozytywnego potencjału organizacji, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji, (red.) M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
 • Glińska-Neweś A. (2010), Pozytywny potencjał organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji, (red.) M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Haffer R., Glińska-Neweś A. (2013), Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, Zarządzanie i Finanse, nr 4.
 • Hussey D. (2000), Strategy and Planning. A Manager's Guide, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Johnson G., Scholes K. (1999), Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Europe, London.
 • Kalińska M. (2010), Pozytywny klimat organizacji jako pożądany efekt pozytywnego potencjału organizacji, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji, (red.) M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
 • Kuc B.R., Moczydłowska J.M. (2009), Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa.
 • Lasserre Ph. (2003), Global Strategic Management, Palgrave Macmillan, New York.
 • Lorenczewski R. (2010), Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w pobudzaniu pozytywnego potencjału organizacji, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji, (red.) M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
 • Lynch R. (2000), Corporate Strategy, Prentice Hall, Harlow.
 • Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", nr 639.
 • Mikuła B. (2000), Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe MSWE w Tarnowie, nr 3.
 • Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Olszewska B. (2001), Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Przytuła S. (2015), Interakcje międzykulturowe w filii niemieckiej korporacji działającej w Polsce - studium przypadku, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1.
 • Rozkwitalska M. (2012), Interakcje międzykulturowe w ujęciu pozytywnego potencjału organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Sikorski Cz. (1990), Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stankiewicz M.J. (2010), Uwarunkowania pozytywnego potencjału organizacji - zarys modelu kształtowania PPO w przedsiębiorstwie, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji, (red.) M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
 • Stankiewicz M.J. (2010), Wstęp, [w:] Pozytywny Potencjał Organizacji, (red.) M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Thompson J.L. (1993), Strategic Management, Chapman & Hall, London.
 • Weiss J.W. (2014), Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach, Berrett- -Koehler Publishers, San Francisco.
 • Wheelen T.L., Hunger J.D. (2006), Concepts in Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Zbierowski P. (2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446714

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.