PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 63 | z. 3 | 289--308
Tytuł artykułu

Financial Services Input as a Source of Economic Growth in the European Union Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wydatki przedsiębiorstw na usługi finansowe jako źródło wzrostu gospodarczego w krajach unii europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono model służący do oceny procesu konwersji technologicznej będącej następstwem ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Limity emisji są wprowadzane w celu ograniczenia ocieplenia klimatu, czego skutkiem jest ograniczenie wzrostu gospodarczego. Konwersja technologiczna oznacza wybór czystszych, lecz ekonomicznie mniej sprawnych technologii. W rezultacie, długookresowy wzrost gospodarczy zmienia charakter: ze wzrostu względnie swobodnego ograniczonego przez dostępność czynników produkcji, zasobów oraz tempa postępu technicznego, na wzrost ograniczany ponadto przez dodatkowe ograniczenie - limit emisji. Analizę przeprowadzono przy pomocy modelu opartego na założeniach różniących się od stosowanych w budowie modeli CGE. Model składa się z następujących sektorów: a) konsumujący (obejmujący gospodarstwa domowe i sektor publiczny), b) wytwarzający dobra (z wyłączeniem energii) kupowane przez sektor konsumujący, c) wytwarzający nakłady pośrednie (bez energii) zużywane przez wszystkie sektory produkcyjne, d) wytwarzający energię zużywaną przez wszystkie sektory, e) wytwarzający dobra inwestycyjne kupowane przez wszystkie sektory produkcyjne. Wszystkie sektory produkcyjne realizują wspólny cel maksymalizacji zdyskontowanej wartości konsumpcji dla całego okresu optymalizacji, przy czym wielkości produkcji, inwestycje w poszczególne technologie w sektorach oraz salda wymiany zagranicznej stanowią zmienne decyzyjne. Model jest rozwiązywany jako zadanie optymalizacji liniowej. Rozwiązanie modelu jest traktowane jako wielkość referencyjna, nie obejmuje narzędzi polityki gospodarczej służących realizacji celu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a model aimed at assessing the process of technology conversion imposed by limits of the greenhouse gas (GHG) emission. These limits are being introduced in order to stop climate warming, but by themselves they also inevitably curb economic growth. The change signifies choosing cleaner but economically less efficient technologies. In effect, the nature of the long-term economic growth is thus changed from a relatively free growth constrained by the availability of resources, production factors and technical progress, to that codetermined by the new constraint: the emission limit. The analysis is performed by using a model based on assumptions different from those applied in the CGE modelling. The model consists of the following sectors: a) consuming (both households and public); b) producing non-energy goods purchased by the consuming sector; c) producing intermediary non-energy inputs used in all producing sectors; d) producing energy consumed in all sectors; and e) producing investment (capital) goods purchased by all producing sectors. All economic agents pursue a common goal of achieving maximum total discounted consumption over the whole period of analysis, while the outputs in sectors and technologies, investment in sectors and technologies, as well as net foreign trade in sectors are decision variables. The model is solved using linear optimization. The model results constitute a benchmark; no economic tools are indicated for achieving the optimum (original abstract)
Rocznik
Tom
63
Numer
Strony
289--308
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Antonelli C., (1998), Localized Technological Change, New Information Technology and the Knowledge-based Economy: the European Evidence, Journal of Evolutionary Economics, 8 (2), 177-198.
 • Antonelli C., (2000), New Information Technology and Localized Technological Change in the Knowledge Based Economy, in: Boden M., Miles I., (eds.), Services and the Knowledge-based Economy, Continuum, London, 170-191.
 • Baker D., (2007), The Impact of Business-services Use on Client Industries: Evidence from Input Output Data, in: Rubalcaba L., Kox H., (eds.), Business Services in European Economic Growth, Palgrave MacMillan, New York, 97-115.
 • Baláž V., (2003), Knowledge Intensive Business Services in a Transition Economy, Ekonomický Časopis, 51 (4), 475-488.
 • Baláž V., (2004), Patterns of Intermediate Consumption and Productivity in the Knowledge Intensive Services in Transition Economies, Ekonomický Časopis, 52 (3), 298-314.
 • Baumol W. J., (1967), Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis, The American Economic Review, 57 (3), 415-426.
 • Baumol W. J., Blackman S. A. B., Wolff E. N., (1989), Productivity and American Leadership: The Long View, MIT Press, Cambridge.
 • Bayar Y., (2014), Financial Development and Economic Growth in Emerging Asian Countries, Asian Social Science, 10 (9), 8-17.
 • Blomeyer & Sanz, (2013), European Initiatives on Eliminating Tax Havens and Offshore Financial Transactions and the Impact of these Constructions on the Union's own Resources and Budget, European Union, Brussels, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf, (31.05.2016).
 • Browning H., Singelmann J., (1978), The Transformation of the U. S. Labor Force: The Interaction of Industry and Occupation,Politics and Society, 8 (3-4), 481-509.
 • Cagno di D., Meliciani V., (2005), Do Inter-sectoral Flows of Services Matter for Productivity Growth? An Input/Output Analysis of OECD Countries, Economics of Innovation and New Technology, 14 (3), 149-171.
 • Camacho J. A., Rodriguez M., (2007), Integration and Diffusion of KIS for Industry Performance, in: Rubalcaba L., Kox H., (eds.), Business Services in European Economic Growth, Palgrave MacMillan, New York, 128-143.
 • Caporale G. M., Rault C., Sova A. D., Sova R., (2014) Financial Development and its Effects on Economic Growth: A Dynamic Analysis, in: Arouri M., Boubaker S., Nguyen D. K., Emerging Markets and the Global Economy: A Handbook, Academic Press, Oxford (UK), Walthman (USA), San Diego (USA), 811-824, Science Direct, (15.05.2016).
 • Caporale G. M., Rault C., Sova A. D., Sova R., (2015), Financial Development and Economic Growth: Evidence from 10 New European Union Members, International Journal of Finance and Economics, 20 (1), 48-60.
 • Desai M. A., Foley C. F., Hines J. R., (2004), Economic Effects of Regional Tax Havens, NBER Working Paper Series, 10806, http://www.nber.org/papers/w10806, (31.05.2016).
 • Desmarchelier B., Djellal F., Gallouj F., (2013), Knowledge Intensive Business Services and Long Term Growth, Structural Change and Economic Dynamics, 25 (C), 188-205.
 • Drejer I., (2002), Business Services as a Production Factor, Paper presented at the DRUID Conference on "Industrial Dynamics of the New and Old Economy - Who is Embracing Whom?", Copenhagen-Elsinore, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.2243&rep=rep1&type=pdf, (10.11.2013).
 • Erumban A. A., Gouma R., de Vries G., de Vries K., Timmer M., (2012), WIOD Socio-Economic Accounts (SEA): Sources and Methods, http://www.wiod.org/publications/source_docs/SEA_Sources.pdf, (13.07.2016).
 • Fisher I., (1933), The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, Econometrica, 1(4), 337-357.
 • Greenfield H. I., (1966), Manpower and the Growth of Produces Services, Columbia University Press, New York.
 • Jorgenson D. W., Griliches Z., (1967), The Explanation of Productivity Change, The Review of Economic Studies, 34 (3), 249-283.
 • Jorgenson D., Gollop F. M., Fraumeni B., (1987), Productivity and U.S. Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Kasprzak-Czelej A., (2010), Wpływ rozwoju system finansowego na wzrost gospodarczy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, XLIV(2), 17-30, http://docplayer.pl/12102395-Wplyw-rozwoju-systemu-finansowego-na-wzrost-gospodarczy.html, (10.05.2016).
 • Katsoulacos Y., Tsounis N., (2000), Knowledge-intensive Business Services and Productivity Growth: the Greek Evidence, in: Boden M., Miles I., Services and the Knowledge-based Economy, Continuum, London-New York, 192-208.
 • Kouki I., (2013), Financial Development and Economic Growth in the North African Region, African Development Review, 25 (4), 551-562.
 • Krishnan K. P., (2011), Financial Development in Emerging Markets: The Indian Experience, in: Kawai M., Prasad E. S., (eds.), Financial Market Regulation and Reforms in Emerging Markets, Asian Development Banks, Tokyo and Brookings Institution Press, Washington, 226-262.
 • Levin M., (2002), The Prospects for Offshore Financial Centres in Europe, Centre for European Policy Studies, https://www.ceps.eu/publications/prospects-offshore-financial-centres-europe, (10.05.2016).
 • Levine R., (2005), Finance and Growth: Theory and Evidence, in: Aghion P., Durlauf S. N., (eds.), Handbook of Economic Growth, ELSEVIER, Amsterdam, 865-934, http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers/Forth_Book_Durlauf_FinNGrowth.pdf, (10.05.2016).
 • Lucas R. E., (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3-42.
 • Mainelli M., Yeandle M., (2007, 2009), The Global Financial Centres Index, Z/Yen Group for the City of London, http://www.zyen.com/PDF/GFCI_1_March_2007.pdf, (15.05.2016).
 • Masoud N., Hardaker D., (2012), The Impact of Financial Development on Economic Growth: Empirical Analysis of Emerging Market Countries, Studies in Economics and Finance, 29 (3), 148-173.
 • Miller M. H., (1998), Financial Markets and Economic Growth, Journal of Applied Corporate Finance, 11 (3), 8-15.
 • Minsky H. P., (1982), Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance, Hyman P. Minsky Archive, Paper 314, http://digitalcommons.bard.edu/hm_archive/314, (2.08.2016).
 • Minsky H. P., (1990), Schumpeter: Finance and Evolution, in: Heertje A., Perlman M., (eds.), Evolving Technology and Market Structure: Studies in Schumpeterian Economics, the University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 51-76.
 • Ncube M., (2007), Financial Services and Economic Development in Africa, Journal of African Economies, 16 (1), 13-57.
 • O'Mahony M., Timmer M. P., (2009),Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: the EU KLEMS Database, Economic Journal, 119 (538), 374-403.
 • Oulton N., (2001), Must the Growth Rate Decline?, Oxford Economic Papers, 53 (4), 605-627.
 • Parietti M., (2016), The Top 10 European Tax Havens, 4.04.2016, Investopedia, http://www.investopedia.com/articles/wealth-management/121515/top-10-european-tax-havens.asp, (1.06.2016).
 • Robinson J., (1952), The Generalization of the General Theory, in: The Rate of Interest and Other Essays, MacMillan, London.
 • Schumpeter J. A., (1912, 1934), The Theory of Economic Development(translated by R. Opie), Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Sunde T., (2012), Financial Sector Development and Economic Growth Nexus in South Africa, International Journal of Monetary Economics and Finance, 5 (1), 64-75.
 • Tax Justice Network, (2007), Identifying Tax Havens and Offshore Financial Centres, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf, (31.05.2016).
 • Timmer M., Moergastel van T., Stuivenwold E., Ypma G., O'Mahony M., Kangasniemi M., (2007), EU KLEMS Growth and Productivity Accounts, Part I Methodology, European Commission, Luxembourg.
 • Tomlinson M., (2000), Information and Technology Flows from the Service Sector: a UK-Japan Comparison, in: Boden M., Miles I., (eds.), Services and the Knowledge-based Economy, Continuum, London, 209-221.
 • Windrum P., Tomlinson M., (1998), The Impact of KIBS on International Competitiveness: a UK-Netherlands Comparison, SI4S Topical Paper, 10, http://survey.nifu.no/step/old/Projectarea/si4s/papers/topical/si4s10.pdf, (3.02.2012).
 • Windrum P., Tomlinson M., (1999), Knowledge-intensive Services and International Competitiveness: a Four Country Comparison, Technology Analysis and Strategic Management, 11 (3), 391-408.
 • WIOD, (2013), National Input-Output Tables: Time Series Supply and Use Tables, Use Tables at Purchasers' Prices, WIOD database, www.wiod.org, (5.11.2013).
 • WIOD, (2014), Socio-Economic Accounts: Basic Data on Output and Employment, WIOD Database, www.wiod.org, (1.12.2014).
 • Wyszkowska-Kuna J., (2016), Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446790

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.