PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 445 Aktywa finansowe | 48--59
Tytuł artykułu

Finansowe instrumenty pochodne jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Derivative Financial Instruments as A Tool for Tax Optimization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienie związane z optymalizacją podatkową dla przedsiębiorstwa. Poruszono tematykę programów motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych, które stanowią aktywa finansowe podmiotów gospodarczych, oraz korzyści, jakie płyną z ich posiadania i obrotu nimi. Omówiono pojęcie instrumentów pochodnych prezentowane w literaturze przedmiotu, a także zweryfikowano na przykładach praktycznych, czy możliwe jest uzyskanie jakichkolwiek korzyści podatkowych z zaistnienia tego rodzaju aktywów finansowych w działalności podmiotu gospodarczego. Analiza rozliczeń podatkowych przedstawiona w artykule potwierdziła postawioną tezę, iż realizacja instrumentów pochodnych daje znaczne oszczędności w płatności opłat publicznoprawnych, co przekłada się na lepsze i sprawniejsze działanie przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
The article covers the issues related to tax optimization for enterprises, in particular, the subject of incentive programs based on derivative financial instruments. The analysis of tax returns presented in the article confirmed the proposed argument that the implementation of derivatives will bring significant savings in the payment of the administrative and legal fees, which translates into better and more effective functioning of the company(original abstract)
Rocznik
Strony
48--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Charchulska-Pietrzyk J., Narkiewicz-Tarłowska J., Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych, http://www.miesiecznikbenefit.pl/index.php?wiad=952.
 • Chróścicki P., Gwóźdź D., Kiereś A., Knap W., Sakowska A., Wojtowicz-Janicka K., 2012, Optymalizacja podatkowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15.
 • Decyzja nr 641/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie, opublikowana na stronie internetowej: www.zus.pl/bip/get.asp?idw=72496&typ=1.
 • Gruziel K., 2009, Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane założenia, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja, nr 77, s. 179.
 • Heady C., 1993, Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy, A Survey Fiscal Studies, vol. 14, no. 1.
 • Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O., 2013, Instrumenty pochodne - szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych, Studia Ekonomiczne, s. 139.
 • Jajuga K., Instrumenty pochodne, 2009, www.knf.gov.pl.
 • Kata R., 2015, Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112, s. 48.
 • Ladziński A., 2009, Prawne granice optymalizacji podatkowej, Przegląd Podatkowy, nr 6, s. 5.
 • Mazur Ł., 2012, Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15.
 • Morawska H., Rynek finansowych instrumentów pochodnych w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, http://old.ue.poznan.pl/att/DZIEK_EKON/2_h_morawska_z27.pdf.
 • MSSF, International Accounting Standards Board, 2004, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa.
 • Przychocka I., 2012, Kondycja finansowa firmy przez pryzmat analizy finansowej, Wydawnictwo SIGMA SPJ, Warszawa, s. 50.
 • Raczkowski K., Krukowski A., 2010, Optymalizacja podatkowa w teorii i praktyce zarządzania wiedzą bezpieczeństwa ekonomicznego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 8, s. 3.
 • Ramsey F., 1927, A contribution to the theory of taxation, Economic Journal, vol. 37.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 1998).
 • Spoz A., 2012, Wybrane metody optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 52, s. 238.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/optymalizacja.html.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2014, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j., 2015, poz. 613. Walicka M., 2012, Optymalizacja podatkowa w działalności małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 52, s. 273.
 • Wieczorek A., 2015, Akcje fantomowe jako element zmiennej polityki wynagradzania w polskim sektorze bankowym, Ekonomia XXI w. 3(7).
 • Wyciślok J., 2013, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa, s. 2.
 • Wyroki sądowe sygn.: I SA/Wr 1465/10, II FSK 783/13 I SA/Wr 1183/00, I S.A./Gd771/01, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446832

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.